|

Vijeće ministara: Osigurati nova tržišta za mlijeko i mliječne proizvode iz BiH

Vijeće ministara: Osigurati nova tržišta za mlijeko i mliječne proizvode iz BiH
0
Klix.ba
18.11.2014. u 13:51
11
komentara
0

dijeljenja
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o sastanku o stanju i problemima u oblasti mljekarstva u Bosni i Hercegovini, održanom 11. novembra 2014. godine u Sarajevu.
Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba


Istovremeno je Vijeće ministara usmeno informirano o novim zahtjevima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača o kojima će se, sukladno svojim nadležnostima, institucije BiH izjasniti kada ih dobiju u pisanoj formi.

Vijeće ministara BiH, referirajući se na ranije zahtjeve, iskazuje apsolutno razumijevanje za nezadovoljstvo i težinu položaja proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH.

Vijeće ministara je razmotrilo dosadašnje analize uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, koje ukazuju da nije registriran prekomjeran uvoz ovih proizvoda iz Europske unije u BiH u ovoj godinu u odnosu na godinu ranije.

Vijeće ministara BiH poziva sva nadležna tijela u BiH da, u koordinaciji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dodatno i detaljno razmotre postojanje pravne osnove za aktiviranje procedure zaštite domaće proizvodnje definirane Odlukom o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza i Odlukom o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzacijske dažbine, te da o nalazima i mogućim rješenjima informiraju Vijeće ministara BiH u najkraćem roku.

Pozivaju se sva nadležna ministarstva i upravne organizacije u BiH da se maksimalno angažiraju na osiguranju novih tržišta za mlijeko i mliječne proizvode iz BiH, a posebno kada je riječ o tržištima Republike Turske, Ruske Federacije i zemalja Srednje Azije, kao i omogućavanju veće participacije ove kategorije proizvoda iz BiH na tržištima zemalja CEFTA-e.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da u saradnji s Direkcijom za europske integracije intenzivira diplomatske aktivnosti radi iznalaženja mogućnosti za provoz mlijeka i mliječnih proizvoda preko teritorija Europske unije na tržišta Republike Turske i Ruske Federacije.

Ured za veterinarstvo BiH zadužen je da, u suradnji s drugim nadležnim institucijama u BiH, intenzivira aktivnosti na ispunjavanju uvjeta za plasman proizvoda životinjskog podrijetla iz BiH na tržište Europske unije.

Zadužena je Uprava za indirektono oporezivanje BiH da nastavi obavljati pojačanu inspekcijske kontrole uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda na graničnim prijelazima, te da nastavi provoditi naknadnu kontrolu uvoznika mlijeka i mliječnih proizvoda, naročito uvozne cijene, količine i carinskog evidentiranja ove kategorije proizvoda.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba


Uprava za indirektno oporezivanje BiH će izvještaje o uvozu/izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda redovno objavljivati na svojoj web-stranici.

Zadužen je Ured za veterinarstvo BiH da Vijeće ministara BiH na kvartalnoj razini informira o provedenim aktivnostima na ispunjavanju uvjeta za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH na tržište Europske unije.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je za hitno uspostavljanje radne grupe koju će činiti predstavnici svih nadležnih institucija u BiH, sa zadatkom da izvrši analizu ekonomsko-socijalnih aspekata početka primjene "higijenskog paketa", odnosno Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sirovom mlijeku, koji je planiran za 1. januara 2015. godine, te da o utvrđenim nalazima i preporukama informira Vijeće ministara BiH.

Pozivaju se sve nadležne institucije u BiH da pri planiranju i izradi budžeta za 2015. godinu posebno vode računa o mogućnostima povećanja financijske podrške sektoru mljekarstva u BiH.
Prijavi grešku


Komentari (11)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...