Jedan od EU prioriteta
81

Vijeće ministara BiH usvojilo Strategiju za borbu protiv korupcije

FENA/ I. Sa.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ministara usvojilo je Strategiju za borbu protiv korupcije.

Tačnije, radi se o Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2024 - 2028. i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije za isti period.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je poslije sjednice Vijeća ministara BiH ovu informaciju.

Također, naveo je i imenovanje Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

"To je ono što proizilazi iz usvojenih zakona iz naših prioriteta. Bilo je i nekoliko međunarodnih projektnih sporazuma za BiH. Napokon smo krenuli s Nacrtom odluke o ratifikaciji Sporazuma sa Italijom o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola, što je vrlo važno za naše građane koji tamo žive", kazao je Konaković.

Donošenje strateških dokumenata, poput ove Strategije i Akcionog plana je u skladu sa uvažavanjem 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti za članstvo u EU, naručito kriterij broj sedam koji glasi "jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizma".