BiH
206

Suvada Kuldija: Nema puno žena na rukovodnim funkcijama u policiji

FENA
Suvada Kuldija (Foto: FENA)
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova dodijelilo je Udruženju "Mreža žena policajaca" u BiH kancelariju u Domu policije u Sarajevu.

Na tome je u razgovoru za Fenu predsjednica Udruženja Suvada Kuldija izrazila zahvalnost federalnom ministru unutrašnjih poslova Aljoši Čampari, koji je pokazao želju da doprinese radu Udruženja. Kancelarija je smještena u Domu policije, te je na ovaj način olakšan rad Udruženja.

Mreža žena policajaca okuplja 15 policijskih agencija u BiH (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Federalna uprava policije, Policija Brčko distrikta i 10 Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova).

"Od 1997. godine počele su se u manjem broju zapošljavati policijske službenice, koje su danas oko 10 posto zastupljene u svakoj agenciji. To je veoma malo u odnosu ukupan broj policijskih službenika", kaže Kuldija.

Mreža žena policajaca osnovana je 2012. godine od kada 300 članica intenzivno radi na promociji rodne ravnopravnosti i demokratskih principa u obavljanju policijskih dužnosti.

Te aktivnosti se provode s obzirom na to da u BiH trenutno nema puno žena na rukovodećim pozicijama, a uopće ih nema u sastavu Komisija. Postotak žena sa visokim činovima u svim agencijama za provođenje zakona u BiH iznosi oko 0,50 posto.

"Naime, da bi se došlo do rukovodećih pozicija mora se poštovati procedura koja je propisana Zakonom o policijskim službenicima a koja se tiče unapređenja u veće činove. Određeni uvjeti se moraju ispunjavati u jednom, da bi se napredovalo u drugi čin, što znači da policijska službenica da bi aplicira na konkurs za viši čin mora biti tri godine uzastopno ocijenjena. To nije moguće ako je službenica bila godinu dana na porodiljskom", istakla je Kuldija.

To uzimanje u obzir vremena koje je provedeno na porodiljskom odsustvu prilikom ocjenjivanja i napredovanja uređeno je pravilnikom u Kantonu Sarajevo, dok je u ostalim kantonima i dalje problem.

BiH je usvojila Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) "Žene, mir i sigurnost", a njenu provedbu treba da osigura akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 za period 2014. do 2017. godine.

"U skladu s ovim akcionim planom i Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH Mreža na državnom nivou daje preporuku Komisiji za unapređenje, policijskom komesaru i ministru da unaprijedi jedan broj policijskih službenica. U tom smislu imamo pozitivna iskustva, među kojima je to da je prošle sedmice na osnovu internog konkursa u Srednjobosanskom kantonu, unaprijeđeno pet policijskih službenica", kazala je Kuldija.

Navodeći činjenicu da u sastavu Komisija nema policijskih službenika ukazuje da je u ovom poslu bitno da postoji žena u Komisiji, na rukovodnom mjestu, te inspektorica koja će raditi na slučajevima gdje je potrebna žena.

"Naprimjer kada se radi o krivičnim djelima nasilje u porodici, trgovina ljudima i maloljetnička delikvencija važno je da ima policijska službenica, jer će ona najbolje saslušati ženu-žrtvu nasilja to jest bolje će je razumijeti nego policijski službenik. Također, pri pretresu osoba ženskog spola po Zakonu o krivičnom postupku obavlja žena", konstatira Kuldija.

Prošle sedmice Udruženje je završilo ciklus od 10 edukacija službenika i službenica vezanih za unos u bazu podataka o nasilju u porodici.

"Policijski službenik nakon što je počinjeno krivično djelo nasilje u porodici podnosi službeni izvještaj o počinjenom djelu kantonalnom tužilaštvu. Zahtjev za izricanje zaštitnih mjera podnosi Sudu, gdje u roku od 24 sata imamo rješenje o izrečenoj zaštitnoj mjeri. Sve to policijski službenik unosi u bazu podataka i dodjeljuje predmet nadležnom Centru za socijalni rad, u kojem socijalni radnik na osnovu baze prati podatke vezane za žrtvu nasilja. Dakle, radi se o jedinstvenoj i jedinoj bazi podataka o nasilju u porodici u regionu", objasnila je Kuldija.

U okviru projekta „Budi policajka“ članice Udruženja su održavale predavanja u srednjim školama na kojima su učenicama trećih i četvrtih razreda predstavile ovo zanimanje kako bi bile spremne na to šta ih čeka prilikom prijave na konkurs.

Udruženje će u narednoj godini, između ostalog, raditi na ovim ali i brojnim drugim aktivnostima.

"Što se tiče učešća žena u Mirovnim misijama, stanje je takvo da imamo 20 posto policijskih službenica u misijama, a do sada su učestvovale u misijama u Kipru, Liberiji, Sudanu, Timoru i Haitiju. U odnosu na muškarce tu je stanje poboljšano jer za odlazak u misiju ako ste policijska službenica morate biti minimalno pet godina u radnom odnosu, a policijski službenci najmanje osam godina", rekla je predsjednica Udruženja "Mreža žena policajaca" Suvada Kuldija u razgovoru za Fenu.