{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Za rad komisija izdvajaju se milionski iznosi, a u njima sjede zaposleni u ministarstvima

22.6.2015. u 21:47
135
56
Za rad komisija izdvajaju se milionski iznosi, a u njima sjede zaposleni u ministarstvima
135
Za rad komisija izdvajaju se milionski iznosi, a u njima sjede zaposleni u ministarstvima
Foto: Arhiv/Klix.ba
Ured za reviziju institucija u FBiH počeo je proteklih dana objavljivati revizorske izvještaje o finansijskom poslovanju federalnih ministarstava za 2014. Poseban segment izvještaja za svako ministarstvo jeste i broj formiranih komisija te visina sredstava izdvojenih za njihov rad.
Federalni revizori tako za sva ministarstva za koja je objavljen revizorski izvještaj navode da formiranje komisija u većini slučajeva nije opravdano. Posebno problematičan aspekt jeste što su članovi komisija skoro po pravilu osobe koje su svakako zaposlene u ministarstvima dok same komisije obavljaju poslove koje su svakako u opisu redovnih poslova ministarstva. Tako članovi komisije bivaju plaćeni dvostruko.

Federalno ministarstvo zdravstvaIzdaci za ugovorene i druge posebne usluge iskazani su u iznosu od 395.464 KM i veći su za 71.591 KM ili 22,10 % u odnosu na prethodnu godinu, od čega su najznačajniji izdaci za rad komisija u iznosu 198.220 KM i Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada – Ugovori o djelu od 24.850 KM.

“Navedeni poslovi su obavljani komisijski angažovanjem zaposlenika Ministarstva i vanjskih saradnika, koji imaju karakter trajnosti što potvrđuje i činjenica da su pojedini ugovori zaključivani na duži rok. Svaki od izvršioca poslova se obavezao da će ugovorne poslove obavljati poslije radnog vremena. Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da sačinjeni zapisnici ne odražavaju vrijeme početka niti završetka radnog sastanka komisija. Stoga, ne možemo potvrditi da je za sudjelovanje u radu radnih tijela članovima radnih tijela i pripadala naknada za izvršene zadatke za koje su zaduženi aktom o osnivanju radnog tijela”, stoji u revizorskom izvještaju.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslovaIskazani izdaci za rad komisija čiji su članovi bili zaposlenici Ministarstva iznosio je 104.408 KM i manji su za 12.053 KM u odnosu na prethodnu godinu. Evidentno je da je Ministarstvo smanjilo broj komisija (sa 12 na 7).

“Uvidom u dokumentaciju, konstatovano je da je Ministarstvo nastojalo da smanji izdatke po naprijed navedenom osnovu, ali i pored te činjenice ne možemo potvrditi opravdanost formiranja pojedinih komisija, posebno uzimajući u obzir da se radi o poslovima koji su iz nadležnosti Ministarstva, da su u radu pojedinih komisija angažovani samo zaposlenici Ministarstva”, kaže se u zaključku revizorskog izvještaja.

Federalno ministarstvo kultureIzdaci za rad komisija su iskazani u iznosu od 8.430 KM i u odnosu na prethodnu godinu nije bilo povećanja. Na osnovu uvida u dokumentaciju formirano je 26 komisija u koje su imenovani uposlenici Ministarstva. Utvrđeno je da je za 12 komisija isplaćena naknada uposlenicima Ministarstva za rad u komisijama.

“Preispitati opravdanost formiranja komisija, u kojima članovi komisija ostvaruju pravo na naknadu i u koje se imenuju uposlenici Ministarstva, a za poslove iz nadležnosti Ministarstva”, nalog je revizora ovom ministarstvu.

Federalno ministarstvo obrazovanja i naukeIzdaci za naknade za rad u komisijama iskazani su u iznosu od 9.298 KM (neto) i u odnosu na prethodnu godinu kada su bili 8.290 KM veći su za 1.008 KM ili 12,16%. Značajan dio izdataka odnosi se na isplate za rad u komisijama za redovan godišnji popis – ukupno 4.000 KM (centralna popisna komisija 1.100 KM; komisija za popis stalnih sredstava i sitnog inventara 1.800 KM i komisija za popis novčanih sredstava, obaveza i potraživanja 1.100 KM) i komisije za javne nabavke 3.530 KM (dvije komisije).

“Iako su komisije formirane u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca Federalnih organa državne službe, smatramo da poslovi koji su obavljani komisijski nisu opravdani jer su isti u okviru redovnih poslova i zadataka Ministarstva”, zaključak je revizora.

Federalno ministarstvo okoliša i turizmaIzdaci za rad komisija iskazani su u iznosu od 235.818 KM (bruto 290.488 KM) što u odnosu na prethodnu godinu (181.798 KM) predstavlja povećanje za 54.020 KM ili 29,71 %. Revizori su ovom ministarstvu zamjerili pogrešno knjiženje troškova nastalih radom komisija, a vezano za komisije i ugovore o djelu zaključak je da se koriste samo za poslove koji nisu utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kao redovni poslovi Ministarstva.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrtaIzdaci za naknade za rad u komisijama iskazani su u iznosu od 11.418 KM (neto) i u odnosu na prethodnu godinu kada su bili 23.353 KM manji su za 11.935 KM ili 51%. U toku 2014. godine vršene su isplate za rad u komisijama za: redovan godišnji popis, javne nabavke, raspodjelu sredstava tekućih transfera i sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2013. godinu i praćenje utroška sredstava tekućih transfera i sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2012. godinu.

“Bez obzira što su komisije formirane u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca Federalnih organa državne službe, smatramo da poslovi koji su obavljani komisijski nisu opravdani jer su isti u okviru redovnih poslova i zadataka Ministarstva”, kaže se u revizorskom izvještaju.

Federalno ministarstvo pravdeIzdaci za rad komisija iskazani u iznosu od 449.702 KM (neto) i veći su za 37,6 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

“Ne može se potvrditi da je Ministarstvo poduzimalo aktivnosti na provođenju mjera Vlade FBiH i preispitalo opravdanost formiranja velikog broja komisija i radnih tijela za koje članovi ostvaruju pravo na naknadu u cilju smanjivanja izdataka, posebice za poslove koji proističu iz djelatnosti Ministarstva i u kojima su u značajnom broju imenovani uposlenici Ministarstva. U prilog ovome navodimo podatak da su naknade isplaćene povjerenstvima koja se financiraju iz proračuna a koje su imenovane rješenjima ministra, isplaćene tijekom 2014. godine za 25,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

Federalno ministarstvo prostornog uređenjaU okviru izdataka za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad najznačajniji su izdaci za rad Stručnih odbora i komisija. Isplate su vršene na osnovu rješenja ministra o angažovanju spoljnih saradnika i uposlenika u navedenim odborima i komisijama, a u toku revidirane godine ovi izdaci iskazani su u neto iznosu od 640.614 KM (bruto 789.139 KM).

“Uzimajući u obzir značajno angažovanje uposlenika Ministarstva u radnim tijelima i komisijama, ne može se potvrditi da isto nema uticaja na efikasno obavljanje poslova od strane uposlenika za poslove na koje su raspoređeni i primaju naknadu po osnovu plaće za redovan rad. Napominjemo da navedeno može imati negativne posljedice na efikasnost obavljanja redovnih poslova uposlenika angažovanog u komisijama, uvažavajući činjenicu da za poslove na koje je raspoređen prima naknadu po osnovu plaće i ostale naknade koje proizilaze iz radnog odnosa. Također, nisu poštovane odredbe Zakona o porezu na dohodak jer isplate uposlenicima nisu imale tretman plaće”, zaključak je revizorskog izvještaja.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: