|

Predsjedništvo zatražilo analizu efekata uplovljavanja brodova u Neumski akvatorij

Predsjedništvo zatražilo analizu efekata uplovljavanja brodova u Neumski akvatorij
50
F
FENA
23.7.2014. u 18:13
20
komentara
50

dijeljenja
Predsjedništvo zatražilo analizu efekata uplovljavanja brodova u Neumski akvatorij
Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici od Vijeća ministara BiH i drugih učesnika u procesu zatražilo da se osigura da financijska sredstva prikupljena na međunarodnoj donatorskoj konferenciji budu implementirana transparentno, odgovorno i efikasno za oporavak i obnovu područja pogođenih prirodnom nesrećom.
Također je zatražilo da, u skladu sa Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, bez odlaganja preduzme potrebne aktivnosti i ubrza procedure za zaključivanje financijskih, kreditnih i drugih sporazuma sa državama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim financijskim institucijama, koji su neophodni za implementaciju finansijskih sredstava prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji.

Traži se od Vijeća ministara BiH da sa vladama entiteta i Brčko Distrikta BiH utvrdi pravične kriterije za raspodjelu i utrošak finansijskih sredstava prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji, vodeći računa o štetama i potrebama, te da bez odlaganja sačine kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte oporavka i obnove koji će biti financirani ovim sredstvima, te da Vijeće ministara BiH redovni i cjeloviti izvještaj Predsjedništvo BiH o implementaciji finansijskih sredstava prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Zaključak da je isključivo nadležno za davanje saglasnosti za uplovljavanje stranih brodova u Neumski akvatorij i zadužilo je Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana sačini i Predsjedništvu BiH dostavi sveobuhvatnu analizu efekata uplovljavanja brodova u Neumski akvatorij, koja sadrži ocjenu ekoloških, ekonomskih, vanjskopolitičkih, sigurnosnih i obrambenih aspekata uplovljavanja, sačinjenu od neovisnih eksperata i resornih institucija Bosne i Hercegovine.

Obustavlja se izdavanje suglasnosti za uplovljavanje stranih vojnih brodova u Neumski akvatorij sve dok Predsjedništvo BiH ne razmotri navedenu analizu.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv glavnog tajnika NATO-a upućen predsjedatelju Predsjedništva BiH za sudjelovanje na sastanku šefova država članica NATO-a sa državama učesnicama - partnerima u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan, koji će biti održan 4. septembra u Velsu. Izaslanstvo Bosne i Hercegovine na ovom samitu predvodit će predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Predsjedništvo BiH je usvojilo zaključke kojim nalaže ministru vanjskih poslova BiH da iz sigurnosnih razloga privremeno povuče na konzultacije veleposlanika Bosne i Hercegovine u Libiji, te da funkcioniranje Veleposlanstva u Libiji svede na tehničku razinu čuvanja imovine u zgradi Veleposlanstva i pružanja konzularnih usluga i zaštite državljana BiH u Libiji.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o postavljenu brigadira Mirsada Ahmića na dužnost zamjenika zapovjednika Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o produženju mandata časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan. Časnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućuju se u operacije potpore miru ISAF do 31.12.2014. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Vijeća ministara Republike Albanije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uspostavi Balkanskih medicinskih snaga.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvješće o angažiranju pripadnika, postrojbi i resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim tijelima u reagiranju na prirodnu nesreću u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju Ministarstva odbrane BiH o organizaciji međunarodne vojne vježbe „REGEX 16“ u 2016. godini, te je odobrilo sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na međunarodnoj vojnoj vježbi „REGEX 16“ u ulozi domaćina vježbe.

Predsjedništvo je primilo k znanju i Informaciju o sudjelovanju izaslanstva Bosne i Hercegovine na međunarodnom defileu u Parizu, u povodu obilježavanja stote obljetnice od početka Prvog svjetskog rata.

Donijelo je Odluku o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Amandman br. 1 na Sporazum između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, djelujući preko Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije, koju zastupa Ministarstvo vanjskih poslova, djelujući preko Švicarske agencije za razvitak i suradnju, o potpori za projekt Regionalnog centra za razvitak u području mentalnog zdavlja u jugoistočnoj Evropi - Jačanje kapaciteta profesionalaca za mentalno zdravlje i kapaciteta udruženja korisnika usluga.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:
- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji,
- Memoranduma o suradnji u području mladih između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva školstva, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke,
- Sporazuma o suradnji u području turizma između Vijeća ministra Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku kojom se odobrava zaključivanje Protokola između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva održivog razvitka i turizma Crne Gore o suradnji u području pružanja usluga rafting kao turističke djelatnosti, te Odluku kojom se odobrava zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvitka Crne Gore, o suradnji na pripremi Projekta upravljanja slivom rijeke Drine u okviru programa za zapadni Balkan.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za:
- Sporazum o zajmu za projekt Razvitak infrastrukture u Goraždu između Saudijskog fonda za razvitak i Bosne i Hercegovine,
- Prvi amandman na Kreditni sporazum od 25.10.2012. godine (Projekt “Modernizacija Sveučilišta u Bihaću”) sklopljen između Bosne Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora kao Zajmoprimac, i Raiffeisen Bank International AG kao Kreditor,
- Izmijenjeni tekst Sporazuma o financiranju (Projekt zaštite od poplava Drine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvitak,
- Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske Konfederacije o odobravanju financijske pomoći za Program vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini II (Obnova i nadogradnja sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u općinama Tuzla i Zenica), saopćeno je iz Predsjedništva BiH.
Prijavi grešku


Komentari (20)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...