|

Vijeće ministara BiH izvršilo analizu realizacije Programa rada

Vijeće ministara BiH izvršilo analizu realizacije Programa rada
0
F
FENA
26.11.2008. u 15:29
2
komentara
0

dijeljenja
Vijeće ministara BiH izvršilo analizu realizacije Programa rada
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izvršilo je danas analizu realizacije programa rada, i s tim u vezi obavezalo ministarstva da, u okviru svojih nadležnosti do kraja tekuće godine, intenziviraju aktivnosti na izvršavanju obaveza iz Programa rada za 2008. godinu, s posebnim akcentom na pripremanje prijedloga zakona i strategija, saopćeno je iz Vijeća ministara po završetku sjednice.
Tako bi decembar trebalo da bude mjesec u kojem će prioritet rada Vijeća ministara biti razmatranje prijedloga zakona i strategija, koji predstavljaju preostale obaveze nadležnih ministarstava iz Programa rada za 2008. godinu.

Također je zaključeno da se sve aktivnosti koje ne budu završene u 2008. godini, planiraju u programima rada za početak naredne godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova u vezi s pitanjem grijanja Zemaljskog muzeje.

Zadužena je Služba za zajedničke poslove institucija BiH da preduzme potrebne aktivnosti da bi se Zemaljski muzej BiH priključio na sistem grijanja institucija BiH. Najkasnije u roku od 15 dana od usvajanja ove informacije.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH će informirati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o provedenim aktivnostima.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrdilo je tekst Sporazumu o načelima energetske politike. Zadužena su resorna ministarstva da, u okviru svojih nadležnosti, pristupe implementaciji Sporazuma o načelima energetske politike.

Ove zaključke Vijeće ministara BiH donijelo je nakon razmatranja informacije o potpisanom Sporazumu o načelima energetske politike, koju je predložio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić.

U saopćenju se podsjeća da se ovim sporazumom definišu načela energetske politike u oblastima prometa i distribucije nafte i naftnih derivata, prometa i distribucije gasa, proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije i ekološki čistih energenata i bio-dizela.

Ovaj sporazum potpisali su 13. novembra u Banjoj Luci predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić, predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i federalni premijer Nedžad Branković.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Sporazum o strateškom partnerstvu između Vijeća ministara i „Microsofta“ i za potpisnika ovlastilo predsjedavajućeg Vijeća ministara Nikolu Špirića.

Usvajanjem ovog sporazuma, Vijeće ministara BiH potvrđuje opredjeljenje za korištenjem vrhunskih, valjano licenciranih softwera radi povećanja sigurnosti i transparentnosti korištenja informatičkih sistema i komunikacionih tehnologija.

Jedan od ciljeva sporazuma je podsticanje valjanog licenciranja informaciono-komunikacionih tehnologija na nivou BiH, kao i promoviranje znanja i vještina među građanima.

Nakon potpisivanja Sporazuma trebalo bi uslijediti zaključivanje aneksa koji uključuje više pojedinačnih ugovora s Microsoftom, a kojima će se konkretizirati saradnja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prijenosu prava korištenja nad objektima u pripremi i zemljištu koji se nalaze na lokaciji oćine Istočno Novo Sarajevo na Službu za poslove sa strancima BiH.

Zemljište površine 3.587 kvadratnih metara s objektima u pripremi nalazi se u Lukavici.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za Projekt koridor 5-C – Prva faza – Sjever.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Ugovorom se definira izgradnja jedne dionice autoputa na koridoru 5-C u BiH i to dionica Drivuša (Zenica-Istok-Kakanj) u dužini od 15,2 kilometra koja bi trebalo biti završena do decembra 2012. godine.

Iznos kredita je 75 miliona eura i bit će alociran na FBiH s rokom otplate od 25 godina, grejs periodom od šest godina uz dogovornu kamatu. Vlada FBiH, u skladu s ugovorom, osigurat će potrebne saglasnosti po usvajanju idejnog projekta trase autoputa na koridoru 5-C.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova.

Prema Odluci ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH iznosi 2.580, od čega se na Federaciju BiH odnosi 1.140 radnih dozvola, Republiku Srpsku 800 i Brčko Distrikt BiH 640 radnih dozvola.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o davanju saglasnosti ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladenu Zirojeviću za potpisivanje Projektnog dokumenta „Integriranje smjernica za zaštitu kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore.“

Ovaj projekt rezultat je zajedničkog rada UNDP eksperata iz BiH, UNDP Regionalnog centra u Bratislavi i nacionalnih eksperata i predstavlja značajnu podršku za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini.

Finansiranje ovog projekta već je osigurao GEF-a u iznosu od 950.000 američkih dolara, tako da nije potrebno izdvajati sredstva iz budžeta BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti s analizom stepena implementiranja strateških ciljeva predviđenih Strategijom Bosne i Hercegovine za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije za period od 2006. do 2009. godine.

Analiza stepena implementiranja strategije BiH za borbu protiv organiziranog kriminala prvi put, nakon 2006. godine kada je usvojena, prezentira pregled njenog dosadašnjeg provođenja.

Sastavni dio ove sveobuhvatne analize je pet priloga i to Akcioni plan na sprječavanju i suzbijanju krivičnih djela u vezi s motornim vozilima, Analiza stanja zloupotrebe opojnih droga u BiH za period 2005.-2007. godine, Izvještaj o pravosnažnim presudama izrečenim za krivična djela u vezi s opojnim drogama, Informacija o procesuiranju krivičnih djela korupcije i krivičnih djela protiv službene i druge odgovornosti i Izvještaj o realizaciji GRECO preporuka.

Također, Informaciju prati i Akcioni plan za sprječavanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2008. do 2012. godine.
Prijavi grešku


Komentari (2)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...