Zaključak vlade entiteta
110

RS kaže da će Ustavni sud BiH tretirati kao "antidejtonski", nastavljaju prisvajanje državne imovine

S. Š. U.
Foto: Twitter
Foto: Twitter
Vlada Republike Srpske održala je danas u Banjoj Luci 4. posebnu sjednicu na kojoj je usvojen zaključak u vezi sa aktom predsjednika RS-a Milorada Dodika u vezi sa državnom imovinom i Ustavnim sudom BiH.

Vlada RS-a smatra da su odluke Ustavnog suda BiH neprihvatljive i da podrivaju nadležnost tog bh. entiteta te "urušavaju egistencijalne osnove njenog postojanja".

Zadužene su institucije izvršne vlasti da se pridržavaju zaključaka Narodne skupštine RS-a vezanih za informaciju o "antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH" od 2020. godine.

"Vlada preporučuje Pravobranilaštvu Republike Srpske i Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, da kod svih postupaka u upravnim stvarima vezanim za građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume ili šumsko zemljište, a gdje su stranke u postupcima nosioci svojine javnog prava (Republika Srpska, jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće, javna ustanova ili druge javne službe koji su nosioci svojine javnog prava) sva sporna pitanja rješavaju sporazumno", istaknuto je.

Također je preporučeno Pravobranilaštvu RS-a da nastavi poduzimati aktivnosti radi "zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa zastupanih subjekata", odnosno manjeg bh. entiteta i općina.

Vlada je naložila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrši sveobuhvatnu analizu Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu i predloži dalje postupanje u tim oblastima.

Na današnjoj sjednici, Vlada RS-a zadužila je Generalni sekretarijat da u saradnji sa resornim ministarstvima i akademskom zajednicom, pripremi Informaciju o zaštiti prava i interesa Republike Srpske povodom djelovanja Ustavnog suda BiH, a koja će se dostaviti Narodnoj skupštini na razmatranje.