Nakon analize tržišta
125

Zbog velikog interesa otvaraju se novi smjerovi na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Zenici

E. M.
Farzet Bikić (Foto: E. M./Klix.ba)
Farzet Bikić (Foto: E. M./Klix.ba)
Akademsku 2021/22. godinu Metalurško-tehnološki fakultet u Zenici obogatit će s dva nova odsjeka i to Zaštita na radu i zaštita od požara te Inženjerstvo zaštite okoliša koji će uz već postojeće smjerove ponuditi više izbora brucošima.

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici trenutno su aktuelna tri studijska programa, a s obzirom na tržište rada, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru, u ovoj visokoškolskoj ustanovi smatraju da je bilo potrebno proširiti studijske programe i na tržište po završenom studiju plasirati kadrove koji su spremni za rad i koji će imati gdje raditi.

U razgovoru za Klix.ba dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici Farzet Bikić je kazao da će rasti potrebe za kadrovima kao što su inženjeri zaštite na radu i zaštite od požara te inženjerima zaštite okoliša, prvenstveno preuzimanjem legislative EU od domaćeg zakonodavstva.

"Također, poslodavci moraju prema zakonu o radu provoditi mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu. U cilju istraživanja tržišta rada za novim profilima zanimanja iz navedenih oblasti zaštite izvršeno je anketiranje značajnog broja uspješnih velikih i srednjih kompanija u Zeničko-dobojskom kantonu, a rezultati su potvrdili da postoji i da će postojati potreba za visoko obrazovanim kadrovima iz ovih oblasti", kazao je Bikić.

Foto: E. M./Klix.ba
Foto: E. M./Klix.ba

Dodao je da pored poslovnog sektora postoji i širok spektar javnih ustanova, instituta, inspekcija, fondova, resornih ministarstava koji se bave zaštitom na radu, zaštitom od požara te zaštitom okoliša na različite načine.

"Sve je to zavisno od njihove nadležnosti kao što su zakonsko regulisanje oblasti okoliša, kontrola zraka vode i tla, monitoring u provođenju i realizaciji zakonskih obaveza u kompanijama proisteklih iz Zakona o zaštiti okoliša i drugih propisa, itd. Potrebe za kadrovima inženjera zaštite na radu i zaštite od požara te inženjera zaštite okoliša sasvim sigurno prelaze granice našeg kantona", dodaje Bikić.

Studij su napravljeni s četverogodišnjim trajanjem, odnosno, s osam semestara, prema Bolonjskom sistemu 4+1+3 te će biti organizovani isključivo samo za redovne studente.