|

Vlada RS-a predložila Zakon o restituciji

Vlada RS-a predložila Zakon o restituciji
0
F
FENA
25.10.2008. u 14:13
9
komentara
0

dijeljenja
Vlada RS-a predložila Zakon o restituciji
Vlada Republike Srpske pripremila je i po hitnom postupku uputila u Narodnu skupštinu na usvajanje Prijedlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
Iako je predviđeno da bi ovu oblast trebalo urediti jedinstveno na nivou BiH, Vlada Republike Srpske navodi da je iz razloga "dugogodišnjeg odugovlačenja" donošenja zakona na nivou BiH, te očekivanja građana i nagomilanih problema u vezi s restitucijom nepokretne imovine, predložila donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Predloženim zakonom uređuje se vraćanje oduzete imovine i njeno obeštećenje fizičkim i pravnim osobama kojima je imovina oduzeta, počevši od 6. decembra 1946. na prinudan način, bez naknade, bez pravične naknade ili bez pravnog osnova, a uređuje se i postupak vraćanja i organ za vraćanje, odnosno Komisija za restituciju.

Kao način vraćanja, pored novčane naknade, predviđa se mogućnost vraćanja naturalnom restitucijom, a obveznik isplate naknade je RS, odnosno Ministarstvo finansija koje će osigurati isplatu u roku od deset godina u deset jednakih godišnjih rata.

Također, prijedlogom zakona predviđeno je vraćanje i nepokretne imovine (poljoprivrednog, šumskog i neizgrađenog građevinskog zemljišta, stanovi, poslovne zgrade i poslovne prostorije).

Kada je u pitanju vraćanje imovine preduzeća, predviđeno je da preduzeće koje nije privatizovano ili je u postupku privatizacije, ne podliježe naturalnoj restituciji.

Pokretna imovina od kulturnog, umjetničkog ili historijskog značaja neće se vratiti vlasniku ako su dio zbirke javnih muzeja, galerija i sličnih ustanova.

U prijelaznim odredbama utvrđeni su rokovi jedinicama lokalne samouprave u kojima će biti formirane komisije za restituciju koje će rješavati po zahtjevu kao i rokovi u kojima će Vlada donijeti podzakonske akte za provođenje ovog zakona.

Pravo na restituciju nemaju raniji vlasnici kojima je za oduzetu imovinu i prava isplaćena pravična naknada u skladu sa zakonom ili su im u zamjenu date druge stvari ili prava, kao ni osobe kojima su imovina ili prava oduzeta na osnovu pravosnažne krivične presude za krivična djela koja po međunarodnim konvencijama predstavljaju ratni zločin, ako su imovina i prava stečena izvršenjem takvog krivičnog djela.

Prijedlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju bit će razmatran na sjednici Skupštine RS-a 4.novembra.

Odlukom nekadašnjeg visokog predstavnika za BiH, od 30. augusta 2000. godine, stavljen je van snage Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju RS-a, jer je, po njegovoj ocjeni, tu oblast trebalo urediti jedinstveno na nivou BiH.
Prijavi grešku


Komentari (9)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...