|

FOTO
/
Popis stanovništva i zvanično pomjeren za šest mjeseci

Popis stanovništva i zvanično pomjeren za šest mjeseci
0
F
FENA
23.1.2013. u 14:35
5
komentara
0

dijeljenja
Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, kojim se održavanje popisa pomjera za šest mjeseci.
Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

To znači da će popis biti održan u razdoblju od 1. do 15. oktobra 2013., a prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u ponoć, što se smatra referentnim datumom popisa.

Prijedlog zakona, koji je pripremila Agencija za statistiku BiH, bit će upućen u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o odgovornosti za nuklearnu štetu kojim se uređuju pitanja građanske odgovornosti za nuklearnu štetu nastalu od uporabe nuklearne energije u mirovne svrhe.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Prijedlog zakona, koji je pripremila Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, uz konzultacije s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), kao i relevantnim institucijama u BiH, bit će upućen u parlamentarnu proceduru.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Ekonomsko-fiskalni program za 2013. godinu, koji će do 31.1.2013. godine biti dostavljen Europskoj komisiji. Ekonomsko-fiskalni program smatra se pripremom za Pretpristupni ekonomski program koji je obvezan dokument za zemlje kandidatkinje za članstvo u EU. U izradi ovog programa sudjelovali su predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, institucija Brčko Distrikta BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje i Direkcije za europske integracije.

U Programu se navodi da su očekivani pad eurozone u 2012. godini od 0,4 posto i planirana stagnacija rasta od 0,1 posto u 2013. godini ponajviše doveli do niske projekcije rasta ekonomije u BiH od svega 1,3 posto. Ovogodišnji Ekonomsko-fiskalni program je sedmi po redu i četvrti koji se dostavlja Europskoj komisiji nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u lipnju 2008. godine i stupanja na snagu Privremenog sporazuma.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju za izgradnju i opremanje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine.

Riječ je o projektu od velikog značaja za akademsku zajednicu, a posebno za 35.000 studenata kojima bi na ovaj način bili osigurani uvjeti neophodni za uspješan studij i time omogućeno ostvarenje visokih standarda u visokom obrazovanju.

Vlada Saudijske Arabije, putem Saudijskog fonda za razvoj, izrazila je spremnost za učešće u izgradnji Univerzitetske biblioteke putem grant sredstava u iznosu od 82.500.000 saudijskih rijala, koja će biti alocirana na Federaciju BiH.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Ministarstva obrane o implementaciji NATO Perspektiva programa tranzicije vojnog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga (OS) BiH za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2012.

Vijeće ministara BiH podržava napore Ministarstva obrane na realizaciji procesa tranzicije i zbrinjavanja vojnog personala i implementaciji NATO Perspektiva programa za BiH. U informaciji se navodi da je od početka 2010. do kraja 2012. godine iz Oružanih snaga BiH otpušteno 1.949 vojnika, koji su zbrinuti umirovljenjem pod povoljnijim uvjetima, preuzimanjem u entitetska tijela ili otpustom i zbrinjavanjem putem Povjereničkog fonda – NATO Trust fond I za BiH, dok su u istom razdoblju primljena 2.123 mlada vojnika. Cilj tranzicije vojnog personala je pomlađivanje Oružanih snaga BiH, uz održavanje operativne stabilnosti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti iz Akcijskog plana za prevazilaženje posljedica pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u vezi s rješavanjem radnopravnog i socijalnog statusa radnika iz Bosne i Hercegovine koji su bili zaposleni u Republici Hrvatskoj, a u razdoblju 1991. – 1995. godine otpušteni s posla.

Analizom stanja u ovoj oblasti utvrđeno je da se službama zapošljavanja na području BiH prijavilo 13.636 oštećenih radnika, i to u Federaciji BiH 3.961, u Republici Srpskoj 9.548, a u Brčko Distriktu BiH 127 radnika.

Zadužen je ministar vanjskih poslova da donese odluku o imenovanju izaslanstva sastavljanog od predstavnika Vijeća ministara BiH, koje će izvršiti nužne pripreme te stupiti u kontakt i pristupiti pripremnim pregovorima na ekspertnoj razini s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske radi rješavanja radnopravnog i socijalnog statusa otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske. Sastav izaslanstva za pregovore obuhvatit će predstavnike ministarstava vanjskih poslova; pravde, civilnih poslova te ljudskih prava i izbjeglica, kao i predstavnike udruga građana BiH otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske.

Po završetku ekspertnih pregovora, Ministarstvo vanjskih poslova BiH će pokrenuti proceduru za zaključivanje sporazuma u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora. Institucije BiH, odnosno udruge otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske će sredstva za provođenje aktivnosti iz ove informacije osigurati iz svojih raspoloživih sredstava.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Ova informacija se dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova BiH na daljnje postupanje, a ministarstvima za ljudska prava i izbjeglice; pravde i civilnih poslova na znanje i postupanje u okviru njihovih nadležnosti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o aktivnostima na zaštiti prava romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u kojoj se navodi da je tokom implementiranja Akcijskog plana za rješavanje problema Roma u razdoblju 2009. – 2011. godine za stambeno zbrinjavanje Roma izdvojeno 9.935.405 KM, a trenutno je u fazi realizacija sredstava iz 2012. godine u iznosu od 2.150.000 KM.

U 30 općina u BiH izgrađeno je 156 stambenih jedinica, sanirana 191 stambena jedinica, a 210 romskih obitelji koristi rekonstruiranu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, električna energija). Sredstva iz 2012. godina iskoristit će se za izgradnju i rekonstrukciju oko 70 stambenih jedinica i izgradnju infrastrukturnih objekata.

U razdoblju 2009. – 2010. godine za zapošljavanje Roma izdvojeno je 1,5 miliona KM, a ukupno je zaposleno 212 Roma evidentiranih u zajednicama za zapošljavanje, a sredstvima iz 2012. godine u iznosu od 710.000 KM planirano je zapošljavanje još 90 Roma. Za zdravstvenu zaštitu Roma u razdoblju 2009. – 2012. godine izdvojeno je 545.000 KM.

Vijeće ministara zadužilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da najkasnije do marta 2013. pripremi revidirani akcijski plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, s ugrađenim preporukama Međunarodnog upravnog komiteta Dekade za inkluziju Roma 2005. – 2015. godine i usklađenu sa Strategijom socijalnog uključivanja Europske unije do 2020. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da, kod nositelja proračuna, putem postojećih institucionalnih kapaciteta i putem Odbora za Rome, inicira aktivnosti radi osiguranja potrebnih sredstava za provođenje revidiranog akcijskog plana za rješavanje problema Roma. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u suradnji s Odborom za Rome pripremi prijedlog odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za Rome u skladu s postojećom praksom članica Dekade.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će razmotriti mogućnost realizacije inicijative da u sljedećem razdoblju osigura zapošljavanje jedne osobe romske nacionalnosti koja će, osim ostalog, koordinirati rad romskih organizacija i pružati potporu u radu Odbora za Rome BiH.

Vijeće ministara BiH podržalo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o povoljnom zajmu između Bosne i Hercegovine, zastupane od Ministarstva finansija i trezora (zajmoprimac), i Erste bank der Österreichen Sparkassen AG, Austrija (zajmodavac), za Projekt nabave medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu.

Vrijednost zajma je 6.491.563, eura, s rokom otplate od 15 godina, uključujući pet godina grace perioda, a sredstva će biti iskorištena za nabavu nove suvremene medicinske opreme s ciljem podizanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o implementaciji Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji za 2012. godinu.

Zadužena je Direkcija za europske integracije da u 2013. godini nastavi s realizacijom planiranih aktivnosti promocije procesa europskih integracija u zemlji, u skladu s predviđenom dinamikom implementacije Komunikacijske strategije.

Direkcija za europske integracije zadužena je da na godišnjoj osnovi izvještava Vijeće ministara BiH o realizaciji aktivnosti planiranih ovom komunikacijskom strategijom.

Direkcija za europske integracije u 2012. godini realizirala je oko 85 posto aktivnosti planiranih Komunikacijskom strategijom za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Cilj Komunikacijske strategije je unapređenje svijesti bh. javnosti o procesu europskih integracija u zemlji, saopćeno je iz Vijeća ministara.
Prijavi grešku


Komentari (5)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...