|

Sjećate li se privremenog upravitelja GRAS-a: Primao za 30 posto uvećanu plaću, čak i retroaktivno

Sjećate li se privremenog upravitelja GRAS-a: Primao za 30 posto uvećanu plaću, čak i retroaktivno
59
Er. M.
18.10.2019. u 18:03
117
komentara
59

dijeljenja
Sjećate li se privremenog upravitelja GRAS-a: Primao za 30 posto uvećanu plaću, čak i retroaktivno Foto: F. K./Klix.ba
Prošli saziv Vlade Kantona Sarajevo, na čelu s Elmedinom Konakovićem, povećao je 2018. godine privremenom upravniku GRAS-a Harisu Gušiću plaću za 30 posto te naredio da se ovako uvećan iznos isplati retroaktivno. Gušić je u bh. javnosti poznat kao neko ko je najavljivao sanaciju GRAS-a, a od te sancije građani su upamtili samo organizovanu akciju pranja tramvaja.
Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji GRAS-a za 2018. godinu. Riječ je o javnom preduzeću koje se nalazi u teškim gubicima i kojem su federalni revizori dali negativno mišljenje.

Poseban dio revizorskog izvještaja posvećen je privremenom upravitelju GRAS-a Harisu Gušiću kojeg je imenovala vlada tadašnjeg premijera Elmedina Konakovića. Revizori konstatuju da je privremeni upravitelj imenovan rješenjem Vlade Kantona Sarajevo od 8. juna 2017. godine, na period od tri mjeseca, s ugovorenom plaćom od 2.547 KM mjesečno. Rješenjem istog organa od 31. augusta 2017. godine privremeni upravitelj imenovan je na period do godinu, od 8. septembra 2017. godine, s ugovorenom plaćom od 2.579 KM mjesečno.

"Plaća privremenog upravitelja prvobitno je ugovorena u iznosu od 2.579 KM, a po usvajanju Izvještaja o radu Društva za period od 1. juna do 31. decembra 2017. godine uvećana je za 30 posto. Vlada Kantona Sarajevo je 5. februara 2018. godine dala prethodnu saglasnost na Zaključak privremenog upravitelja o povećanju plaće. Uvećanje od 30 posto obračunato je i isplaćeno retroaktivno za period juni - decembar 2017. godine, a dalje je plaća isplaćivana u uvećanom iznosu", navodi se u izvještaju.

Revizori navode da je najviša plaća isplaćena u GRAS-u u 2018. godini plaća privremenog upravitelja u iznosu od 3.572 KM, najniža iznosi 539 KM, dok je prosječna plaća iznosila 964 KM. To znači da je Haris Gušić za vrijeme obavljanja dužnosti privremenog upravitelja imao plaću višu od trenutne plaće predsjednika Vlade KS Edina Forte koja iznosi 3.087 KM.

Ovako visoka plaća u javnom preduzeću koje je lider gubitaša dodatno je sporna i zbog toga što Gušić za vrijeme svog mandata, prema procjenama revizora, nije uspio sanirati GRAS. Javnost pamti da je Gušić 17. juna 2017. godine, samo nekoliko dana nakon imenovanja, počeo sanirati GRAS tako što je organizovao akciju kolektivnog čišćenja osam tramvaja.

"S obzirom na to da najveći broj mjera za sanaciju i reorganizaciju društva nije realizovan u zadatom roku, ne možemo potvrditi da su privremeni upravitelj, resorno ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo doveli do saniranja stanja u društvu", navode revizori.

Ukupni akumulirani gubitak GRAS-a iznosi 325.747.424 KM, od čega je gubitak iznad visine kapitala 217.432.622 KM. Kratkoročne obaveze iznose 225.902.690 KM, dok su kratkoročna potraživanja 2.619.304 KM, a protiv GRAS-a se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti 71.821.665 KM."Navedene okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost društva da nastavi vremenski neograničeno poslovanje", upozoravaju revizori.

GRAS nije izmirio 93.320.076 KM poreza, doprinosa i posebnih naknada na isplaćene plaće iz perioda od 2008. do 2016. godine, što nije u skladu sa članom 11. Zakona o doprinosima, članom 27. Zakona o porezu na dohodak, članom 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i članom 169. Zakona o vodama.

"Društvo nije izmirilo 28.466.850 KM poreza na dodatu vrijednost, od čega se na obaveze za 2018. godinu odnosi 6.016.415 KM. Navedeno nije u skladu sa članom 39. Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Nije izvršeno usaglašavanje knjigovodstvenog i stanja utvrđenog popisom, jer nisu uspostavljene potpune materijalne i pomoćne evidencije i nisu osigurani potrebni dokazi o usaglašavanju stanja potraživanja i obaveza, što nije u skladu sa članovima 25. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH", piše u izvještaju.

Također, nisu primjenjivane odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu izbora odgovarajućeg postupka nabavke, pravilnog ocjenjivanja ponuda i procedure odabira dobavljača. Navedeno se odnosi na nabavku rabljenih zglobnih trolejbusa u iznosu od 699.230 KM, rezervnih dijelova od 249.268 KM, komprimiranog prirodnog plina od 50.000 KM, usluge reklame i sponzorstva i direktne sporazume.

GRAS je 31. decembra 2018. godine imao 1.362 zaposlenika. Tokom 2018. godine u radni odnos je putem javnog oglasa primljeno 35 zaposlenika, najviše na poslovima konduktera – kontrolora na određeno vrijeme.

"U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, organi upravljanja društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Upravu čine: generalni direktor i izvršni direktori. Prema podacima iz izvoda sudskog registra, u društvu je izvršena izmjena generalnih direktora devet puta za period od 2009. do 2018. godine. U junu 2017. godine imenovan je Privremeni upravitelj koji je upravljao društvom do maja 2018. godine", navode revizori.

Prihodi od prijevoza putnika iskazani su u iznosu od 27.170.594 KM, a ostvareni su pružanjem usluga javnog prijevoza, od čega se 19.739.229 KM odnosi na prihode od prodaje pojedinačnih i mjesečnih karata, a 7.431.365 KM je subvencija Kantona Sarajevo za različite kategorije korisnika javnog prijevoza (penzioneri, đaci, studenti, RVI i dr.).

"Prema navedenom, iskazane prihode od prodaje karata za usluge javnog prijevoza ne možemo potvrditi, jer društvo nije uspostavilo adekvatne interne kontrole koje bi bile usmjerene na prevenciju i otkrivanje moguće zloupotrebe u procesu štampanja, predaje i prodaje karata, jer se radi o vrijednosnicama od kojih društvo ostvaruje prihode", piše u izvještaju.

Prihodi iz pomoćnih djelatnosti iskazani su u iznosu od 1.345.690 KM, a najvećim dijelom - 575.928 KM ostvareni su od reklama, od tehničkog pregleda 244.347 KM, prodaje iskaznica 174.169 KM, vanlinijskog i ugovorenog prijevoza 113.884 KM i drugo.

"Prihod od reklama ostvaruje se iznajmljivanjem, tj. zakupom prostora na vozilima i na stubovima kontaktne mreže za postavljanje reklame. Ugovor o zakupu najčešće se zaključuje sa Info Media Group d.o.o. Banja Luka te u manjem broju s pravnim osobama koje direktno reklamiraju svoj proizvod/uslugu", navodi se u izvještaju.

Revizori dodaju da se usluge daju na osnovu cjenovnika, ali nije prezentirano da je vršeno javno oglašavanje/nuđenje reklamnog prostora u cilju postizanja najboljih finansijskih efekata za GRAS, ni politika odobravanja rabata.

"Po ugovorima za poslove implementacije mjera sanacionog plana društva bilo je angažovano više osoba s ugovorenom neto naknadom od 1.500 KM, što je po svim ugovorima ukupno 21.981 KM. Ugovor o djelu zaključen je sa zaposlenikom društva za poslove otklanjanja problema na informacionom sistemu (uposlenik tog organizacionog dijela) uz neto naknadu od 3.000 KM", piše u izvještaju.

Također, poslove izrade i ovjere finansijskih izvještaja i saradnje s inspekcijskim organima po ugovoru o djelu vršio je penzionisani uposlenik GRAS-a.

"Budući da se radi o sistematiziranim poslovima utvrđenim Pravilnikom o radu sa sistematiziranim radnim mjestima, kao i poslovima čije obavljanje zahtijeva stalnost, nije opravdano zaključivanje ugovora o djelu za te poslove", ističu revizori.
Prijavi grešku


Komentari (117)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...