|

Revizija: "Putevi RS" u dugovima i nezakonitom poslovanju

Revizija: "Putevi RS" u dugovima i nezakonitom poslovanju
0
F
FENA
3.1.2015. u 15:39
14
komentara
0

dijeljenja
Revizija: "Putevi RS" u dugovima i nezakonitom poslovanju
Glavna služba za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj (RS) utvrdila je niz nepravilnosti u radu preduzeća "Putevi RS" tokom 2013. godine.
Dugoročne i kratkoročne obaveze iskazane su u 2013. godini u ukupnom iznosu od 265.983.740 KM, a gubitak tekućeg perioda bio je oko 7,5 miliona KM.

Iako se nije pridržavalo računovodstvenih standarda i time ugrozilo poslovanje firme, bivše rukovodstvo ovog javnog preduzeća je sebi isplaćivalo posebne naknade i time prekršilo zaključak Vlade RS-a iz marta 2011.

Naime, revizori su utvrdili da su tadašnjem direktoru, Nedeljku Kneževiću, i trojici izvršnih direktora isplaćene naknade u visini od 30 posto osnovne plaće.

Istim osobama su isplaćene i naknade po osnovu toplog obroka, regresa, ogreva i zimnice, a sve u iznosu od 57.360 KM.

Tadašnja uprava "Puteva RS" je također donijela odluku na osnovu koje su plaće za mjesec decembar (za sve zaposlene) uvećane za 14 posto ili u ukupnom iznosu od 16.256 KM, što je u suprotnosti s pravilnikom o radu preduzeća.

Međutim, nisu samo te nepravilnost utjecale na negativno mišljenje revizije o radu ovog javnog preduzeća.

Revizija je upozorila i da je sporna izvršena procjene stalne imovine "Puteva RS", ali i da su obaveze za zatezne kamate iskazane u manjem iznosu za 320.830 KM, pasivna vremenska razgraničenja su precijenjena za 1.070.830 KM, potcijenjena je vrijednost dugoročnih rezerviranja za državne donacije u iznosu od čak 934.522 KM i precijenjen neraspoređeni dobitak ranijih godina u iznosu od 934.522 KM.

Uočene su i brojne pogrešne klasifikacije prihoda , ali i to da su "Putevi RS" izvršili ulaganja sredstva u dionice koje nisu u njihovoj nadležnosti, i to lokalnog puta Suvo polje -Trnava u iznosu od 1.283.495 KM, most preko rijeke Stupčevice u iznosu od 166.832 KM, rekonstrukciju graničnog prijelaza i izgradnju trotoara u Čatrnji (općina Gradiška) u ukupnom iznosu od 223.214 KM, usluge tehničkog nadzora na rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji lokalnih puteva Ruža - Ribnik u iznosu od 56.511 KM i na dionici Vučija poljana - Potoci - Muselinovac u iznosu od 58.149 KM.

Rukovodstvo "Puteva RS" je tokom 2013.godine prekršilo i Zakon o javnim nabvakma i to kod nabavke kafe i napitaka, vrijedne 38.000 KM (za bife u vlastitim prostorijama), automobila procijenjene vrijednosti nabavke 140.000 KM i usluga održavanja magistralnih i regionalnih puteva u RS u iznosu od 1.768.030 KM.

I gubitak iz 2012. godine, iskazan u iznosu od 6.275.378 KM, pokriven je u 2013. iz neraspoređenog dobitka ranijih godina, a bez odluke Skupštine ovog društva.

U izvještaju o tokovima gotovine netačno su iskazani prilivi od kupaca i primljenih avansa te precijenjeni za 2.306.532 KM, a potcijenjeni su ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti za 146.468 KM.

Prilivi od premija, subvencija i dotacija u prezentovanom bilansu nisu prikazani, iako je njihova vrijednost prema nalazima revizije 2.087.962 KM.

Ovo javno preduzeće nije objelodanilo potencijalne obaveze po osnovu sudskih sporova i moguće finansijske efekte na rad "Puteva RS".

Na kraju revizija je ukazala da je osnova za izražavanje negativnog mišljenja to što finansijski izvještaji "Puteva RS" ne prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje imovine i obaveza u 2013. godine, niti tokove gotovine i promjene u kapitalu.
Prijavi grešku


Komentari (14)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...