Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika Bosanskog Petrovca Zlatka Hujića

Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika Bosanskog Petrovca Zlatka Hujića
35
Klix.ba
21.11.2018. u 18:02
35
komentara
35

dijeljenja
Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika Bosanskog Petrovca Zlatka Hujića
Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać protiv bivšeg načelnika Bosanskog Petrovca Zlatka Hujića zbog produženog krivičnog djela "Zloupotreba položaja ili ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave".
Optužnicom je Hujiću stavljeno na teret postojanje osnovane sumnje da je kao načelnik Općine Bosanski Petrovac u oktobru, novembru i decembru 2013. godine postupao suprotno Odluci o budžetu Općine Bosanski Petrovac za 2013. godinu, i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na način da je sa predstavnicima (...) d.d. Bihać, građevinsko-monterskim poduzetnicima (...) Cazin i (...) Cazin, dogovorio izradu fasade, limarskih radova i oluka na zgradi u ul. Trg šehida u Bosanskom Petrovcu i u tu svrhu sa (...) d.d. Bihać zaključio ugovor o poslovnoj suradnji sa kojim ugovorom su definisana prava i obaveze Općine Bosanski Petrovac i (...) d.d. Bihać u pogledu financiranja, te postavljanja reklame na zidu navedene zgrade, a zatim usmeno dogovorili angažman (...) Cazin na izradi fasade i (...) Cazin na izradi oluka i limarije, te iste uveo u radove i izvršio plaćanje jer se vodio ličnim interesom zbog toga što je znao da je ista zgrada de facto u vlasništvu stanara i vlasnika poslovnih prostora.

U istoj je Hujić imao poslovni prostor dok su drugi stanari izvršili otkup stanova, pa shodno tome Općina Bosanski Petrovac nije bila u obavezi da finansira navedene radove na zajedničkim dijelovima ove zgrade, niti je bila ovlaštena za izdavanje odobrenja, te utvrđivanja visine takse za postavljanje reklame na zgradi i koristeći svoja službena ovlaštenja u ovu svrhu je vršio plaćanje iz budžeta, te Općini Bosanski Petrovac prouzrokovao štetu.

"Kao službena osoba načelnik Općine Bosanski Petrovac znajući i svjestan da Odlukom za izvršenje budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2013. godinu nisu planirana sredstva za fasaderske radove na zgradi u ul. Trg šehida Bosanski Petrovac, suprotno interesima Općine, sa predstavnicima (...) Cazin, u oktobru mjesecu 2013. godine usmeno dogovarao izvođenje fasaderskih radova na navedenoj zgradi, iako je znao i bio svjestan da se za ovu vrstu radova mora provoditi procedura direktnog sporazuma i da se mora izvršiti procjena vrijednosti planiranih radova, suprotno odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac“ br. 07/08), bez izvršene procjene planiranih radova i bez provedene procedure direktnog sporazuma, iskoristio svoja službena ovlaštenja i dana 01.11.2013. godine izdao nalog za isplatu 1.000,00 KM, temeljem kojeg je sa budžeta Općine Bosanski Petrovac navedeni novčani iznos prebačen (...) Cazin, te navedenom izvođaču omogućio da pristupe izvođenju fasaderskih poslova na navedenoj zgradi, a nakon završetka radova dana 14.12.2013. godine u ime i za račun Općine Bosanski Petrovac potpisao ugovor o izvođenju fasaderskih radova sa (...) Cazin, i u tu svrhu sa računa Općine Bosanski Petrovac isplatio 5.167,00 KM, pa je na ovakav način (...) Cazin ukupno isplatio 6.167,00 KM i u istom iznosu nanio štetu Općini Bosanski Petrovac", navodi se u optužnici.

Tužilaštvo dalje ističe da je kao službena osoba načelnik Općine Bosanski Petrovac znao da Odlukom za izvršenje budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2013. godinu nisu planirana sredstva za limarske radove na zgradi u ul. Trg šehida Bosanski Petrovac.

"Suprotno interesima Općine, u decembru mjesecu 2013. godine sa predstavnicima (...) Cazin usmeno dogovarao izvođenje limarskih radova na navedenoj zgradi, iako je znao i bio svjestan da za ovu vrstu radova mora poštovati procedure direktnog sporazuma i da se mora izvršiti procjena vrijednosti planiranih radova, suprotno odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac“ br. 07/08), bez izvršene procjene vrijednosti planiranih radova i bez provedene procedure direktnog sporazuma, iskoristio svoja službena ovlaštenja i dana 27.12.2013. godine izdao nalog za isplatu 2.445,83 KM, temeljem kojeg je sa budžeta Općine Bosanski Petrovac navedeni novčani iznos prebačen (...) Cazin, te istom izvođaču omogućio da pristupi izvođenju limarskih poslova na navedenoj zgradi, a nakon toga je dana 14.01.2014. godine, a u cilju pravdanja isplaćenih novčanih sredstava u ime i za račun Općine Bosanski Petrovac potpisao ugovor o izvođenju limarskih radova sa (...) Cazin, i na takav način počinio štetu Općini Bosanski Petrovac u iznosu od 2.445,83 KM."

Tužilaštvo USK navodi da je Zlatko Hujić u svojstvu službene osobe načelnik Općine Bosanski Petrovac, dana 31.01.2014. godine službenu ispravu, izjavu o kompenzaciji br. 05/2014 potpisao i ovjerio službenim pečatom. sa neistinitim sadržajem jer je znao, te bio svjestan da po istoj ispravi Općina Bosanski Petrovac nije imala svojstvo dužnika – povjerioca prema (...) d.d. Bihać i (...) Cazin i da navedena isprava - izjava o kompenzaciji br. 05/2014 nije knjigovodstveno evidentirana u Općini Bosanski Petrovac.
Prijavi grešku


Komentari (35)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...