|

Vlada FBiH utvrdila nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina i Nacrt zakona o hemikalijama

Vlada FBiH utvrdila nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina i Nacrt zakona o hemikalijama
0
Klix.ba
23.12.2015. u 15:30
1
komentara
0

dijeljenja
Vlada FBiH utvrdila nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina i Nacrt zakona o hemikalijama Foto: Arhiv/Klix.ba
Danas utvrđenim Nacrtom zakona o premjeru i registraciji nekretnina regulirani su upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Federacije Bosne i Hercegovine, registraciju nekretnina, osnovne geodetske radove, topografsko-kartografsku djelatnost, registar prostornih jedinica, procjenu vrijednosti nekretnina, katastar vodova, adresni registar, infrastrukturu prostornih podataka Federacije i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.
Razlog za njegovo donošenje je u potrebi reforme sektora stvarnih prava, koja je neophodna zbog tranzicije vlasništva i uslov je za reguliranje stvarno-pravnih odnosa u okolnostima tržišne ekonomije, te je kao takva odavno trebala biti završena.
Predloženim zakonom katastar i zemljišna knjiga povjeravaju se na vođenje jednom organu, vode se u jedinstvenoj bazi podataka i zadržavaju sve dosadašnje osnovne odrednice kad su u pitanju sadržaj i procedure vođenja. Ovakvo rješenje predstavlja dobru osnovu za tranziciju u novu organizacionu shemu.

Nacrtom zakona su uređeni i područje katastra vodova, i prvi put u Federaciji, područja kartografsko-topografske djelatnosti, registra prostornih jedinica i adresnog registra, procjene vrijednosti nekretnina, te posebno važno područje infrastrukture prostornih podataka, koje je usklađeno s INSPIRE direktivom Evropske komisije. Uređenje ovih područja predstavlja značajan iskorak u zakonodavnom okviru Federacije.

Novim zakonom se privatnom sektoru daje više prostora pri izvođenju poslova izmjere i katastra nekretnina. Ovo je posebno bitno s aspekta smanjenja državne uprave, a u konkretnom slučaju i zbog mogućnosti da se državna uprava u ovoj oblasti više posveti svojoj osnovnoj zadaći - održavanju i razvoju sistema izmjere, katastra nekretnina i zemljišnih knjiga. Donošenjem ovog zakona bit će stvoren moderan i kvalitetan okvir za razvoj zemljišne administracije usklađen sa evropskim standardima.

Nacrt ovog zakona, obzirom na njegovu važnost, bit će upućen u javnu raspravu.

Nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretninaFederalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o hemikalijama kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje i obilježavanje opasnih hemikalija, razmjena podataka o hemikalijama kroz sigurnosno-tehnički list, integralni inventar hemikalija proizvedenih i uvezenih, dobra laboratorijska praksa, ograničenja i zabrane supstanci koje izazivaju zabrinutost, uvjeti za uvoz i izvoz hemikalija za koje je propisan postupak prethodne saglasnosti, donošenje odobrenja za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje opasnih hemikalija, sistematsko praćenje hemikalija, stavljanje na tržište deterdženata, nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje hemikalijama.

Ovaj zakon zasniva se na načelu da proizvođači, uvoznici ili krajnji korisnici treba da osiguraju da proizvode, prodaju na tržište ili koriste supstance koje nemaju štetno dejstvo na ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, a njegove odredbe zasnovane su na načelu predostrožnosti.

Među razlozima za donošenje ovog zakona je navedeno da je Evropska unija u području sigurnog upravljanja hemikalijama kao ciljeve utvrdila zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine od štetnih uticaja hemikalija, a kao primarni cilj, usklađivanje propisa država članica u oblasti hemikalija da bi bilo uspostavljeno jedinstveno tržište i održiv razvoj koji bi podržao usklađeni razvoj država članica EU.

Postizanje ovakvih ciljeva, također, moguće je kroz harmoniziranje s pravnom stečevinom EU. Zakonom o hemikalijama uređuje se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje opasnih hemikalija u skladu s Globalno harmoniziranim sistemom, što podrazumijeva obaveze pravnih subjekata koji se bave proizvodnjom i stavljanjem na tržište opasnih hemikalija da izvrše procjenu opasnosti od hemikalija i proizvoda koji ih sadrže, obaveze pravnih subjekata da u lancu snabdijevanja osiguraju kvalitetne informacije od proizvođača do krajnjeg korisnika o opasnosti i mjerama zaštite od opasnih hemikalija kroz sigurnosno-tehnički list, obavezu nadležne vlade da donese strategiju o upravljanju opasnim hemikalijama, te obaveze vođenja evidencija o hemikalijama i drugo.
Pri izradi teksta zakona uzeti su u obzir propisi EU kojima je regulirana oblast hemikalija.
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...