Blokirana sredstva
23

Sjećate se nabavke vakcina? Nisu nam ih sve isporučili, a sada ne žele vratiti 9 miliona dolara

S. M.
Foto: EPA-EFE
Foto: EPA-EFE
Više od devet miliona dolara koje je Bosna i Hercegovina izdvojila tokom pandemije koronavirusa za nabavku vakcina kroz Covax mehanizam trenutno nije u mogućnosti vratiti jer organizacija GAVI koja je bila zadužena za isporuku traži novčanu naknadu.

Kako nam je rečeno iz Ministarstva civilnih poslova BiH Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju (GAVI) dužna je Bosni i Hercegovini vratiti sredstva od vakcina u iznosu od 9.079.706 američkih dolara.

GAVI insistira na zadržavanju naknade u vrijednosti od 1.615.120 dolara, uz vraćanje preostalog iznosa u vrijednosti od 7.464.586 dolara.

Oni traže da se za neisporučene vakcine plati naknada dijela troškova uloženih u njihov pronalazak, razvoj i tehnologiju.

Bosna i Hercegovina zatražit će vraćanje ukupnog iznosa preostalih sredstava uplaćenih za vakcine, rečeno nam je iz ministarstva. Bosna i Hercegovina nije saglasna sa ponuđenom opcijom i zahtjeva povratak cjelokupnog iznosa.

Također, važno je reći da postoje i druge zemlje učesnice Covax mehanizma nalaze u istoj ili sličnoj situaciji kao Bosna i Hercegovina.

Podsjećamo, Ministarstvo civilnih poslova BiH je, uz odobrenje Predsjedništva BiH i pribavljena pozitivna mišljenja svih institucija u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, zaključilo Ugovor sa GAVI-jem 18.9.2020. godine radi nabavke vakcina protiv bolesti COVID-19 putem mehanizma COVAX.

To je bio jedini način da se u trenutku javno-zdravstvene krize osigura vakcina za građane Bosne i Hercegovine. Za realizaciju Ugovora, Bosna i Hercegovina je, u saradnji i punoj koordinaciji sa nadležnim entitetskim organima i Brčko distriktom, ispunila sve finansijske obaveze.

Iz Ministarstva su istakli da realizacija ugovora sa GAVI-jem nije išla očekivanom dinamikom, pa je Bosna i Hercegovina bila prinuđena nabavljati vakcine i drugim putem kako bi osigurala imunizaciju stanovništva. Ministarstvo civilnih poslova bilo je prinuđeno resurse usmjeriti na donacije vakcina i medicinske opreme, te je zahvaljujući tim aktivnostima, uz direktne nabave koje su vršili entiteti, osiguran zadovoljavajući broj vakcinisanih u BiH.

GAVI je svoje obaveze prema Ugovoru ispunio djelimično, isporučivši ukupno 332.640 vakcina od naručenih 1.232.000 vakcina za COVID-19 (realizacija od 27 posto), te je ukupno nerealizovano preostalo 9.079.706 dolara, sredstava koja pripadaju Bosni i Hercegovini.

"Nakon što je Ministarstvo civilnih poslova BiH u decembru 2022.godine informisano da GAVI više neće vršiti usluge posredovanja u nabavci vakcina za zemlje potpisnice ugovora o pristupanju u mehanizam Covax, Ministarstvo civilnih poslova pokrenulo je niz aktivnosti s ciljem zaštite interesa Bosne i Hercegovine", kazali su nam iz Ministarstva.

U cjelokupan tok pregovora s GAVI -jem o mogućnostima ranijeg raskida Ugovora ili postupanja nakon njegovog isteka, uključene su nadležne vlasti entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i Pravobranilaštvo BiH. Stavovi o ovom pitanju zatraženi su i od članova Konferencije ministara za područje zdravstva u BiH i Vijeća ministara BiH.

Iz Ministarstva ističu da je odluka GAVI alijanse sporna sa stanovišta transparentnosti i pravednosti, budući da "izlazna naknada" nije bila predmet potpisanog ugovora.

Da bi Bosna i Hercegovina spremno dočekala nastanak eventualnog spora sa GAVI -jem nakon isteka ugovora, Ministarstvo civilnih poslova BiH pozvalo je sve nadležne institucije da daju podršku Ministarstvu civilnih poslova BiH, kako bi se uložili maksimalni stručni kapaciteti i time osiguralo da se izvrši povrat novčanih sredstava Bosne i Hercegovine.