{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vlada FBiH odobrila raspodjelu 25 miliona KM za ublažavanje negativnih posljedica uvođenja PDV-a

F
13.4.2006. u 12:45
0
0
Vlada FBiH odobrila raspodjelu 25 miliona KM za ublažavanje negativnih posljedica uvođenja PDV-a
0
Vlada FBiH odobrila raspodjelu 25 miliona KM za ublažavanje negativnih posljedica uvođenja PDV-a
Vlada Federacije BiH odobrila je na današnjoj sjednici raspodjelu 25 miliona KM planiranih u budžetu za ovu godinu u cilju ublažavanja negativnih posljedica uvođenja PDV-a u skladu s Programom mjera u ovom segmentu, saopćeno je iz Ureda za informiranje Federalne vlade.
Prema ovoj odluci, iz ukupno odobrenih sredstava, 18 miliona KM raspoređuje se Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Tako će se svim korisnicima penzija čija je visina do 200 KM, uz penziju mjesečno isplaćivati po 10 KM. Ovu subvenciju neće moći koristiti penzioneri koji dio penzije primaju iz inozemstva.

Pola miliona KM namijenjeno je “BH - Gasu” kao participacija cijene prirodnog gasa za prvi kvartal ove godine, dok će 6.435 miliona KM biti usmjereno kantonalnim ministarstvima za socijalnu politiku s ciljem pomoći osobama u stanju socijalne potrebe.

U svrhu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, a naočito penzionera na području Bosanskopodrinjskog kantona, Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno je 65 hiljada KM.

Sredstva za penzionere će se prebaciti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu obrazloženog zahtjeva s podacima o stvarnom broju korisnika s penzijom do 200 KM, a za socijalne potrebe na osnovu podataka iz resornih kantonalnih ministarstava o broju korisnika socijalne zaštite.

O realizaciji ovih sredstava će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike redovno informirati Vladu FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

U okviru refome poreznog sustava u BiH, koja se realizuje u suradnji s Demsche Gesellschaft fur Tectmische Zusammenarhcit (GTZ) i USAID-om (Tax niodemizalion project - TAMP), Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog zakona o porezu na dohodak kojim je regulirano jednoobrazno oporezivanje dohotka fizičkih osoba po svim izvorima prihoda.

Ovaj zakon na federalnoj razini bi na sintetički način zamijenio dosadašnji neujednačeni način oporezivanja dohotka fizičkih osoba. Naime, prihodi se trenutno oporezuju temeljem kantonalnih propisa, a odnose se na dobit fizičkih osoba, prihode na temelju imovine i imovinskih prava, autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na temelju poljoprivrednih djelatnosti, te ukupnog prihoda građana, dok se plaće oporezuju sukladno federalnom propisu.

Različito reguliranje oporezivanja prihoda fizičkih osoba primjenom kantonalnih propisa dovodi obveznike u neravnopravan položaj. Identičan način oporezivanja dohodaka fizičkih osoba na teritoriju FBiH predstavlja još jedan korak ka modernizaciji poreznih struktura i uspostavi jedinstvenog ekonomskog prostora BiH. Na ovaj način bio bi, ujedno, riješen i problem dvostrukog oporezivanja prihoda ostvarenih van teritorije FBiH, kao i onih koji su iskazivani kroz prihod građana.

Primjena novog zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, prema kojem obveznik sam utvrđuje i prijavljuje svoju poreznu obavezu, zahtijeva, također, izmjene i usuglašavanje drugih važećih propisa.

U Prijedlog zakona ugrađene su sugestije iz javne rasprave, pa su plaćanja poreza, pored ranije predloženih, oslobođeni i prihodi na temelju mirovina i stipendije i krediti koje primaju studenti na redovitom školovanju.

Jednim od članaka Prijedloga zakona propisane su i stavke koje porezni obveznik može odbiti od ukupno ostvarenog dohotka. To su osnovni osobni odbitak od 1.200 konvertibilnih maraka na godišnjoj razini, odbitak za izdržavanog bračnog druga i djecu, za izdržavanog invalidnog člana uže obitelji, za premije životnog, zdravstvenog i dobrovoljnog osiguranja, te za iznos stvarnih troškova liječenja izvan obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Umanjenje porezne osnove odnosi se i na iznos poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, ili Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, ali do visine izračunate primjenom stope poreza na dohodak u FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POČETNOJ BILANSI STANJA PREDUZEĆA I BANAKA

Izmjene i dopune Zakona o početnoj bilansi stanja preduzeća i banaka, koje je Vlada na današnjoj sjednici utvrdila u formi Prijedloga i uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, inicirane su Odlukom Vijeća ministara BiH o obavezi zaštite državne imovine, finansijskih potraživanja i dugovanja pravnih osoba iz BiH prema državama bivše Jugoslavije.

Cilj izmjena je zaštita dijela imovine preduzeća i banaka koji nakon privatizacije ostaje u pasivnoj podbilansi kao državni kapital, odnosno omogućavanje nesmetanog raspolaganja i upravljanja državnom imovinom koja se vodi ili bi trebalo da se vodi u pasivnoj podbilansi odobrenoj od nadležne agencije za privatizaciju na propisani način, jedinstveno i pod istim uvjetima za državni kapital u cjelini.

U tom smislu predviđeno je formiranje Direkcije za upravljanje pasivnom podbilansom preduzeća i banaka i Centralnog registra stvari i prava iz pasivne podbilanse i obaveza privatiziranih preduzeća i banaka. Direkcija je samostalna specijalizirana organizacija kojom bi upravljao Upravni odbor, sastavljen od predsjednika i četiri člana. Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada FBiH.

Formiranje, kontinuirano ažuriranje i vođenje Centralnog registra stvari, prava i obaveza iz pasivne podbilanse obaveza je Agencije za privatizaciju u FBiH.

Uspostavljanjem ovakvog načina upravljanja pasivnom podbilansom stanja preduzeća i banaka ostaju nedirnuta prava upravljanja dijelovima državnog kapitala koja imaju Federacija i kantoni.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Vlada je utvrdila i po skraćenom postupku u Parlament FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji slijedi sniženje kamatnih stopa na tržištu zabilježeno u proteklom periodu, a time i smanjenje ovih stopa za zatezne kamate iz dužničko-povjerilačkih odnosa.

U skladu s tim, predloženo je da se stopa zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćeni u zakonskom roku s ranijih 0,06 posto smanji na 0,04 posto za svaki dan zakašnjenja, što bi na godišnjem nivou značilo kamatu u visini od 14,6 posto.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NAJNIŽOJ NETOSATNICI

Općim kolektivnim ugovorom za teritorij FBiH, što su ga prošle godine zaključili Federalna vlada i Savez samostalnih sindikata BiH, utvrđeno je kako najniža netosatnica ne može biti manja od 1,75 konvertibilnih maraka, dok je ostavljena mogućnost da se granskim kolektivnim ugovorima mogu utvrditi uvjeti, visina i razdoblje određivanja satnice koja ne može biti manja od 1,25 KM.

No, kako ti ugovori ne predviđaju sankcije za njihovo nepoštivanje, a s ciljem osiguranja zadovoljenja temeljnih potreba zaposlenika i njihovih obitelji, te imajući u vidu teško ekonomsko stanje u kojima veliki broj njih živi, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o najnižoj netosatnici.

Na ovaj način utvrđuje se pravo zaposlenika po kojem mu poslodavac ne može isplatiti netosatnicu manju od 1,75 KM, čime se, za prosječan fond radnih sati, osigurava mjesečna netoplaća od 308 KM.

Izuzetak su pripravnici i zaposlenici do dvije godine radnog staža, kojima poslodavac može isplatiti i satnicu manju od 1,75 KM, ali ne i od 1,25 KM, čime se osigurava mjesečna plaća od 220 KM. Smatra se kako će ovakvo rješenje stimulirati poslodavce na zapošljavanje mladih stručnih kadrova.

Prijedlog zakona predviđa mogućnost po kojoj potpisnici Kolektivnog ugovora mogu utvrditi netosatnice i veće od 1,25, odnosno 1,75 KM. S druge strane, u slučaju opravdanih razloga (nelikvidnost poslodavca duža od 30 dana, nedostatak sirovina, sezonski poslovi, vremenske nepogode i slično), za sve uposlene može biti utvrđena i niža netosatnica, ali ne manja od 1,25 KM. Potpisnici Kolektivnog ugovora dužni su svakih šest mjeseci preispitati razloge ovakve odluke.

Najmanje jednom godišnje se najniža netosatnica usuglašava s povećanjem troškova života, rastom cijena namalo i ukupnim gospodarskim napretkom. O ovome odluku donosi Federalna vlada na temelju mišljenja svih partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij FBiH. Ukoliko troškovi života porastu najmanje pet posto, usuglašavanje netosatnice je obvezno.

Nadzor nad provedbom ovog zakona povjeren je inspektorima rada, a poslodavci su, u slučaju kršenja odredaba, suočeni s kaznama do 10.000 KM.

SAGLASNOST NA PROTOKOL O STATUSU LUČKE KAPETANIJE NEUM

Vlada je dala saglasnost na Protokol zaključen između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Općine Neum o statusu Lučke kapetanije Neum.

Protokolom se reguliše preuzimanje Lučke kapetanije iz Općine Neum u sastav Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi. U budžetu Ministarstva za 2006. godinu planirana su potrebna sredstva za rad Lučke kapetanije.

U skladu s potpisanim Protokolom s Općinom Neum formirana je i zajednička komisija čiji je zadatak da utvrdi stanje, predloži uvjete i izvrši primopredaju prostora Lučke kapetanije, opreme, inventara, akata, pečata i štambilja, arhive, pokretne imovine i drugih stvari i objekata sigurnosti plovidbe sa svjetionicima i lučkim svjetlima na rtu Rep Kleka, rtu Lopata i uvali Tiha Luka.

Ovim rješenjem je potvrđena pomorska orijentacija naše zemlje zbog čega Federalno ministarstvo prometa i komunikacija s Ministarstvom komunikacija i transporta BiH nastoji izraditi pomorsku strategiju, za koju je Vlada Španije spremna dati tehničku pomoć.

Vlada je zadužila federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija da pripreme prijedlog rješenja finansijskog aspekta preuzimanja Lučke kapetanije Neum, saopćeno je.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: