BiH
906

Prvi put na Fakultetu zdravstvenih studija odbranjene doktorske disertacije

Piše: M. N.
Prvi put od osnivanja Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održao je odbranu prvih doktorskih disertacija iz oblasti zdravstvenih nauka kako kod nas tako i u široj regiji.

Doktori zdravstvenih nauka danas su postali Bakir Katana, Arzija Pašalić, Amila Jaganjac, Jasmina Mahmutović, Suada Barnković i Amra Mačak Hadžiomerović.

"Ovo je još jedan dokaz da uprkos teškoj situaciji u našoj zemlji, trud, usavršavanje i kontinuirana edukacija, predstavljaju jedini put ka boljoj i svjetlijoj budućnosti. Sigurni smo da će doktoranti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, koji su danas odbranom svoje doktorske disertacije stekli akademsko zvanje doktor zdravstvenih nauka, prenositi svoja znanja i iskustva na mlađe generacije, te na taj način podignuti kvalitet obrazovanja na veći nivo", rekla je dekanesa prof. dr. Dijana Avdić.

Istakla je da kvalitetni, sposobni i međunarodno kompetentni kadrovi predstavljaju jedan od oslonaca održivog razvoja zdravstva BiH temeljen na znanju.

"Težnja ove visokoobrazovne ustanove jeste otvoriti najviše akademske nivoe širokoj javnosti, te istaknuti potrebu, obavezu da zajedno sa drugim istraživačkim potencijalima pridonesemo napretku društvene, akademske i naučne zajednice. Prihvatili smo veliki izazov usmjeravajući sve svoje kapacitete na uključivanje u moderne, evropske sisteme visokog obrazovanja, ali jednako tako omogućavajući kvalitetan razvoj kroz obrazovna dostignuća", dodala je dekanesa Avdić.

Viša medicinska škola osnovana je 1973. godine, koja je Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu 12. decembra 2003. godine preimenovana u Javnu ustanovu Visoka zdravstvena škola. Prva generacija četverogodišnjeg studija Visoke zdravstvene škole, studija u oblasti zdravstva, koji omogućava završenim studentima ravnopravnu participaciju na postdiplomskim studijama, izradu magisterija i doktorata iz svojih naučnih oblasti upisana je u akademskoj 2002/2003. godini. U 2008. godini preimenovan je u Fakultet zdravstvenih studija.

Fakultet obrazuje pet studija, a do osnivanja pa do danas, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu diplomiralo je 3.752 studenata i magistriralo 16 kandidata, te na današnji dan doktoriralo šest magistara nauka.