BiH
260

Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji maksimalno prilagoditi pacijentima

FENA
(Foto: N. G./Klix.ba)
Neophodno je u što kraćem periodu donijeti zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji kojim će se olakšati proces liječenja i pacijenti zaštititi od zloupotreba istaknuto je danas u Sarajevu na pres-konferenciji koju je organizirao Sarajevski otvoreni centar uime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH.

U Parlamentu Federacije BiH trenutno postoje dva predložena rješenja ovog zakona - Kluba Socijaldemokratske partije (SDP) BiH u Zastupničkom domu, te Vlade Federacije BiH.

"Već pet godina se vodi borba u Parlamentu Federacije BiH da se donese zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Najveći problem je to što se puno ubacuje politikanstva, a ne gleda se interes pacijenta prilikom donošenje zakona. Ne radi se o tome da se donese zakon radi zakona, nego je riječ o borbi za novi život, odnosno o borbi ljudi koji žele da ostvare roditeljstvo", izjavio je šef Kluba SDP-a u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta Elvir Karajbić koji je i sam zajedno sa svojom suprugom dobio djecu putem vantjelesne oplodnje.

Zakon je bitno donijeti zato što, kako je dodao, među ostalim rješava finansiranje određenih postupaka koji su za naše prilike, vrlo skupi. Karajbić je naglasio da zakon treba maksimalno prilagoditi pacijentima.

"Dva ponuđena prijedloga ne daju sve metode koje se koriste u savremenom svijetu za dobivanje potomstva, to je jedan problem. Mi smo spremni da podržimo sve amandmane kako bi što bliže prilagodili ovaj zakona pacijentu pošto taj zakon treba donijeti zbog ljudi koji žele da postanu roditelji, a ne zbog bilo kojih drugih razloga", istakao je Karajbić.

Naveo je da prilikom svake sjednice tog doma traže da se ovaj zakon uvrsti kao tačka dnevnog reda, te da će i dalje insistirati na njegovom donošenju.

Inela Hadžimešić iz Sarajevskog otvorenog centra (SOC) je kazala da je SOC u ime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH uradio uporednu analizu dva zakonska rješenja o biomedicinski potpomognutoj oplodnji - SDP-ovog iz 2013. godine i Vlade Federacije iz 2017. godine.

"Tom analizom smo htjeli da ukažemo i vratimo na dnevni red Parlamenta FBiH zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji imajući u vidu da u BiH živi više od 50.000 ljudi koji ne mogu ostvariti potomstvo. Znači radi se o velikom broju ljudi, ali nažalost i o postojanju sive zone koja omogućava iskorištavanje i zloupotrebe položaja ljudi koji ne mogu ostvariti potomstvo", navela je Hadžimešić.

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i poslije niza dugogodišnjih pokušaja u FBiH nikada nije usvojen, istakla je Hadžimešić, napominjući da se u Federaciji ovo pitanje različito reguliše od kantona do kantona.

Cilj uporedne analize predloženih zakona o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji, kako je kazala autorica Indiana Husić-Šabanović, jeste da ukaže na sve ono što bi trebalo izmijeniti u prijedlozima koje su predstavili Vlada FBiH i SDP, a kako bi se poboljšao položaj osoba koje prirodnim začećem ne mogu ostvariti trudnoću. Ujedno je ukazano na pozitivna rješenja u oba prijedloga.

U zaključku uporedne analize se navodi da je BiH i dalje jedina zemlja u regionu koja nema zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji niti na federalnom, niti na državnom nivou. Zasad je pitanje neplodnosti, tj. pomoći pri finansiranju postupaka, sporadično riješeno na kantonalnim nivoima, kao i na nivou Brčko distrikta i Republike Srpske.

Napomenuto je da se bilježi tendencija porasta bijele kuge, što se može prevazići samo uz poticaj mladih ljudi na roditeljstvo, finansiranjem liječenja neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, porodiljskim naknadama, sufinansiranjem troškova boravka djece u vrtićima i sl., i to na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

U uporednoj analizi se među ostalim dodaje da je pohvalna inicijativa Vlade Federacije BiH da se zakonom definira broj postupaka koji se mogu obaviti na teret ZZO kako bi parovi u svim kantonima dobili podjednak tretman.