Dat rok od šest mjeseci
53

Ustavni sud FBiH odlučio o apelaciji Nikšića: Osnivači UKC-a Tuzla se moraju upisati u sudski registar

A. K.
Foto: I. L./Klix.ba
(Foto: I. L./Klix.ba)
Ustavni sud Federacije BiH donio je odluku po apelaciji federalnog premijera Nermina Nikšića, a koja se odnosi na privremeno imenovanje upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Presudom je naređeno da se u roku od šest mjeseci osnivači te zdravstvene ustanove moraju upisati u sudski registar.
Federalni premijer Nermin Nikšić u decembru prošle godine uputio je apelaciju Ustavnom sudu FBiH na odluke Skupštine TK koje se odnose na izmjenu upravljačkih prava u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Tuzli.

Pojašnjenja radi, svoj udio u tuzlanskom UKC-u, pored Tuzlanskog kantona ima i Federacija BiH. Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, donesen je Statut u kojem se federalna i kantonalna vlada navode kao osnivači UKC-a Tuzla. Međusobna prava, obaveze i odgovornosti trebale su biti definisane ugovorom koji nikada nije potpisan.

Međutim, 2022. godine federalna vlada je konačno ušla u upravljačku strukturu te počela proces imenovanja upravnog i nadzornog odbora. U prošloj godini je ipak nastao problem, kada je bez konsultacija sa kantonom federalna vlast smijenila stari i imenovala novi upravni odbor.

Zbog toga je u augustu prošle godine reagovala Skupština TK, koja je većinom glasova zastupnika povukla svoju saglasnost na Statut UKC-a Tuzla iz 2013. godine te je samovoljno ovlastila Vladu TK da na prijedlog Ministarstva zdravstva TK imenuje privremeni Upravni odbor ove zdravstvene ustanove.

Kantonalna skupština je usvojila i zaključke, u kojima se između ostalog navodi da to zakonodavno tijelo ne prihvata samovoljne akte o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora UKC-a, koje je donijela Vlada FBiH i koje smatraju nezakonitim.

Također, kantonalni političari su od Vlade FBiH zatražili i pokretanje pregovora o sporazumu o vlasničkim pravima, kojim bi se definirala prava i obaveze vezane za UKC Tuzla.

U konačnici, na augustovskoj sjednici Skupština TK je preuzela kontrolu nad UKC-om Tuzla te Vladu TK ovlastila da imenuje Upravni odbor.

S druge strane, premijer FBiH Nermin Nikšić početkom decembra prošle godine je podnio zahtjev Ustavnom sudu FBiH za rješavanje spora između Vlade Federacije i Vlade Tuzlanskog kantona, a vezano za imenovanje Upravnog odbora UKC-a Tuzla.

Odlučujući o zahtjevu federalnog premijera, ustavnu sud FBiH je nakon javne rasprave donio presudu 21. maja ove godine, a koja je danas saopćena javnosti.

Presudom se utvrđuje da je Vlada Tuzlanskog kantona donošenjem Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla povrijedila prava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi u presudi, na osnovu objektivnih dokaza je utvrđeno da su Parlament FBiH i Skupština TK u 2013. godini donijeli odluke o preuzimanju osnivačkih prava, kao i da su donijeli odluke o davanju saglasnosti na statut te UKC-a Tuzla, međutim nije izvršen upis suosnivača u registrar društava Općinskog suda u Tuzli.

"Također, nije niti završen ugovor kojim bi se regulisala njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa članom sedam uredbe sa zakonskom snagom ustamova, iako je Vlada kantona pozivala Vladu Federacije BiH na zaključenje istog. FBiH je nastavila dijelom da finansira ovu ustanovu iako nije upisana kao suosnivač", istaknuto je u presudu.

U njoj je navedeno i da je Skupština kantona 31. maja 2023. donijela odluku o stavljanju van snage svoje odluke o preuzimanju osnivačkih prava.

"Iako je spomenutom odlukom istupila kao suosnivač, pozivajući se na stanje iz registra društva nadležnog suda, za koje je bilo evidentno i njoj poznato da nije usaglašeno sa prethodno donesenim aktima, Skupština TK je donijela odluku o davanju ovlaštenja Vladi kantona da privremeno imenuje Upravni odbor, kao i donijela odluku o stavljanju van snage odluke o davanju saglasnosti na statut", napisano je u presudi.

Vlada kantona je, kako je navedeno u presudi, na osnovu datog ovlaštenja 11. augusta 2023. donijela odluku o privremenom imenovanju Upravnog odbora UKC-a Tuzla i od dana podnošenja trenutnog zahtjeva za rješavanje spora, ona kontinuirano donosi rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora.

"Ovakvo postupanje jednog i drugog nivoa vlasti nalažu da ovaj sud u cilju rješavanja spora naloži, u stavu dva izreke ove presude, jer je evidentno da tu spomenuti organi nisu postupali u skladu sa osnovnim i za ovu oblast esencijalnim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali je ustavnom obavezom koja nalaže saradnju i međusobno razumijevanje i pomaganje u dobroj vjeri, radi izvršavanja ove zajedničke nadležnosti, preduzmu sve potrebne radnje i donesu neophodne akte nužne za upis ove ustanove i njeno nesmetano funkcinisanje i zakonit rad", stoji u presudi.

Prema odluci Ustavnog suda FBiH, rok za upis u sudski registar je šest mjeseci.

"U suprotnom, ukoliko ne postupe po ovom nalogu u zadanom roku, odnosno ne izvrše svoju ustavno-zakonsku obavezu, sva akta donesena od organa vlasti navedenih u tom stavu presude, u odnosu na ovu zdravstvenu ustanovu predstaju da se primjenjuju kako je definisano u stavu tri izreke presude", potcrtano je u presudi.

Imajući u vidu značaj ovog pitanja, Ustavni sud FBiH upozorava da bi u slučaju neizvršenja presude, odgovornost za nemogućnost daljeg funkcionisanja ovog nivoa zdravstvene zaštite u TK proizvela nesagledive štetne posljedice po građane, i njihva prava na zdravstvenu zaštitu, ali i obrazovanje studenata u okviru ostanove.

U tom slučaju, kako je zaključeno u presudi, u cijelosti je odgovornost na organima i institucijama vlasti FBiH i TK, čija je ovo ustavna i zakonska obaveza.