Sjednica Doma naroda prekinuta zbog nedostatka kvoruma

F
FENA
16.2.2012. u 17:06
0
5
Sjednica Doma naroda prekinuta zbog nedostatka kvoruma
0
Sjednica Doma naroda prekinuta zbog nedostatka kvoruma
Redovna osma sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je razmotreno više zakona i drugih akata, prekinuta je danas poslijepodne zbog nedostatka kvoruma.
Zbog toga će se delegati izjašnjavati o razmotrenim aktima u nastavku, 23. februara, za kada je sazvana i deveta redovna sjednica.

Među ostalim tačkama dnevnog reda danas je po hitnom postupku razmotren Prijedlog zakona o izmjena i dopunama Zakona o Željeznicama FBiH.

Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić kazao je da izmjene i dopune nalažu da kompanija Željeznice FBiH nastavi djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću, zatim da bude formiran regulatorni odbor željeznica, kao i da broj članova Nadzornog odbora kompanije bude smanjen sa sadašnjih 11 na sedam.

Od tih sedam, šest članova bi imenovala Vlada, od kojih bi jedan bio predstavnik sindikata ako se sindikati o tome dogovore.

U protivnom, šestog člana bi delegiralo Vijeće uposlenika u ŽFBiH, dok bi sedmi član bio predstavnik privatiziranog kapitala.

Danas je razmotren i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji.

Dopuna se, zbog namjeravane eksproprijacije, odnosi na obeštećenje u visini građevinske vrijednosti određenom broju bespravnih graditelja stambenih objekata na trasi koridora 5-C te na trasama drugih dviju planiranih autocesta u Federaciji BiH, radi brže gradnje ključne saobraćajne infrastrukture na tim dionicama.

Predložena zakonska dopuna je izuzetak od generalnog pravila da naknada, u slučaju eksproprijacije, slijedi samo legalnim graditeljima.

Odnosi se na bespravnu stambenu gradnju nastalu u vrlo specifičnim okolnostima, koja je bila krajnje nužna za graditelje uglavnom iz veoma osjetljivih socijalnih grupa, koji su po ratnom izbjeglištvu iz svojih domova i raseljeništvu oformili novi, jedini krov nad glavom za porodicu. Nadležni ih nisu ometali u vrijeme gradnje.

Predložena zakonska dopuna rezultat je rasprave koja je imala u vidu sve aspekte fenomena bespravne gradnje i osobitosti takve gradnje na trasi Sarajevske zaobilaznice kao dijelu koridora 5-C, obrazloženo je iz Vlade kao predlagača.

Dopuna se odnosi i na kompenzaciju za eksproprijaciju kuća duž trasa planiranih autocesta Tuzla-Brčko-Orašje, kao i Tuzla-Žepče.

Obeštećenje je planirano u građevinskoj vrijednosti - jer je ipak riječ o bespravnoj gradnji - a ne u tržišnoj protuvrijednosti, kakva bi slijedila legalnim graditeljima, naveo je predlagač.

Prema podacima preduzeća Autoceste FBiH, radi se o nekih 90 objekata čiji bi graditelji ispunjavali uvjete za takvu kompenzaciju. Uvjet da je dobiju je i prijavljeno boravište, a novac za naknade osigurat će im preduzeće Autoceste.

Kompenzacija nije predviđena i za bespravne graditelje poslovnih objekata i vikend kuća.

Delegati Doma naroda danas su razmotrili i Vladin prijedlog za izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Razmotren je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Prema obrazloženju predlagača, Federalne vlade, jedan od razloga za izmjene dosadašnjeg zakona je činjenica da je 20. maja ove godine istekao rok za uvođenje trezora za sve budžetske korisnike.

Trezorskim poslovanjem je omogućeno da se izvještaji izrađuju u kraćem roku i tako budu brže dostupni korisnicima.

Prema novom rješenju, Federalno ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi tromjesečne finansijske izvještaje u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu, do 1. aprila tekuće.

Budžetski korisnici podnose finansijske izvještaje periodično u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 5. marta tekuće godine.

Osim izmjena zakona o budžetima, Dom naroda će se u nastavku sjednice izjašnjavati o predloženom dvadesetogodišnjem prostornom planu Federacije BiH.

Predstoji također izjašnjavanje o izvještaju parlamentarne komisije za reviziju koji je ona sačinila na osnovu revizorskog mišljenja o budžetu Federacije BiH za 2009. i 2010. godinu.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (5)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: