"Prekinimo ćutanje!"
31

Sarajevo: Realizovana akcija "Seksualna iznuda je korupcija", još jedan oblik rodnog nasilja

S. Š.
Foto: D. S./Klix.ba
(Foto: D. S./Klix.ba)
U sklopu kampanje "Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!", Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Fondacijom CURE organizovali su danas u Sarajevu uličnu akciju.

Seksualno uznemiravanje predstavlja spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određen oblik korupcije, koji kao takav nije formalno-pravno prepoznat u Bosni i Hercegovini.

Događa se kada oni kojima je povjerena moć koriste tu moć da seksualno iskorištavaju osobe koje su ovisne o toj moći. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti o ovom ozbiljnom pitanju i prekidanje ćutanja koje ga prati.

Ova ulična akcija je dio šireg projekta kojeg realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka (HcA) pod nazivom "Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije" koji je podržan od strane CCI-ja (Centar za civilnu inicijativu) i USAID-a.

"Kroz ovaj projekt, želimo istaknuti važnost borbe protiv seksualne iznude kao oblika korupcije te educirati građane i građanke o posljedicama ovog problema", saopćili su ranije iz Fondacije "CURE".

Osim Sarajeva, planirane su slične aktivnosti i u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine. Cilj je kontinuirano upoznavati javnost sa pojmom "sextortion" kao posebnim oblikom rodno određene korupcije, te pružiti informacije o načinima prijave.