Notarska komora
10

Puljić: Notarijat u BiH je segment pravosuđa koji je već usklađen s EU

FENA
Foto: FENA
Foto: FENA
Pravosuđe je jedno od najdelikatnijih oblasti u procesu pregovaranja za pristupanje svake zemlje Europskoj uniji, a jedna od rijetkih oblasti u kojima Bosna i Hercegovina neće imati potrebu poduzimati bilo kakve reforme na europskom putu je segment pravosuđa koji se odnosi na sistem notarijata smatra predsjednik Upravnog odbora i vd predsjednika Notarske komore FBiH Zdenko Puljić.

On ističe da već sad notari u oba bh. entiteta rade po standardima i procedurama kakve stoljećima postoje u najuređenijim europskim državama, poput Njemačke ili Austrije. Potvđeno je to više puta i od najvećih pravnih autoriteta iz ovih i drugih zemalja EU.

"Zakonodavci u BiH su oslanjajući se na pravnu tradiciju velikih pravnih sistema evropskog kontinentalnog prava odlučili za sistem u kojem važni pravni poslovi u oblasti prava nekretnina, prava trgovačkih društava, naslijednog prava i obiteljskog prava zahtijevaju poseban oblik, odnosno notarsku obradu isprava za ove pravne poslove. Država je ta koja određuje što je javni interes i jedan dio svojih ovlasti prenijela je na notare", naglašava Puljić.

Sudjelovanje notara u svakom pravnom poslu ugovornim strankama omogućava da budu upozorene na pravne i ekonomske poslijedice svojih odluka, te su notarske obrade ključni dio preventivnog pravosuđa.

"Notari su po svojoj ulozi najsličniji sucima, imaju legitimne ciljeve da osiguraju pravnu sigurnost, podučavaju stranke, a treba imati na umu da je notarska isprava javna isprava kaže Puljić.

Dodaje kako se uloga notara u našoj državi od pojedinih grupa i pojedinaca često banalizira ne sagledavajući svu odgovornost notara i njihov doprinos pravnoj sigurnosti u zadnjih jedanaest godina, koliko je notarijat prisutan u BiH.

Tako imamo, ističe, pokušaj određenih skupina koje notarske naknade svrstavaju u parafiskalne namete, jer im smeta pravna sigurnost, a cilj im je neuređeno tržište, a ne pravna sigurnost.

"Zašto određena osoba mora proći obuke i dobiti certifikat da bi bila računovođa? Zašto računovodstvene poslove ne bi moga obavljati bilo koji ekonomist ili doktor ekonomskih nauka? Mnoštvo je ovakvih profesija kojima su u isključivu nadležnost dati određeni poslovi od strane zakonodavca", naglašava Puljić.