{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vlada FBiH osigurala 90.000 KM za zapošljavanje Roma

F
19.4.2012. u 17:50
0
2
Vlada FBiH osigurala 90.000 KM za zapošljavanje Roma
0
Vlada FBiH osigurala 90.000 KM za zapošljavanje Roma
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 31.12.2011.
Istodobno, naložila je JP Ceste Federacije BiH da, kao implementator odobrenog projekta iz Programa, intenzivira aktivnosti u cilju okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje preostalih radova za izgradnju Sarajevske obilaznice Lot1 Butila - Briješće.

Također, potrebno je da Ceste Federacije BiH, u suradnji sa sarajevskom općinom Novi Grad, preduzmu aktivnosti u cilju okončanja postupka eksproprijacije na dionici Lot 2A Sarajevske obilaznice.

Danas je usvojeno i Izvješće o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 31.12.2011.

Vlada Federacije BiH danas je usvojila tri informacije Federalnog ministarstva prometa i komunikacija koje se odnose na projekte finansirane sredstvima prikupljenim izdvajanjem GSM licence, i to za 2008/2009., za 2009/2010. i za 2010. godinu.

Budući da Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, imaju različito mišljenje o primjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje nije usaglašeno ni nakon svih do sada preduzetih aktivnosti, Vlada FBiH je danas utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog autentičnog tumačenja ove zakonske odredbe.

Po ovom tumačenju, sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika vode se na jednom podračunu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i penzije svih vojnih osiguranika isplaćuju se sa tog računa, neovisno da li se radi o primjeni propisa na nivou Federacije BiH ili propisa na nivou Bosne i Hercegovine, a koji tretiraju vojne osiguranike.

Autentično tumačenje primjenjuje se i važi od dana primjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Vlada FBiH usvojila je danas Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Prema općim kriterijima, raspodjela će se vršiti ravnomjerno na cijelom teritoriju FBiH uz uvažavanje minimalnih standarda i kvaliteta ponuđenih programa i projekata.

Sredstva su namijenjena za zapošljavanje Roma u iznosu od 90.000 KM, za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH u iznosu od 52.000 KM, za strategiju protiv maloljetničkog prestupništva 73.000 KM, za organizacije civilnih invalida 630.000 KM, i za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida, u iznosu od 1.252.259 KM.

Također, sredstva su namijenjena i za odvikavanje od ovisnosti, u iznosu od 162.000 KM, za provedbu zakona zaštite od nasilja nad članovima porodice u iznosu od 162.000 KM, neprofitnim organizacijama - “Dječija nedelja”, u iznosu od 30.600 KM, za realizaciju Startegije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH “2011.-2014.” 400.000 KM, te za rekonstrukciju ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH 2.500.000 KM.

Korisnici sredstava su obavezni da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljaju mjesečne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije do kraja narednog mjeseca za tekući mjesec.

Pored toga, korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15. januara naredne godine.

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju na korištenje roba iz federalnih rezervi vladama kantona u FBiH koje su se ranije obratile Federalnoj direkciji robnih rezervi sa ovakvim zahtjevom.

Njen cilj je pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH koji se nalaze u stanju socijalnih potreba.

Radi se o najosnovnijim artiklima prehrambene (brašno, ulje, šećer, sol i mesni narezak) i higijenske (deterdženti) prirode ukupne vrijednosti 390.608,95 KM.

Federalna direkcija robnih rezervi će raspodjelu vršiti preko Crvenog krsta FBiH,odnosno organizacijske strukture Crvenog krsta FBiH u kantonima, gradovima i općinama, budući da ova humanitarna i dobrovoljna organizacija ima funkcionalnu i razvijenu mrežu profesionalaca i volontera na cijelom prostoru Federacije BiH.

Federalna direkcija robnih rezervi će informirati vlade kantona o količinama i načinu raspodjele pomenute robe, dok će kantonalne vlade snositi troškove transporta roba.

Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana tokom jednogodišnjih aktivnosti Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine u iznosu od 100.000 KM.

Usvojen je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu“, utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2012., u iznosu od 350.000 KM čija je svrha poboljšanje standarda zdravstvene zaštite i sigurnosti pružene usluge u zdravstvenim ustanovama primarne i bolničke zaštite.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluka o imenovanju Senada Hadžiselimovića za izvršnog direktora za tehničke poslove i Dragana Trebovića za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u ovom preduzeću.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru privrednog društva “Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo da se vršilac dužnosti generalnog direktora Alija Dautović, na lični zahtjev, prije isteka mandata razriješi ove dužnosti, te da se na ovo mjesto, na period do šest mjeseci, imenuje Milan Duka.

Zbog obaveza nekoliko federalnih ministara, 46. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena u ponedjeljak, 23. aprila, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: