Na današnjoj sjednici
61

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio Dopunu zakona o radu studenata

V. K.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas Dopunu zakona o radu studenata, te donio odluku da tekst Prednacrta zakona o djelatnosti psihologa ispunjava uslove da se na njemu bazira rad na tekstu Prijedloga zakona.

Naloženo je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kao predlagaču teksta ovog Zakona da se tokom trajanja javne rasprave od šezdeset dana razmotre i u granicama prihvatljivog uvaže prijedlozi iz zaključka usvojeni na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Datum početka javne rasprave odredit će Zastupnički dom Paralmenta.

Usvajanje Dopune Zakona o radu studenata nosi sa sobom niz koristi za društvo, obzirom da pravedniji uslovi rada za studente potiču ekonomski razvoj zemlje, smanjujući utjecaj sivog tržišta rada i promovirajući zdraviju ekonomiju.

"Pružanje podrške i zaštite studentima koji rade doprinosi njihovom uspjehu u školovanju i omogućava im stjecanje relevantnih vještina za ulazak na tržište rada. Ovo ne samo da osigurava ekonomsku neovisnost mladih, već također doprinosi održivom ekonomskom i društvenom razvoju zemlje", izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Dodao je i da je prihvatanjem teksta Prednacrta Zakona o djelatnosti psihologa napravljen korak naprijed kod unaprjeđenja kvaliteta pruženih usluga u oblasti mentalnog zdravlja.

Postavljanjem jasnih standarda i regulativa, osigurat će se da psiholozi pružaju najbolju moguću podršku svojim korisnicima, kontinuirano se usavršavajući i primjenjujući najnovije metode tretmana, uz poštovanje privatnosti i povjerljivosti korisnika.

Osim toga, zakon će zaštititi prava korisnika usluga psihologa definisanjem oblasti rada, kompetencija i etičkih standarda, kako bi se izbjegla nekvalifikovana praksa i neregulisana struka.

Standardizacija prakse psihologa osigurat će povjerenje korisnika u pružatelje stručnih usluga psihologa, dok će donošenje zakona doprinijeti i profesionalizaciji struke psihologa, podižući nivo profesionalizma unutar zajednice psihologa, što će doprinijeti razvoju struke, standardizaciji obrazovanja i napretku u istraživanju.

Također, ovaj Zakon će doprinijeti jačanju društvene svijesti o mentalnom zdravlju, smanjujući stigmu vezanu za traženje pomoći psihologa.

Sve u svemu, donošenje ovih zakona ima širok spektar koristi, kako za pružatelje usluga, tako i za korisnike i društvo u cjelini, jačajući sistem mentalnog zdravlja i doprinoseći boljem kvalitetu života građana Federacije Bosne i Hercegovine.