|

Tadić: Mora se suzbiti uticaj stvarnih generatora kriminala i korupcije u RS-u

Tadić: Mora se suzbiti uticaj stvarnih generatora kriminala i korupcije u RS-u
0
F
FENA
2.2.2013. u 12:54
2
komentara
0

dijeljenja
Tadić: Mora se suzbiti uticaj stvarnih generatora kriminala i korupcije u RS-u Ognjen Tadić (Foto: Arhiv)
Zakon o ispitivanju porijekla imovine je ključni zakon za Republiku Srpsku (RS), a svega 0,1 posto građana predstavlja problem kada je ova materija u pitanju, smatra potpredsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Ognjen Tadić.
"Ljudi, koji su na nezakonit način, dokazalo se to u krivičnom postupku ili ne, stekli novac, osnovni su razlog zbog čega se mi vrtimo u krug 20 godina i ne možemo da izađeno iz tog začaranog kruga kriminala i korupcije", naglašava Tadić u razgovoru za Agenciju Fena.

Svega oko 1.500 ljudi ili tih 0,1 posto, kaže, predstavljaju stvarni generator korupcije u cijeloj RS, u svim oblastima životima, a eliminacija njihovog uticaja ovim zakonom bila bi suzbijena da bi oni koji žele da rade odgovorno i pošteno "dobili vazduh“.

Parlament RS-a je 31. januara podražao ovaj zakon u formi nacrta, a Tadić kaže da su u SDS-u svjesni da će biti još snažnog nastojanja da se prijedlog ovog zakonskog akta odbaci, iako sve dosadašnje primjedbe vladajuće stranke nisu osnovane.

SDS je pristupio izradi ovog zakona jer su shvatili, navodi Tadić, da postojeći Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela nije dovoljan za ovu problematiku, a sveden je, jednostavnije rečeno, na mogućnost kotrole Poreske uprave, ukljućujući i finansijsku istragu, na osnovu prijave da imovina nema zakonito porijeklo.

U tom slučaju, može se dokazati porijeklo imovine, a, ako to pojedinac ne može da uradi, predaje tu imovinu RS-u na osnovu sporazuma, odnosno ide u sudski postupak da bi se dokazalo da je „sve čisto“.

"Zakon nikoga ne kažnjava, ne tjera u zatvor, već omogućava da za onaj period za koji RS nije mogla da funkcioniše kako treba, postoji propis zbog koga će svako onaj ko je stekao imovinu, za koju nema porijeklo sticanja, biti prinuđen da je preda RS-u", pojasnio je Tadić.

Primjedba vlasti da Nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine narušava pretpostavku nevinosti nije osnovana, jer, podsjeća, ona postoji u krivičnom zakonodavstvu, a u građanskom postupku je nema i sve su stranke ravnopravne pred sudom.

"Na jednoj strani je RS, zastupana od Poreske uprave ili Pravobranilaštva, a na drugoj strani je pojedinac koji je potpuno ravnopravan pred sudom, kao i u svakoj drugoj parnici. Njega niko ne smatra krivim, već samo treba da kaže kako je stakao ono što ima", pojašanjava potpredsjednik SDS-a i predsjednik odbora te stranke za pravosuđe.

Odbacuje i primjedbe da nacrt ovog zakona nije u skladu s Ustavom RS-a.

"Teza da, retroaktivnost zakona predstavlja kršenje Ustava, u najmanju ruku je besmislena, jer Ustav to dopušta i kaže da se samo zakonom može odrediti da pojedine njegove odredbe, ako to zahtijeva opšti interes, utvrđene u postupku donošenja zakona, imaju povratno dejstvo", pojašnjava Tadić, ističući da je opći intres da RS ima ovaj zakon, kako bi se princip pravičnosti ostvario u interesu RS-a i njenih građana.

SDS ne spori ustavnu odrednicu da je stan nepovrediv, ali podsjeća i na stav da se zakonom može propisati da službeno lice, na osnovu naloga suda, može ući u stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, i izvršiti pretres, koji se vrši u prisustvu dva svjedoka.

U nacrtu ovog zakona po tom pitanju je poštovan Ustav, a Tadić ističe da su ga razočarale izjave koje su, suprotno tim stavovima, davali predsjednik Narodne skupštine RS-a Igor Radojičić i šef Kluba poslanika SNSD-a Željko Mirjanović tvrdnjama da će „neka SDS-ova komisija da pretresa stanove“.

"To nije SDS-ova komisija, to su institucije RS-a, koje treba da provedu zakon. Njihova teza da je to nešto nepoznato, nije održiva", kaže Tadić i poziva se na odredbe Zakona o poreskom postupku u kojem se kaže da "ako poreski obaveznik ne dozvoli poreskom izvršiocu da uđe u stan ili druge prostorije, radi vršenja popisa, procjene i zapljene pokretnih stvari koje se nalaze u stanu, Poreska uprava podnosi zahtjev nadležnom sudu za donošenje rješenja kojim se poreskom izvršiocu dozvoljava ulazak u stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca“.

Taj zakon je donesen u RS-u 2011., a potpisao ga je predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, pa Tadić pita kako to da im dosad ovaj član nije bio sporan, a sada jeste.

I u Zakonu o Poreskoj upravi RS-a, koji je u prečišćenom tekstu potpisao Mirjanić, stajalo je da „za vrijeme pljenidbe imovine, službenici koji vrše ovu pljendbu, pokazat će dokumente kojima potvrđuju da imaju obaviještenje i rješenje kojim se dozvoljava pljenidba pokretne i nepokretne imovine, koja će se vršiti u prisustvu svjedoka, ako obaveznik ili lice koje posjeduje sredstvo odbije da ih preda. Poreski organ će zatražiti pomoć od nadležnih organa MUPRS-a“.

Tadić podsjeća na primjere kada su ovi članovi primjenjivani u praksi, pitajući se gdje je bio SNSD da kaže da se radi o povredi ljudskih prava.

" A kada treba tajkunima ispitivati imovinu, onda je to povreda ljudskih prava", kaže on i naglašava da zakon koji je predložio SDS ne mogu provoditi političari, već najbolji profesionalci.

On podsjeća i na primjere prinudne naplate od Poreske uprave RS-a, u slučaju kada građani nisu mogli platiti određeni dug.

"Znači, njima može, a ne onima koji imaju milione, koje su stekli na nezakonit način ili uzeli pravnu ili političku zaštitu, zbog čega nikada neće biti osuđeni i mogu mirno da uživaju" - kazao je Tadić i ponovio da se SDS u pripremi Nacrta zakona o ispitivanju porijekla imovine držao svih propisa koji važe u RS-u.

Izražava spremnost da se o svim primjedbama raspravlja znajući da se neke stvari trebaju doraditi nakon skupštinskih diskusija kako bi imali što bolji prijedlog ovog zakona.

"Važno je samo da zakon prođe u Skupštini i da ga ne zaustavljaju", zaključio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić u razgovoru za Fenu.
Prijavi grešku


Komentari (2)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...