{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđen Prijedlog zakona o reviziji korisnika boračko-invalidske zaštite

F
29.10.2009. u 18:47
0
1
Utvrđen Prijedlog zakona o reviziji korisnika boračko-invalidske zaštite
0
Utvrđen Prijedlog zakona o reviziji korisnika boračko-invalidske zaštite
Uvažavajući prijedloge i sugestije iz rasprave u Parlamentu FBiH, kao i boračkih udruženja o Nacrtu, Vlada FBiH je, danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Njime se uređuju uslovi, način i postupak vršenja revizije korisnika prava ostvarenih po osnovu tri zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite i po osnovu tri uredbe o povoljnijim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju.

Propisano je da revizija obuhvata sva izdata uvjerenja o pripadnosti OS, uvjetima, načinu i aktivnostima stradanja, kao i medicinsku dokumentaciju, nalaze i mišljenja ljekarskih komisija koje su cijenile procenat vojnog invaliditeta. Uvažena je primjedba iz Parlamenta FBiH da mjerodavnost podataka (prema ranijem rješenju mjerodavna dokumentacija Arhiva) utvrdi Revizorski tim u svakoj konkretnoj situaciji.

Inače, ovim zakonskim članom propisano je šta se smatra validnim uvjerenjem za ostvarivanje prava, revizija medicinske dokumentacije, utvrđenog procenta vojnog invaliditeta i revizija svih konačnih rješenja kojima su priznata prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, osnovno osiguranje i penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima.

U pogledu revizije procenta vojnog invaliditeta izvršit će se revizija svih predmeta sa izuzetkom lica kod kojih je Institut izvršio provjeru procenta nakon stupanja na snagu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a nije došlo do promjene procenta i radi se o trajnim stanjima. Uvažena je, također, i primjedba na zakonsku odredbu koja propisuje prioritete revizije. To su: uvjerenja o pripadnosti OS i okolnostima stradavanja izdata na osnovu izjava svjedoka, rješenja donesena u upravnom postupku, bolesti i pogoršanju bolesti izdatih na osnovu nalaza zdravstvenih ustanova, uvjerenja izdatih dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, uvjerenja o vršenju komandnih dužnosti i ostala uvjerenja izdata na osnovu provedenog upravnog postupka.

Odredba člana 16. Zakona nije danas usaglašena, s tim što je zaduženo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pripremi alternativno rješenje koje će biti ponuđeno Parlamentu FBiH.

Predviđeno je da reviziju na terenu obave revizorski timovi koje će imenovati federalni ministar, na zajednički prijedlog kantonalnih ministara i direktora uprava za pitanje boraca i predstavnika boračkih udruženja na paritetnoj osnovi komponenti Armije RBiH i HVO. Prijedlogom zakona se precizira postupak revizije uvjerenja, kao i rješenja, te koordinacija i izvještavanje.

TRANSFER ZA PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za projekte nevladinih organa“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu u iznosu od 114.601 KM. Sredstva će biti iskorištena za realizaciju programa rehabilitacije tjelesno i duševno oštećenih i povrijeđenih lica u FBiH.

Svrha programa je jačanje nevladinog sektora u oblasti zdravstva i uspješnije provođenje preventivnih programa zdravstvene zaštite, doprinos promovisanju i unaprjeđenju zdravlja stanovništva u FBiH.

O KONCESIJAMA U FBiH

Danas donesenom Odlukom Federalna vlada je odredila Federalno ministarstvo trgovine da, kao koncesor, u skladu sa Zakonom o koncesijama, provede postupak dodjele koncesija i zaključi koncesione ugovore sa privrednim subjektima koji u obavljanju djelatnosti koriste cestovno zemljište na autoputevima i magistralnim cestama u FBiH.

Ovi privredni subjekti dužni su prije početka korištenja cestovnog zemljišta podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine za dodjelu koncesije. Oni koji već koriste ovo zemljište a nisu zaključili koncesioni ugovor, imaju rok od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke, da podnesu zahtjev za dodjelu koncesije.

Inače, s ciljem bržeg rješavanja otvorenih pitanja u oblasti koncesija, Vlada FBiH se opredijelila na donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija. S tim u vezi, danas je donijela Zaključke kojima se sva federalna ministarstva, čija resorna oblast obuhvata predmet koncesija, obavezuju da pripreme osnove za izradu ovog dokumenta, čiju će konačnu verziju, u saradnji sa ministarstvima, pripremiti i Vladi predložiti na razmatranje Komisija za koncesije FBiH.

Pri izradi ovog dokumenta, kako je zaključeno, treba voditi računa o novim i postojećim objektima koji su predmet koncesije i strukturi vlasništva subjekata koji su nosioci eventualne koncesije, te općoj i pojedinačnoj primjenjivosti dokumenta.

Prilikom pripreme izmjena i dopuna Zakona o koncesijama treba uzeti u obzir potrebu ugradnje principa za donošenje novih pravila o postupku dodjele koncesija i pravila utvrđivanja naknada za njihovu dodjelu.

RATNA POTRAŽIVANJA: OKONČAN RAD POVJERENSTVA

Nakon razmatranja, Vlada FBiH usvojila je Informaciju Povjerenstva za konačno verificiranje ratnih potraživanja FBiH.

Prema današnjem zaključku Vlade, Povjerenstvo prestaje s radom.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je kod sebe zadržati rješenja o verificiranju, vraćena zbog netočne adrese ili drugih razloga, te ih uručiti ili dostaviti svakoj stranci kada se ona oglasi.

Vraćena rješenja koja se odnose na pravne osobe koje su kroz privatizaciju promijenile oblik organiziranja Ministartsvo će uručiti pravnim sljedbenicima koji taj status dokažu izvadkom iz sudskog registra. U slučaju kada je pravna osoba prestala postojati, rješenja će biti dostavljena likvidacijskom upravitelju ili sucu, odnosno ovlaštenoj osobi. Federalno ministarstvo financija dužno je nastaviti kompletirati rješenja o verificiranju i nastaviti servisirati obveze do konačne isplate.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: