{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vlada FBiH odlučna da ispuni sve obaveze prema MMF-u

F
14.4.2010. u 18:44
0
1
Vlada FBiH odlučna da ispuni sve obaveze prema MMF-u
0
Vlada FBiH odlučna da ispuni sve obaveze prema MMF-u
Foto: Arhiv
Vlada Federacije BiH izrazila je na svojoj današnjoj sjednici u Mostaru punu opredijeljenost da do kraja ispuni preuzete obveze spram Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Evropske komisije.
Ovo je jedan od zaključaka nakon rasprave o dosadašnjem stupnju realizacije i preostalim obvezama proisteklim iz stand by aranžmana, u okviru pripreme novog pregleda MMF-a, koji se očekuje početkom sljedećeg mjeseca.

U protivnom, upozoreno je na današnjoj sjednici, posljedice po korisnike budžetskih sredstava i sve građane FBiH, a time i BiH, bile bi nesagledive, budući bi bila dovedena u pitanje isplata mirovina, braniteljskih i drugih naknada, sredstva za osiguranje zdravstvene zaštite, te drugo.

Pored Komisije koja predlaže rješenja i prati izvršenje ovih obaveza, danas je Vlada FBiH osnovala i savjetodavno tijelo od predstavnika federalnih ministarstava finansija, pravde, rada i socijalne politike, kao i Ureda premijera FBiH, sa zadatkom usaglašavanja pojedinih odredaba Zakona o platama i naknadama u tijelima vlasti FBiH sa ciljevima fiskalne politike u FBiH, posebno onih koje se odnose na kategorizaciju i koeficijente.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida rata treba pripremiti i blagovremeno objaviti rezultate kvartalne revizije po Zakonu o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Isto ministarstvo treba za sljedeću sjednicu Vlade FBiH, zakazanu za 20. aprila, pripremiti tekst zakona kojim bi bila objedinjena pitanja trenutno regulirana kroz nekoliko uredbi o povoljnijem penzionisanju, kao i zakonski akt o pravima demobilisanih boraca.

Istovremeno, danas su konkretizirane i obaveze u vezi pripreme Strategije reformi iz sistema invalidsko-penzijskog osiguranja u Federaciji BiH, što je također jedna od obaveza entitetskih vlada iz stand by aranžmana.

Danas je prihvaćen i zaključak da se u ponedjeljak, 19. aprila, održi sastanak Vlade FBiH s predstavnicima boračkih udruženja iz FBiH. Prije toga, odnosno u petak, 16. aprila, će federalni ministar za pitanja boraca i invalida rata održati s predstavnicima udruženja pripremni sastanak.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I GARANCIJAMA I ZAKONA O BUDŽETIMA

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, kroz izmjene i dopune se kantonima, gradovima, općinama i javnim poduzećima omogućava emitiranje vrijednosnih papira. Također, pojednostavljuje se procedura kod zaduživanja, te daje mogućnost zaduživanja i izdavanja garancija FBiH radi restrukturiranja i konsolidacije javnih poduzeća, kao i podrške finansijskim institucijama u većinskom vlasništvu Federacije BiH.

Radi usaglašavanja s novopredloženim odredbama ovog zakona, Vlada FBiH utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima Federacije BiH.

Na ovaj način je Federaciji BiH omogućeno davanje garancija radi rekonstruiranja i konsolidacije javnih poduzeća i podrške finansijskim institucijama u većinskom vlasništvu FBiH.

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I BANKAMA


Polazeći od ocjene kako dosadašnjom privatizacijom nije u cijelosti ostvaren niti jedan od strategijskih ciljeva pretvorbe državnog u privatno vlasništvo, Vlada FBiH je danas razmatrala Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, prije svega, s aspekta primjedbi i prijedloga datih u parlamentarnoj raspravi o ovom dokumentu.

Zaključeno je da, prije konačnog izjašnjenja o ponuđenim rješenjima, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremi izmjene odredaba koje se odnose na instituciju za provedbu revizije.

Inače, cilj ovog zakonskog projekta jeste osiguravanje pravnog okvira za ispravljanje propusta uočenih u postupcima privatizacije, počevši od pripreme, preko provedbe, pa do ispunjenja ugovornih obaveza.

IZJAŠNJENJE O AMANDMANIMA

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH se danas izjasnila o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podnesenim u raspravi u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Djelimično su prihvaćeni amandmani delegata Seada Čauševića i Svetozara Pudarića u dijelu kojim se predviđa prikupljanje sredstava za mlade, kao i za organizacije lica sa invaliditetom. Istovremeno su razmatrani ali nisu prihvaćeni amandmani Kluba delegata hrvatskog naroda, te delegata Alije Begovića i Muharema Serbezovskog.

SPORAZUM O NAČINU IZMIRENJA DUGOVANJA D.O.O. KRIVAJA

Vlada FBiH je danas razmatrala tekst Sporazuma kojim bi sporazumne strane (Vlada FBiH, „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i povjerioci - 171 uposlenik) riješile dospjelo a neisplaćeno potraživanje povjerioca po pravosnažnim i izvršnim presudama i rješenjima o izvršenju. Riječ je o isplati povjerioca i to po osnovu razlika neisplaćenih plata i otpremnina, kao i troškova parničnog i izvršnog postupka, prema spisku radnika koji bi bio sastavni dio ovog sporazuma.

Vlada je zadužila Komisiju, koja je i dosad radila na ovim pitanjima, da u saradnji sa Agencijom za privatizaciju u FBiH, još jednom razmotri ponuđena rješenja, posebno sa aspekta definiranja izvora sredstava iz kojih bi bili isplaćeni povjerioci. Također je naložen nastavak dijaloga s povjeriocima u cilju traženja najoptimalnijeg rješenja.

SREDSTVA ZA SUFINASIRANJE ZAŠTITE NACIONALNIH SPOMENIKA


Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata kantonalnih i lokalnih zajednica na zaštiti nacionalnih spomenika, za šta će se iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH izdvojiti ukupno 1,69 miliona KM.

Najveći dio od 387.550 KM planiran je za zaštitu islamskih sakralnih objekata proglašenih nacionalnim spomenikom, 280 hiljada KM za katoličke sakralne objekte i 177.450 KM za pravoslavne. Po 169 hiljada KM predviđeno je za zaštitu pojedinačnih stambenih objekata i gradskih ambijentalnnih cjelina, za zaštitu nekropole stećaka i starih gradova. Isti je iznos planiran i za zaštitu javnih objekata proglašenih nacionalnim spomenikom BiH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su kvalitet projekta i programa i njihov doprinos zaštiti nacionalnih spomenika, kao i njihova regionalna i nacionalna zastupljenost. Posebni kriteriji podrazumijevaju da se radi o nastavku i realizaciji započetih objekata, da je u pitanju prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta, da projekat ima podršku lokalne zajednice.

SAGLASNOST NA PRODUŽENJE BORAVKA U MISIJI UN

Vlada FBiH je Odlukom dala saglasnost da se pripadnicima bh. kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH Muameru Šehiću i Dijani Manojlović produži boravak u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu. Produženje se odnosi na period od 14.4. do 9.11. ove godine.

POTICAJI INDUSTRIJI I RUDARSTVU

Danas donesenom Odlukom o raspodjeli dijela tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije raspoređuje se iznos od 1,65 miliona KM.

Sredstva od 490.000 KM namijenjena su "Pretisu“ d.d. Vogošća, po 300.000 KM "Unis Ginexu“ d.d. Goražde i "Igmanu“ d.d. Konjic, 200.000 KM "Zraku“ d.d. Sarajevo, 150.000 KM "Unis Pretisu“-Alatnica d.o.o. Vogošća, 110.000 KM "Unis-Groupu“ d.d. Vogošća i 100.000 KM "TRZ“ d.d. Hadžići. Ova sredstva namijenjena su povećanju osnovnog kapitala i obrtnih sredstava, a radi prevazilaženja teškog materijalnog stanja u ovim kompanijama.
Korisnici ovih sredstava dužni su Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim budžetskim sredstvima.

ODLUKE U ENERGETSKOM SEKTORU

U okviru realizacije plana pripreme i izgradnje elektroenergetskih objekata, a u skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa u te svrhe, Vlada FBiH je danas donijela odluke koje se odnose na izgradnju dvije termo, dvije hidroelektrane, jedne crpne hidroelektrane i pet vjetroelektrana.

Radi se o RiTE Bugojno, blok 1-300 MW, TE Kakanj CCGT 100 MW, CHE Kablić 52 MW, HE Vrpolje 80 MW i HE Čaplje 12 MW na rijeci Sani, te vjetroelektranama: Borova glava 52 MW, Podveležje 46 MW i Podveležje 2 - 4 MW, Poklečani 72 MW i Velika Vlajna 32 MW.

Saglasnost za poduzimanje aktivnosti na pripremi i izgradnji RiTE Bugojno i TE Kakanj, hidroelektrana na rijeci Sani i vjetroelektrana 1 i 2 Podveležje dobila je JP "Elektroprivreda BiH“, s tim što bi se hidro i vjetroelektrane finansirale vlastitim sredstvima Elektroprivrede i putem kredita, dok je finansiranje izgradnje termoelektrana predviđeno po modelu zajedničkog ulaganja Elektroprivrede sa strateškim partnerima-kompanijama koje će biti odabrane putem međunarodnog javnog poziva.

JP Elektroprivreda HZ HB će, prema danas datoj saglasnosti, u svojstvu nosioca aktivnosti, izvršiti pripreme i realizaciju izgradnje CHE Kablić i vjetroelektrana Borova glava, Poklečani i Velika Vlajna, a svi objekti će biti finansirani vlastitim i kreditnim sredstvima o čemu Elektroprivreda treba da sačini finansijski plan.
Vlada je danas izmijenila i dopunila četiri ranije donesene odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, RiTE Kongora, TE Kakanj i TE Tuzla.

Izmjena svih odluka je istovjetna i odnosi se na obavezu strateškog partnera da osigura finansiranje projekta kroz ugovor o dugoročnom preuzimanju električne energije bez formiranja zajedničkog privrednog društva sa nosiocima aktivnosti pripreme izgradnje ovih elektrana - Rudnik Banovići, JP Elektroprivreda HZ HB i JP Elektroprivreda BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: