Poštivanje ljudskih prava
0

Udruženje poslodavaca FBiH osniva Akademiju za društveno odgovorno poslovanje

FENA
Foto: FENA
Foto: FENA
Nakon Tuzle i Sarajeva, projekt "Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora u Bosni i Hercegovini" predstavljen je predstavnicima poslovne zajednice, institucija vlasti, sindikata, akademske zajednice, nevladinih organizacija i medija u Vitezu.

Projektnim aktivnostima predviđeno je osnivanje Akademije za društveno odgovorno poslovanje, kao obrazovnog programa za kompanije o uključivanju ljudskih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje.

"U okviru projekta realizirat ćemo 10 regionalnih radionica i 10 online edukacija za oko 500 predstavnika višeg i srednjeg menadžmenta u kompanijama, kao i predstavnika sindikata i vlasti, tokom kojih će se učesnici educirati o stručnim znanjima o uticaju poslovanja na ljudska prava i praktičnim alatima i smjernicama koji će pomoći kompanijama da imaju veći pozitivan uticaj na zaštitu ljudskih prava u BiH" kazala je sekretarica UP FBiH Mersiha Jusić.

Također je planirano kreiranje mobilne aplikacije, kao online resursnog centra za podršku kompanijama u provođenju nadzora u zaštiti ljudskih prava.

Kako je istaknuto tokom prezentacije, cilj Projekta je unaprjeđenje zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini promocijom provedbe Smjernica Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima unutar poslovnog sektora u BiH i EU smjernicama o društveno odgovornom poslovanju.

Projekat, koji traje dvije godine, provodi Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa Unijom poslodavaca RS od februara ove godine, a finansira ga Evropska unija.

Navedeno je da će realizacijom projekta biti povećani kapaciteti i perspektiva kompanija u BiH i poboljšati načini na koje provode nadzor kada je u pitanju zaštita ljudskih prava u provedbi poslovnih aktivnosti ili lanaca snabdijevanja.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić izjavio je da kroz taj Projekt žele unaprijediti provedbu, ali i sadržaj zakona koji se odnose na zaštitu ljudskih prava u poslovanju, u vezi s usklađivanjem sa EU smjernicom o društveno odgovornom poslovanju, Smjernicama UN o poslovanju i ljudskim pravima te poticanjem dinamike reformi koje BiH treba provesti na putu ka punopravnom članstvu u EU.

"Vjerujemo da će realizacijom ovog projekta poslodavci unaprijediti znanja, steći nova iskustva, te ih u konačnici ugraditi u kvalitet svojih proizvoda i usluga, što će poboljšati konkurentnost bh. kompanija", istakao je Nenadić.

U sklopu projekta bit će urađena analiza i izvještaj o implementaciji Smjernica UN o poslovanju i ljudskim pravima u BiH, saopćeno je iz UPFBiH.