{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Za rad komisija izdvajaju se milionski iznosi, a u njima sjede zaposleni u ministarstvima

22.6.2015. u 21:47
135
56
Za rad komisija izdvajaju se milionski iznosi, a u njima sjede zaposleni u ministarstvima
135
Za rad komisija izdvajaju se milionski iznosi, a u njima sjede zaposleni u ministarstvima
Foto: Arhiv/Klix.ba
Ured za reviziju institucija u FBiH počeo je proteklih dana objavljivati revizorske izvještaje o finansijskom poslovanju federalnih ministarstava za 2014. Poseban segment izvještaja za svako ministarstvo jeste i broj formiranih komisija te visina sredstava izdvojenih za njihov rad.
Federalni revizori tako za sva ministarstva za koja je objavljen revizorski izvještaj navode da formiranje komisija u većini slučajeva nije opravdano. Posebno problematičan aspekt jeste što su članovi komisija skoro po pravilu osobe koje su svakako zaposlene u ministarstvima dok same komisije obavljaju poslove koje su svakako u opisu redovnih poslova ministarstva. Tako članovi komisije bivaju plaćeni dvostruko.

Federalno ministarstvo zdravstvaIzdaci za ugovorene i druge posebne usluge iskazani su u iznosu od 395.464 KM i veći su za 71.591 KM ili 22,10 % u odnosu na prethodnu godinu, od čega su najznačajniji izdaci za rad komisija u iznosu 198.220 KM i Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada – Ugovori o djelu od 24.850 KM.

“Navedeni poslovi su obavljani komisijski angažovanjem zaposlenika Ministarstva i vanjskih saradnika, koji imaju karakter trajnosti što potvrđuje i činjenica da su pojedini ugovori zaključivani na duži rok. Svaki od izvršioca poslova se obavezao da će ugovorne poslove obavljati poslije radnog vremena. Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da sačinjeni zapisnici ne odražavaju vrijeme početka niti završetka radnog sastanka komisija. Stoga, ne možemo potvrditi da je za sudjelovanje u radu radnih tijela članovima radnih tijela i pripadala naknada za izvršene zadatke za koje su zaduženi aktom o osnivanju radnog tijela”, stoji u revizorskom izvještaju.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslovaIskazani izdaci za rad komisija čiji su članovi bili zaposlenici Ministarstva iznosio je 104.408 KM i manji su za 12.053 KM u odnosu na prethodnu godinu. Evidentno je da je Ministarstvo smanjilo broj komisija (sa 12 na 7).

“Uvidom u dokumentaciju, konstatovano je da je Ministarstvo nastojalo da smanji izdatke po naprijed navedenom osnovu, ali i pored te činjenice ne možemo potvrditi opravdanost formiranja pojedinih komisija, posebno uzimajući u obzir da se radi o poslovima koji su iz nadležnosti Ministarstva, da su u radu pojedinih komisija angažovani samo zaposlenici Ministarstva”, kaže se u zaključku revizorskog izvještaja.

Federalno ministarstvo kultureIzdaci za rad komisija su iskazani u iznosu od 8.430 KM i u odnosu na prethodnu godinu nije bilo povećanja. Na osnovu uvida u dokumentaciju formirano je 26 komisija u koje su imenovani uposlenici Ministarstva. Utvrđeno je da je za 12 komisija isplaćena naknada uposlenicima Ministarstva za rad u komisijama.

“Preispitati opravdanost formiranja komisija, u kojima članovi komisija ostvaruju pravo na naknadu i u koje se imenuju uposlenici Ministarstva, a za poslove iz nadležnosti Ministarstva”, nalog je revizora ovom ministarstvu.

Federalno ministarstvo obrazovanja i naukeIzdaci za naknade za rad u komisijama iskazani su u iznosu od 9.298 KM (neto) i u odnosu na prethodnu godinu kada su bili 8.290 KM veći su za 1.008 KM ili 12,16%. Značajan dio izdataka odnosi se na isplate za rad u komisijama za redovan godišnji popis – ukupno 4.000 KM (centralna popisna komisija 1.100 KM; komisija za popis stalnih sredstava i sitnog inventara 1.800 KM i komisija za popis novčanih sredstava, obaveza i potraživanja 1.100 KM) i komisije za javne nabavke 3.530 KM (dvije komisije).

“Iako su komisije formirane u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca Federalnih organa državne službe, smatramo da poslovi koji su obavljani komisijski nisu opravdani jer su isti u okviru redovnih poslova i zadataka Ministarstva”, zaključak je revizora.

Federalno ministarstvo okoliša i turizmaIzdaci za rad komisija iskazani su u iznosu od 235.818 KM (bruto 290.488 KM) što u odnosu na prethodnu godinu (181.798 KM) predstavlja povećanje za 54.020 KM ili 29,71 %. Revizori su ovom ministarstvu zamjerili pogrešno knjiženje troškova nastalih radom komisija, a vezano za komisije i ugovore o djelu zaključak je da se koriste samo za poslove koji nisu utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kao redovni poslovi Ministarstva.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrtaIzdaci za naknade za rad u komisijama iskazani su u iznosu od 11.418 KM (neto) i u odnosu na prethodnu godinu kada su bili 23.353 KM manji su za 11.935 KM ili 51%. U toku 2014. godine vršene su isplate za rad u komisijama za: redovan godišnji popis, javne nabavke, raspodjelu sredstava tekućih transfera i sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2013. godinu i praćenje utroška sredstava tekućih transfera i sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2012. godinu.

“Bez obzira što su komisije formirane u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca Federalnih organa državne službe, smatramo da poslovi koji su obavljani komisijski nisu opravdani jer su isti u okviru redovnih poslova i zadataka Ministarstva”, kaže se u revizorskom izvještaju.

Federalno ministarstvo pravdeIzdaci za rad komisija iskazani u iznosu od 449.702 KM (neto) i veći su za 37,6 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

“Ne može se potvrditi da je Ministarstvo poduzimalo aktivnosti na provođenju mjera Vlade FBiH i preispitalo opravdanost formiranja velikog broja komisija i radnih tijela za koje članovi ostvaruju pravo na naknadu u cilju smanjivanja izdataka, posebice za poslove koji proističu iz djelatnosti Ministarstva i u kojima su u značajnom broju imenovani uposlenici Ministarstva. U prilog ovome navodimo podatak da su naknade isplaćene povjerenstvima koja se financiraju iz proračuna a koje su imenovane rješenjima ministra, isplaćene tijekom 2014. godine za 25,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

Federalno ministarstvo prostornog uređenjaU okviru izdataka za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad najznačajniji su izdaci za rad Stručnih odbora i komisija. Isplate su vršene na osnovu rješenja ministra o angažovanju spoljnih saradnika i uposlenika u navedenim odborima i komisijama, a u toku revidirane godine ovi izdaci iskazani su u neto iznosu od 640.614 KM (bruto 789.139 KM).

“Uzimajući u obzir značajno angažovanje uposlenika Ministarstva u radnim tijelima i komisijama, ne može se potvrditi da isto nema uticaja na efikasno obavljanje poslova od strane uposlenika za poslove na koje su raspoređeni i primaju naknadu po osnovu plaće za redovan rad. Napominjemo da navedeno može imati negativne posljedice na efikasnost obavljanja redovnih poslova uposlenika angažovanog u komisijama, uvažavajući činjenicu da za poslove na koje je raspoređen prima naknadu po osnovu plaće i ostale naknade koje proizilaze iz radnog odnosa. Također, nisu poštovane odredbe Zakona o porezu na dohodak jer isplate uposlenicima nisu imale tretman plaće”, zaključak je revizorskog izvještaja.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Da li je opravdan zahtjev za povećanje akciza na gorivo kako bi se ubrzala izgradnja autoputa?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: