BiH
1

Studenti imaju pravo tražiti da im SPUS vrati novac od članarine

Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Nakon što su se studenti mnogih fakulteta Univerziteta u Sarajevu žalili da su primorani da svake godine plate 5 KM članarine Studentskom parlamentu UNSA, svoje mišljenje dali su iz institucije Ombudsmena u BiH i studentima poručili da imaju pravo tražiti da im novac koji su prošle akademske godine uplatili u ovu svrhu bude vraćen.

Prema Odluci Senata UNSA, koja je donesena na sjednici 27. juna 2012. godine na prijedlog Studentskog parlamenta, prilikom upisa na visokoškolske ustanove UNSA svaki student je trebao biti obavezan da uplati 5 KM za aktivnosti SPUS-a.

Uzmemo li u obzir da na Univerzitetu u Sarajevu studira oko 40.000 osoba, postaje jasnije da je riječ o velikom novcu.

Kada je od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zatražena saglasnost za izdvajanje ovih sredstava, Ministarstvo je poručilo da ne može narediti, odnosno obavezati studente na ovu uplatu, već da može prihvatiti takvu incijativu samo ako je na dobrovoljnoj osnovi. Tom potezu trebalo je prethoditi anketiranje studenata.

U aprilu ove godine Institucija ombudsmana zatražila je od SPUS-a odgovore na pitanja: da li je i kada anketiranje izvršeno, da li po uplati novca studenti automatski postaju članovi ovog parlamenta, jesu li upoznati s njegovim djelovanjem i da li je iznos članarine propisan Statutom SPUS-a.

Odgovor nisu dobili.

Osnovana žalba

U zaključku Ombudsmena BiH se navodi da je žalba u ovom slučaju osnovana, te da se plaćanje participacije, odnosno članarine ne može nametati i ne može predstavljati obavezu studenta prilikom upisa.

Primijećeno je da Statut Udruženja SPUS nije usaglašen sa Zakonom o studentskom organizovanju KS, te je Vladi KS preporučeno da u roku od 60 dana izvrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti i raspolaganjem finansijskim sredstvima Unije.

Studentskom parlamentu UNSA je preporučeno da odmah po prijemu ove preporuke uspostavi saradnju sa Institucijom ombudsmena, te da u roku od 20 dana usaglasi svoj Statut sa Zakonom i da studentima koji to budu tražili vrate novac uplaćen u akademskoj 2012./2013. godini, koji je uplaćen po principu obaveze, a ne dobrovoljnosti.

Univerzitet u Sarajevu treba po prijemu preporuke staviti van snage Odluku 01-38-718/12 od 27. 6. 2012. godine u dijelu koji se odnosi na obavezu plaćanja novca studenata za aktivnosti SPUS-a, te da u roku od 10 dana uputi fotokopiju preporuke svim članicama UNSA, odnosno njihovim studentskim službama koje su obavezne da je postave na oglasne ploče i oficijelne web-stranice.

SPUS: Uplata od 5 KM podrška studentskom aktivizmu

Studentski parlament je reagirao saopćenjem u kojem se navodi da uplata od 5 KM nije članarina za Studentski parlament.

"Prema odlukama Senata od 2009. godine pa do 2012/13. godine, navedena uplata se smatra podrškom studentskom organizovanju i aktivizmu Studentskog parlamenta, što je u svim odlukama jasno i navedeno", stoji u saopćenju koje potpisuje Emir Muhamedagić, predsjednik Komisije za informisanje i odnose sa javnošću SPUS-a.

Dodaje se da Senat Univerziteta u Sarajevu, a ni Studentski parlament nikada nisu obavezali studente da plaćaju članarinu, niti su o tome donesene bilo kakve odluke.

"Studenti Univerziteta u Sarajevu prema Statutu Studentskog parlamenta upisom na Univerzitet automatski postaju i članovi Studentskog parlamenta, kao i matičnih studentskih asocijacija na fakultetima, te ni u kom slučaju postaju članovi uplatom bilo kakve članarine, kako neki navode. Odluke za uplatu podrške studentskom aktivizmu je donio Senat, a istu su sproveli fakulteti (neki da, neki ne) i tako će biti i ove godine, dok se ne formira novi Upravni odbor UNSA koji će sistemski riješiti problem finansiranja studentskih organizacija", ističe Muhamedagić.