{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava

Zaboravio si lozinku? Resetuj lozinku.


Unesite e-mail:


Vlada FBiH usvojila program rada za 2018. godinu, planiraju usvojiti 95 zakona

Klix.ba
18.1.2018. u 14:48
4
37
Vlada FBiH usvojila program rada za 2018. godinu, planiraju usvojiti 95 zakona
4
Vlada FBiH usvojila program rada za 2018. godinu, planiraju usvojiti 95 zakona
Foto: Arhiv/Klix.ba
Vlada Federacije BiH je na današnjoj 135. sjednici, održanoj u Sarajevu, usvojila svoj Program rada za 2018. godinu, urađen u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
Program ovogodišnjeg rada Vlade rađen je, kako je to saopćeno, na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. - 2018. godine, Reformske agende za BiH za period 2015. - 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Programa ekonomskih reformi FBiH 2018. - 2020. godine i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Strateški ciljevi i programi"Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2018. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona", stoji u saopćenju Vlade FBiH.

Navode da su programom, na više od 300 strana, definisani strateški ciljevi i aktivnosti koje će u 2018. godini ostvarivati federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji strateških ciljeva.

"Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava potrebni za realizaciju aktivnosti. Posebno je izdvojen plan normativnih aktivnosti u kojem je dat pregled svih planiranih zakonskih i podzakonskih akata, kao i pregled strateških i operativnih ciljeva po ministarstvima", stoji u saopćenju.

Prioriteti Vlade FBiH u ovoj godini usmjereni su, kako ističu, na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, rad na evroatlanskim integracijama s ciljem obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

"U 2018. godini Vlada FBiH planira usvojiti 95 zakona, četiri uredbe, jedanaest odluka, 40 pravilnika, sedam strategija i jedanaest ostalih akata (uputstva, budžet, programi, planovi, metodlogije, naredbe i sl.). Ocijenjeno je da je Program rada Vlade FBiH za ovu godinu, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi razmatranja, na zadovoljavajući način usklađen s Programom rada Vlade FBiH za mandatni period, Reformskom agendom i Uredbom o planiranju i izvještavanju", navodi se u saopćenju.

Program ekonomskih reformi FBiHFederalna vlada je danas usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH 2018. - 2020. godina, koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za ovaj period.

"Neke od najznačajnijih aktivnosti navedene u Programu su proširenje obuhvata projekcija dodavanjem projekcija konsolidovanih rashoda svih nivoa vlasti, priprema i usvajanje zakona u oblasti oporezivanja, jačanje kapaciteta za izradu makro projekcija i projekcija prihoda i rashoda, unapređenje postojećih i primjena novih informacionih sistema, provođenje programskog budžetiranja na nivou Federacije BiH i u svih deset kantona s ciljem povećanja učinka trošenja javnih sredstava. Također su navedeni usvajanje i provedba međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, izgradnja i jačanje kapaciteta jedinice za budžetski nadzor, osiguranje funkcionalne, operativne i finansijske nezavisnosti Ureda za reviziju", navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Nakon detaljne analize stanja u brojnim oblastima su, u skladu sa Smjernicama Evropske komisije, naznačene ključne prepreke za rast i konkurentnost. Kako je navedeno, iako je javna potrošnja smanjena, potrebno je i dalje smanjivanje i jačanje mehanizama kontrole i upravljanja.

"Visoki doprinosi za socijalno osiguranje, uz postojanje neoporezivih naknada u sistemu oporezivanja rada, daju sliku koja ne odgovara stvarnom stanju i ograničavaju investicije i rast. Nedovoljna je izgrađenost komunikacione infrastrukture, te je potrebno razmotriti prioritete i nužnost ulaganja u njenu modernizaciju. Stimulativno poslovno okruženje je nedovoljno, a slaba je povezanost realnog sektora i naučno-istraživačke zajednice, uz neusklađenost studijskih programa, upisne politike i potreba realnog sektora", saopćeno je.

Navode da je ocijenjeno da je neadekvatna obrazovna struktura radne snage i da je neodrživ sistem penziono-invalidskog osiguranja.

"Na osnovu identifikovanih ključnih prepreka za rast i konkurentnost, utvrđeni su prioriteti strukturalnih reformi Federacije BiH za period 2018.- 2020. godine po oblastima, kao što su poboljšanje kvaliteta javnih finansija, stvaranje preduslova za razvoj efektivnog i ciljno orijentisanog sistema javnih finansija, preraspodjela poreskog opterećenja i finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova", stoji u saopćenju.

Ističu da su među prioritetima i reforma tržišta energije i transporta, poljoprivreda, zaštita okoliša, poboljšanje poslovnog okruženja, smanjenje neformalne ekonomije, unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada, socijalna inkluzija, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti, uspostava efikasnog, finansijski stabilnog i održivog sistema PIO, te unapređenje funkcioniranja sistema socijalne zaštite FBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: