|

VM će razmotriti rješavanje pitanja otpuštenih pripadnika OS BiH

VM će razmotriti rješavanje pitanja otpuštenih pripadnika OS BiH
0
F
FENA
21.3.2012. u 17:07
0
komentara
0

dijeljenja
VM će razmotriti rješavanje pitanja otpuštenih pripadnika OS BiH Foto: Davorin Sekulić/Sarajevo-x.com
Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda je na današnjoj sjednici upoznao ministre o sadržaju razgovora s otpuštenim vojnicima koji protestiraju zahtijevajući da u prijedlog proračuna BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva za njihova primanja u skladu sa zakonom.
Vijeće ministara BiH će razmotriti mogućnosti rješavanja pitanja prijevremeno umirovljenih vojnika Oružanih snaga BiH, tim prije što je u pripremi izrada nacrta proračuna institucija i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu.

Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda i zamjenici predsjedatelja Nikola Špirić i Zlatko Lagumdžija su se 20. marta sastali s predstavnicima otpuštenih vojnika kako bi pitanje njihovih mirovina bilo trajno riješeno u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i financijskim mogućnostima Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Ekonomsko-fiskalni program 2012. - 2014. godine, koji će biti dostavljen Europskoj komisiji.

Ovogodišnji Ekonomsko-fiskalni program je šesti po redu i treći koji se dostavlja Europskoj komisiji nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u lipnju 2008. godine i stupanja na snagu Privremenog sporazuma.

Ekonomsko-fiskalni program smatra se pripremom za Pretpristupni ekonomski program koji je obvezan dokument za zemlje kandidatkinje za članstvo u EU.

Vijeće ministara BiH podržalo je danas dogovorena načela sa sastanka predsjednika šest političkih stranka od 9. marta 2012. godine u vezi s vojnom i ostalom državnom imovinom.

Zaduženo je Ministarstvo obrane da u predviđenim rokovima provede aktivnosti i pripremi nacrt odluke za realizaciju dogovora u vezi s dogovorenim načelima oko vojne imovine.

Povjerenstvo za državnu imovinu će u koordinaciji s ministarstvima pravde, financija i trezora, vanjskih poslova, obrane, Pravobraniteljstvom BiH i Službom za zajedničke poslove u predviđenim rokovima provesti aktivnosti i pripremiti nacrt odluke za realizaciju dogovora u vezi sa ostalom državnom imovinom.

Prema dogovorenim načelima, pitanja u vezi s imovinom bit će regulirana odlukom Parlamentarne skupštine BiH, a na osnovi sporazuma Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada u skladu s njihovim ovlastima.

Podsjećamo, načelima o raspodjeli imovine dogovorenim u Banjaluci perspektivna nepokretna vojna imovina precizirana odlukama Predsjedništva BiH knjižit će se kao vlasništvo BiH za potrebe Oružanih snaga BiH.

Istodobno, dio neperspektivne vojne imovine u koju su smještene institucije BiH, kao i one za koje Vijeće ministara BiH donese odluku u narednih 60 dana, knjižit će se kao vlasništvo BiH, a ukoliko ne bude odluke u ovom roku, dio neperspektivne vojne imovine u koju nisu smještene institucije BiH će se knjižiti na druge razine vlasti.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Memorandum o razumijevanju između Europske komisije, u ime Europske unije i Vijeća Europe, i Vijeća ministara, u ime Bosne i Hercegovine, o Međunarodnoj promatračkoj operaciji za popis stanovništva i kućanstava u Bosni i Hercegovini 2012/13 i ovlastilo predsjedatelja Vijeća ministara Vjekoslava Bevandu za potpisivanje ovog memoranduma.

Agencija za statistiku BiH predložila je potpisivanje ovog memoranduma kako bi se omogućila međunarodna promatračka operacija cjelokupnog popisa, od pripreme do objavljivanja podataka, što će doprinijeti izgradnji povjerenja u popis i poštivanju međunarodnih preporuka.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Predsjedništvu BiH će dostaviti Prijedlog ugovora o jamstvu na Ugovor o zajmu za Projekt autoceste Banjaluka - Doboj - Faza I između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj, s Prijedlogom osnova, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora Nikola Špirić.

Ovaj se projekt odnosi na izgradnju dionice autoceste u duljini od 37 km između gradova Doboja i Prnjavora, što predstavlja istočnu dionicu autoceste Banja Luka - Doboj.

Iznos zajma je 150 miliona eura, s isplatom u dvije tranše od po 75 miliona eura, rokom otplate od 15 godina, uključujući 3 godine grejs perioda, i EURIBOR kamatama, a bit će alociran na Republiku Srpsku.

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u vezi s višekorisničkim programom za Tempus u sklopu IPA-ine komponente pomoći u tranziciji i izgradnji institucija za 2011. godinu, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, a za potpisnicu je predložena direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić.

Ukupna pomoć Europske zajednice Bosni i Hercegovini za 2011. godinu iznosi do 2,4 miliona eura, s tim da će pojedinačni ugovori za provedbu projekata biti zaključeni najkasnije dvije godine od dana zaključivanja ovog sporazuma.

Ovaj će program doprinijet daljnjem usuglašavanju visokog obrazovanja u BiH s europskim standardima, boljoj sveučilišnoj administraciji i jačanju regionalne suradnje između sveučilišta.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu "Europa za građane“, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen šef Misije BiH pri Europskoj uniji.

Pristupanje Bosne i Hercegovine ovom programu omogućit će značajnom broju aktera na razini lokalne zajednice, prvenstveno organizacijama civilnog društva, lokalnim i drugim tijelima u kojima se okupljaju i udružuju građani, da se aktivno uključe u provođenje politike Europske unije i intenziviraju suradnju s partnerima iz zemalja članica programa.

Također, potencijalni korisnici u BiH će imati mogućnost da iz fondova EU-a dobiju sredstva za financiranje projekata u programskim oblastima.

Ukupan proračun programa do 2013. godine iznosi 215 miliona eura, a sudionici su, osim zemalja članica EU-a, Hrvatska, Albanija i Makedonija.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini u 2012. godini, u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Prema Odluci, najmanji iznos sredstava kojim stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH je 150 KM u protuvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u našoj zemlji.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za europske integracije, usvojilo je "Program mjera za provedbu Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za razdoblje od 1. januara do 31. decembra 2012. godine“, kojim se planira provođenje više mjera u oblastima slobode kretanja roba, poljoprivrede i ribarstva, trgovine i izgradnje institucija.

Također, ministri su usvojili Informaciju o prijedlogu projekta državnog IPA koordinatora za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) - Komponenta I za Bosnu i Hercegovinu za 2012. i 2013. godinu, faza identifikacije, i zadužena je Direkcija za europske integracije da sektorske i projektne prijedloge za fazu identifikacije uputi na razmatranje Europskoj komisiji i Delegaciji Europske unije u BiH.

Lista sektorskih i projektnih prijedloga sadrži 19 projekata vrijednih više od 240 miliona eura.

Najviše novca za predložene projekte planirano je za autocestu na Koridoru Vc i regulatorni okvir za oblast transporta, i to 67.451.704 eura, a slijede tri projekta u sektoru pravde za koja su planirana ukupno 62 miliona eura.

Vijeće ministara BiH donijelo je 18 pravilnika koje je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH na osnovi Zakona o hrani s ciljem poboljšanja stanja u ovoj oblasti, prilagodbi odgovarajućim direktivama Europske unije i unapređenja zdravlja građana, saopćeno je iz Vijeća ministar BiH.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.