Borba protiv homofobije
30

Zajednička izjava ambasada u BiH: Ljudska prava se jednako primjenjuju na sve ljude

Klix.ba
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), brojne ambasade u BiH izrazile su svoju podršku i solidarnost s lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim (LGBTI) osobama u Bosni i Hercegovini (BiH).

"Svaki građanin/ka BiH - bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili spolne karakteristike - uživa sva prava i slobode utvrđene Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući pravo na zaštitu od diskriminacije i nasilje, kao i pravo na mirno okupljanje. Najjača, najsigurnija i najnaprednija društva su ona u kojima svi građani/ke mogu živjeti slobodno, bez straha od nasilja ili diskriminacije. LGBTI osobe u BiH također zaslužuju da se prema njima postupa s dostojanstvom i s jednakim poštovanjem, kao i prema njihovim sugrađanima/kama. LGBTI osobe moraju imati fer i jednake mogućnosti da u potpunosti aktivno učestvuju u bh. društvu", navedeno je u saopćenju.

Dodaju kako su spremni podržati vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva i sve zainteresirane strane, u njihovim naporima da osiguraju zaštitu ljudskih prava i društvenu uključenost LGBTI osoba. Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude.

"Prva Bh. povorka ponosa, najavljena za 8. septembar 2019. godine, predstavlja važnu priliku za institucije u BiH da pokažu svoju kontinuiranu predanost temeljnim ljudskim pravima za sve, uključujući i osiguranje zaštite LGBTI građana/ki. Pristup javnom prostoru i sloboda okupljanja od ključnog su značaja za unapređenje ljudskih prava svih članova bh. društva. Ova prava svim građanima BiH zajamčena su Ustavom i drugim zakonima. Povorka ponosa je prilika za BiH - koja se ponosi time što je otvorena, multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca/ki - da pokaže toleranciju i uvažavanje različitosti. Radujemo se što će svi javni dužnosnici, institucije i građani/ke BiH raditi zajedno kako bi osigurali da se ovaj događaj održi mirno, sigurno i dostojanstveno", naveli su.

Zajedničku izjavu dali su Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini, Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini, Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini, Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, Delegacija Europske unije u BiH i Specijalni predstavnik Europske unije u BiH, Diplomatski ured Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene Nacije u Bosni i Hercegovini i Vijeće Europe – Ured u Sarajevu.