BiH
139

Ustavni sud BiH ukinuo Odluku Vlade RS-a o prebivalištu koja je bila štetna za povratnike

Piše: E. G.
Ustavni sud BiH (Foto: Klix.ba)
Ustavni sud BiH (Foto: Klix.ba)
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ocijenio da je Odluka Vlade RS o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji RS suprotna odredbama Ustava BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je podnio Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke vlade entiteta Republika Srpska o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji RS-a od 17. aprila 2014. godine. Kako je tada naveo apelaciju je podnio radi zaštite ustavnopravnog poretka, zaštite prava i interesa države BiH i svih njenih državljana, kao i s ciljem vraćanja stanja u ustavne i zakonske okvire.

On je tada naveo kako ova materija može biti samo predmetom državnog zakona, ali ne i entitetskih pravnih akata. Izetbegović je naveo da su takvom odlukom Vlade RS-a ugrožena ustavom zagarantirana prava povratnika, jer su njome stvorene neopravdane administrativno-pravne barijere za efektivan povratak.

Apelaciju Ustavnom sudu BiH na ovu Odluku Vlade RS-a je s istim ciljem podnio i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

"Ustavni sud je utvrdio da je navedena Odluka suprotna članu III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, budući da je pitanje prebivališta regulirano državnim zakonom. Dakle, slijedi da je to pitanje u isključivoj nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, a ne bilo kojeg organa entiteta Republika Srpska", navode u Ustavnom sudu BiH.

Ustavni sud je u cjelosti ukinuo ovu Odluku i ona će prestati važiti dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Koalicija organizacija civilnog društva Prvi mart smatra da je poništenje Odluke o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji entiteta Republika Srpska od strane Ustavnog suda BiH, bilo i očekivano imajući u vidu nadležnosti države u pogledu reguliranja pitanja prebivališta i garantirane slobode kretanja građana i građanki Bosne i Hercegovine, kazali su za Klix.ba u Prvom martu.

"Ova odluka predstavlja punu zadovoljštinu svim aktivistima Prvog marta koji nesebično rade na borbi za punu ravnopravnost svih građana u entitetu RS. Smatramo ovu odluku ozbiljnim doprinosom vladavini prava i pravnog sigurnosti za građane nesrpske nacionalnosti i branu nastavku aparthejda koji provodi SNSD", rečeno nam je u Prvom martu.

Loša vijest za povratnike je to da je Ustavni sud ukinuo i Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska (RS) i Brčko distrikt BiH koji je u aprilu usvojio i Federalni parlament s ciljem olakšanog povratka ostvarivanja prava povratnika.