|

Stranci koji dolaze u BiH moraju imati najmanje 150 KM po danu

Stranci koji dolaze u BiH moraju imati najmanje 150 KM po danu
1
S
SRNA
18.12.2012. u 14:42
7
komentara
1

dijeljenja
Stranci koji dolaze u BiH moraju imati najmanje 150 KM po danu
Vijeće ministara BiH donijelo je na današnjoj sjednici Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH kojom je definisano da stranac prilikom ulaska u BiH mora raspolagati sa 150 KM ili protivvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

O realizaciji zaključaka

Vijeće ministara je razmotrilo realizaciju zaključaka donesenih od 13. februara do 27. septembra 2012. godine i zadužio ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizovale zaključke Vijeća ministara da ih bez daljeg odlaganja u cijelosti provedu, a da za zaključke čija realizacija zahtijeva duže vremensko razdoblje ili saradnju s drugim institucijama ubrzaju aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara treba biti prioritet svih ministarstava i drugih institucija, čime se doprinosi efikasnosti rada Vijeća ministara.

Vijeće ministara BiH je od 583 planirana zaključka realizovalo 88 posto ili 514, dok 69 zaključaka nije realizovano.

Novac za BHDCA

Na prijedlog Ministarstva transporta i komunikacija, Vijeć ministara BiH je donijelo Odluku o odobravanju korištenja 676.000 KM iz dijela akumuliranog viška prihoda iz 2011. godine ostvarenih po osnovu pružanja usluga rutne vazdušne navigacije za Direkciju za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA).

Viječe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o usvajanju Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača BiH za 2012. godinu, s ciljem određivanja okvira prioriteta politike BiH na području zaštite potrošača.

Državni program sadrži oko 100 mjera koje će provesti nadležne institucije u utvrđenim rokovima s ciljem zaštite potrošača.

Utvrđena carinska tarifa za 2013.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2013. godinu, koja je potpuno usklađena sa Privremenim sporazumom.

Carinska tarifa za 2013. godinu obuhvata nomenklaturu roba koja je u skladu sa harmonizovanim sistemom i kombinovanom nomenklaturom koje koristi EU – oznake za posebne zahtjeve država i dodatne šifarske oznake i preferencijalne carinske stope u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila sa određenim zemljama ili grupama zemalja, kao i tarifne kvote.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o visini novčanog dijela državne nagrade za sport BiH i dodjeli zahvalnica za 2012. godinu.

Visina prve nagrade za sport iznosit će 10.000 KM, druge 6.000 KM, a treće nagrade 4.0000 KM. Četvrtom i petom na listi biće dodijeljene zahvalnice.
Prijavi grešku


Komentari (7)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...