{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vijeće ministara: Hitno riješiti problem donacije UNHCR-a

F
25.6.2014. u 18:17
4
0
Vijeće ministara: Hitno riješiti problem donacije UNHCR-a
4
Vijeće ministara: Hitno riješiti problem donacije UNHCR-a
Vijeće ministara BiH zaključilo je danas na sjednici u okviru razmatranja aktuelne situacije nastale uslijed prirodne katastrofe, poplava u BiH u maju ove godine, da se prije održavanja donatorske konferencije u Bruxellesu organizira sastanak s entitetskim premijerima i utvrde prioritetni projekti pomoći poplavljenim područjima.
Zadužena je Interresorna radna grupa da ubrza rad na izradi kriterija za raspodjelu pomoći i da o tome na idućoj sjednici izvijesti Vijeće ministara.

"Vijeće ministara BiH zadužilo je Upravu za neizravno oporezivanje da, u saradnji s entitetskim ministarstvima zdravstva i drugim nadležnim institucijama hitno, a najkasnije do 27.6. 2014. godine riješi problem donacije UNHCR-a u skladu sa zakonskim odredbama, te da o tom informiše Vijeće ministara", saopćila je Služba za informisanje Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH razmatralo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2014. godinu.

S tim u vezi, Vijeće ministara je zadužilo sve budžetske korisnike u BiH da u roku od tri dana Ministarstvu finansija i trezora dostave korekcije svojih budžeta u najmanjem iznosu od jedan posto, a s ciljem izdvajanja sredstava za pomoć poplavljenim područjima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH, koji ima za cilj stvaranje veće pravne sigurnosti te unapređenje i pojednostavljenje procesa priliva direktnih stranih ulaganja odnosno poboljšanje poslovnog okruženja i investicijske klime.

Izmjene i dopune Zakona usmjerene su na otklanjanje barijera u poslovanju javnog i privatnog sektora, kako bi se investitorima poslala jasna poruka da je BiH opredijeljena za privlačenje novih i zadržavanje i proširenje postojećih investicija, stvaranje novih radnih mjesta i jačanje održivog ekonomskog razvoja u zemlji.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH bit će upućen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Informaciju Direkcije za europske integracije o Višekorisničkoj IPA-i II (2014. – 2020.) i Nacrtu višedržavnog strateškog dokumenta u okviru priprema za IPA-u II za razdoblje 2014. - 2020.

Višekorisnička IPA II fokusirat će se na četiri linije i to horizontalnu podršku politikama i reformama sektora; regionalne strukture i mreže; regionalnu potporu investicijama i teritorijalnu saradnju.

Unutar svake linije naglašeni su sektori koji, između ostalog, uključuju vladavinu prava, reformu javne uprave i ekonomsku upravu, promet, energetiku, okoliš, obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, razvoj zajedničkih regionalnih investicijskih projekata te razvoj graničnih područja.

Zadužena je Direkcija za europske integracije da, u saradnji s nadležnim institucijama u BiH, nastavi koordinirati proces u vezi s pripremom višedržavnog strateškog dokumenta za IPA-u II do 2020. godine, kao i korištenje Višekorisničke IPA-e II u BiH, u skladu s dinamikom procesa i smjernicama Europske komisije.

Direkcija za europske integracije zadužena je da nastavi izvještavati Vijeće ministara BiH o planiranju i korištenju Višekorisničke IPA-e II.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju Direkcije za europske integracije o primjeni Odluke o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije u razdoblju od 6. aprila 2013. godine do 6. aprila 2014. godine.

Zaduženi su svi obrađivači odnosno predlagači pravnih propisa da osiguraju stručnu pomoć Direkcije za europske integracije u fazi izrade pravnog propisa koji je predmet usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Zaduženi su svi obrađivači odnosno predlagači pravnih propisa, kao i rukovoditelji tijela uprave ovlašteni zakonom ili drugim propisom za donošenje podzakonskih akata da Direkciji za europske integracije dostavljaju na provjeru i potvrdu usklađenosti sve propise koji se usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, popraćene uredno popunjenim instrumentima za usklađivanje.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između BiH i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu EU-a Horizont 2020 - Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. - 2020.) i za potpisnika predložilo veleposlanika BiH pri EU u Bruxellesu Igora Davidovića.

Pristupanjem programu Horizont 2020 BiH će dobiti mogućnost punog sudjelovanja u svim horizontalnim i vertikalnim aktivnostima unutar programa, uključujući i Združeni istraživački centar i Program mobilnosti istraživača.

Također, otvorit će se mogućnost da se iz fondova EU-a dobiju sredstva za finansiranje naučno-istraživačkog rada, te inicira mobilnost bh. istraživača.

Ukupno usvojeni budžet za ovaj program EU-a, koji će trajati do 31. 12. 2020. godine, iznosi skoro 79,5 milijardi eura.

Godišnja kontribucija za sudjelovanje BiH u ovom programu bila bi u rasponu od 1,4 miliona eura (2014. godine) do 2 miliona eura (2020. godine).

Zaduženi su Ministarstvo civilnih poslova BiH i Direkcija za europske integracije BiH da prilikom programiranja Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA 2) kao prioritet planiraju i uvrste plaćanje ulazne karte za okvirni program Horizont 2020.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, donijelo je Pravilnik o cijeni putnih isprava i Pravilnik o dopunama Pravilnika o cijeni osobnih dokumenata, kojima se građanima s poplavljenih područja koji su ostali bez putnih isprava i osobnih dokumenata omogućuje njihova zamjena bez naknade.

Privremeno oslobađanje od plaćanja naknade za osobne dokumente i putne isprave traje 45 dana od dana stupanja na snagu ovih pravilnika.

Prema podatcima Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, procijenjena vrijednost izgubljenih i uništenih dokumenata u poplavama je 89.162 KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o projektu kandidiranja nekropola sa stećcima za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Zadužen je ministar civilnih poslova i predsjednik Državnog povjerenstva za saradnju BiH s UNESCO-om Sredoje Nović da Nominacijski dosje i Plan upravljanja za nominirane nekropole sa stećcima preda generalnoj direktorici UNESCO-a Irini Bokovoj tokom sastanka ministara kulture jugoistočne Europe u Ohridu 27. i 28. juna ove godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu za projekt Razvoj infrastrukture u Goraždu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine u iznosu od 6.000.000 USD.

Sredstva su namijenjena za sanaciju sekundarne vodovodne mreže na području općine Goražde, izgradnju mosta u naselju Vitkovići preko rijeke Drine i modernizaciju lokalnih i nekategoriziranih puteva i gradskih ulica.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Nikola Špirić.

Vijeće ministara je zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da, zajedno s Ministarstvom vanjskih poslova, pokrene inicijativu za zaključivanje sporazuma o finansijskoj saradnji s državama koje svoja povoljna sredstva usmjeravaju putem ovlaštenih finansijskih institucija.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva školstva, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke.

Cilj memoranduma je unapređenje sveukupnih bilateralnih odnosa posebno u oblasti mladih, na temelju jednakosti i uzajamne koristi, kao i daljnji razvoj odnosa između institucija nadležnih za oblast mladih.

Zaključeno je da Ministarstvo civilnih poslova dostavi prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika sporazuma predložen je ministar civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost Europskoj investicijskoj banci da zaključi sporazum o kreditu sa Sberbankom BH d.d. od 40 miliona eura za odobravanje kredita malim i srednjim poduzećima ili općinama za realizaciju projekata u oblastima racionalne upotrebe energije, infrastrukture, industrije, trgovine i usluga i zaštite i poboljšanja okoliša u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode.

Odlukom se propisuju kriteriji i način raspodjele tarifnih kvota prilikom uvoza određenih proizvoda u okviru odobrene bescarinske kvote.

Cilj je postizanje ravnomjerne i racionalne raspodjele tokom čitave godine, transparentnost i onemogućavanje zlouporaba u korištenju kvota, kao i korištenje kvota radi razvoja proizvodnje i povećanja zaposlenosti.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2014. godine.

Odluka, kojom su obuhvaćene 34 tarifne oznake, se odnosi na najmanje 30.000 radnika iz oblasti obućarske, elektroničke, metalske, autoindustrije, prehrambene i hemijske industrije.

Očekivani efekti njezine primjene su stvaranje konkurentnijih proizvoda za domaće i inozemno tržište, povećanje izvoza i zapošljavanja.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova u vezi sa zaključivanjem ugovora o sezonskom zapošljavanju bh. radnika u Republici Hrvatskoj.

S tim u vezi, zadužena je Agencija za rad i zapošljavanje BiH da u saradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko Distrikta BiH pristupi razgovorima s hrvatskom stranom radi konačnog usuglašavanja ugovora o sezonskom zapošljavanju bosanskohercegovačkih radnika u Republici Hrvatskoj.

"Dana je ovlast direktoru Agencije za rad i zapošljavanje BiH da po usuglašavanju konačnog teksta potpiše ugovor o sezonskom zapošljavanju bosanskohercegovačkih radnika u Republici Hrvatskoj", navodi se.

Obvezuje se Agencija za rad i zapošljavanje BiH da o potpisanom ugovoru informiše Ministarstvo civilnih poslova BiH, radi dostavljanja informacije na znanje Vijeću ministara BiH i drugim nadležnim tijelima.

Obvezuje se Agencija za rad i zapošljavanje BiH da sve buduće eventualne izmjene teksta zaključenog ugovora dostavi resornom ministarstvu, radi provođenja potrebne procedure.

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Informaciju o zaključivanju Protokola o međusobnom priznavanju i prihvaćanju dokumenata izdanih od akreditiranih laboratorija za hranu i hranu za životinje između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Agencije za hranu i veterinarstvo Republike Makedonije.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zadužen je da potpiše ovaj protokol koji će omogućiti promet hrane i hrane za životinje biljnog i mješovitog podrijetla na način koji ne predstavlja ograničavanje međusobne trgovine, uz zadržavanje propisnog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja 2013. godine u Bosni i Hercegovini.

Kako se navodi u Izvještaju, aktivni članovi donatorske zajednice BiH u ovom sektoru bili su bilateralni donatori - SAD/USAID, Švedska/Sida, Italija/IC, Republika Češka, Japan/JICA i Norveška, kao i multilateralni donatori: EU/EC, Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i međunarodni kreditori - Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) i Svjetska banka.

Potpora donatora u oblasti poljoprivrede bila je usmjerena na unapređenje određenih kultura, proizvodnih tehnologija i na pomoć proizvođačima za uspostavljanje veza na domaćem i stranom tržištu.

Većina donatora pružala je potporu i u oblasti unapređenja institucionalnog okvira, marketinških tehnika te u ostvarenju pristupa finansijskim sredstvima.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Izvještaj Ministarstva komunikacija i prometa o aktivnostima na rješavanju spora nastalog na projektu "Međudržavni most Svilaj na autocesti na Koridoru5C".

Spor je nastao nakon što je izvođač radova, kompanija Strabag AG iz Austrije, raskinula ugovor, uz obrazloženje da nije na vrijeme dobila obavijest o početku radova te je uputila zahtjev za plaćanje odštete.

Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa da, u saradnji s Pravobraniteljstvom BiH, nastavi aktivnosti potrebne za nastavak arbitražnog postupka.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: