Kapacitet 250 litara
57

Vodovodna mreža u Nahorevu u funkciji početkom februara

Klix.ba
Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić posjetio je lokalitet Nahoreva gdje je u proteklom periodu realiziran projekat izgradnje vodovodne mreže za pomenuto, ali i naselja Nahorevska brda, Muharemoviće i Selje, i izvršio uvid u stanje objekta rezervoara kapaciteta 250 hiljada litara.

Tom prilikom načelnik je razgovarao i sa stanovnicima kojima je izvršen kućni priključak sa distributivne mreže do šahta. Puštanje vode se očekuje početkom februara

Izgradnja navedenog sistema završena je u augustu 2017. godine, odnosno za deset mjeseci od početka radova, a nakon toga Općina je realizirala projekat izgradnje 235 kućnih priključaka, ali voda nije puštena u eksploataciju s obzirom da nije završen tehnički prijem ovog sistem.

S obzirom da komisija za tehnički prijem formirana od strane Gradske uprave Sarajeva nije adekvatno odgovorila na efikasno rješavanje ovog prioritetnog zadatka, na zahtjev načelnika Ajnadžića, gradonačelnik Sarajeva je formirao novu komisiju koja ovih dana intenzivno radi na pitanju tehničkog prijema ovog vodovodnog sistema. Nakon izvršenih pregleda tehničke dokumentacije, 18. januara 2018. godine članovi komisije su izašli na teren i sa predstavnicima Općine, izvođača radova, izvođačkog nadzora i projektanta izvršili uvid u stanje ovog sistema.

U razgovoru sa građanima načelnik Ajnadžić je iznio očekivanje da će komisija za tehnički prijem završiti izvještaj o svom nalazu najdalje za sedam dana kako bi nakon toga Gradska uprava u najkraćem roku donijela rješenje o tehničkom prijemu, odnosno upotrebnoj dozvoli za puštanje u rad ovog vodovodnog sistema za snabdijevanje pitkom vodom šireg obuhvata pomenutih naselja.

Za očekivati je da bi u prvim danima februara pitka voda nakon gotovo 30 godina mogla obradovati više stotina stanovnika ovog dijela općine Centar.

Da podsjetimo, riječ je o najvećem projektu komunalne infrastrukture na području općine Centar u posljednjih dvadeset godina, u koji je Općina uložila više od dva miliona maraka. Realizacija projekta započeta je u novembru 2016. godine zemljanim radovima na izgradnji rezervoara na lokalitetu Nahorevska brda, koji su nakon zimskog perioda nastavljeni u februaru. Izvršena je kaptaža izvorišta vode na lokalitetu Klanice, izgrađen rezervoar Nahorevska brda, izgrađena glavna vodovodna i distributivna mreža u dužini 16 kilometara. Osim toga, instalirana je sva pripadajuća oprema i izvršena proba i distribucija vode od kaptaže Klanice do rezervoara Nahorevska brda, te proba do kućnih priključaka.

Izgrađen je i pristupni put koji omogućava nesmetan pristup vozilima radi nadzora i održavanja vodovoda, kao i video nadzor i alarmni sistem na rezervoaru.