Dok traje rasprava
791

Rijana Jusufbegović, studentica-prorektorica UNSA: I svjetski univerziteti imaju Kodeks odijevanja

Klix.ba
Rijana Jusufbegović, studentica-prorektorica Univerziteta u Sarajevu i članica Komisije za izradu prijedloga Kodeksa ponašanja i odijevanja na UNSA uputila je otvoreno pismo povodom aktualizirane priče o prijedlogu za usvajanje novog Kodeksa, napominjući da je priča javnosti povodom tog prijedloga otišla u pogrešnom smjeru.

"Obraćam se akademskoj zajednici, studentima i javnosti kao Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, student-prorektor UNSA i članica Komisije koja je izrađivala Prijedlog kodeksa o ponašanju i odijevanju na UNSA sa potrebom da se zaustavi pogrešan smjer diskusije o Kodeksu koja se odvija posljednjih dana. 
Naime, obaveza donošenje pomenutog Kodeksa je propisana Zakonom o visokom obrazovanju KS i ta odredba je obligatorna za Univerzitet", poručuje Jusufbegović.

Naglašava da je 

prije svega Kodeks treba da reguliše međusobni odnos akademskog osoblja i studenata.

"On je prevashodno usmjeren ka prevenciji ponašanja kakva su se dešavala na pojedinim fakultetima. SPUS je imao određeni broj pritužbi naših studenata na ponašanja pojedinih profesora kada su u pitanju međusobna komunikacija, seksistični komentari i ponašanja ili uvrede na nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj osnovi, kao i ukazivanja naših profesora i asistenata na nekulturno ponašanje studenata tokom nastavnih aktivnosti. Također, pomenuti Kodeks propisuje da za vrijeme nastavnog procesa studentima nije dozvoljeno korištenja mobilnog telefona i drugih tehničkih aparata izuzev u nastavne svrhe, a kako bismo prevenirali varanje na ispitima i poboljšali disciplinu tokom izvođenja nastave. Kada je u pitanju oblačenje, u svim državnim institucijama su propisane određene norme oblačenja koje ne znače ništa drugo do poštovanja te institucije. Mnogi svjetski univerziteti poput Princetona i Bostona, ali i u Bosni i Hercegovini, kao npr. Sveučilište u Mostaru imaju isti kodeks", istakla je Jusufbegović.

Pored Jusufbegović komisiju sastavljenu na prijedlog Odbora za upravljanje kvalitetom na UNSA na čijem čelu je prorektorica prof.dr. Maida Čohodar Husić, čine i prof.dr. Ago Omerbašić, prof. dr. Snježana Šušnjara i dr. Sandra Bjelan-Guska koji su u akademskoj zajednici prepoznati kao relevantni za utvrđivanje prijedloga jednog ovakvog akta.

"Svaki pokušaj dovođenja ovoga kodeksa u pogrešan kontekst shvatam vrlo vicioznim. S obzirom da je javna rasprava u toku, pozivam akademsku zajednicu da sve svoje prijedloge i sugestije, kao i eventulne kritike dostave formalnim putem, umjesto komentarisanja istih po društvenim mrežama", zaključuje Jusufbegović.