Ukupno 57 lokacija
32

Perspektivne vojne lokacije na državu BiH knjiži samo FBiH, u RS-u totalna blokada

I. Č.
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Odlukom Predsjedništva BiH od kraja novembra 2016. godine, koja je na snagu stupila aktiviranjem Akcionog plana za članstvo (MAP), predviđeno je knjiženje 57 perspektivnih vojnih lokacija u Bosni i Hercegovini.

Odlukom o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih BiH, koje je Predsjedništvo BiH usvojilo 5. jula 2006. godine, sastavljena je lista od 63 lokacije perspektivne za vojnu upotrebu, da bi ta lista deceniju poslije bila svedena na 57 lokacija za vojnu upotrebu.

U Ministarstvu odbrane BiH su za Klix.ba napomenuli da se 37 lokacija nalazi na području Federacije BiH, a 20 na području Republike Srpske.

"Od ukupno 57 lokacija koje je je svojom odlukom prepoznalo Predsjedništvo BiH, do sada je uknjiženo vlasništvo nad 31 lokacijom, sve u FBiH", stoji u odgovoru iz Ministarstva odbrane BiH za Klix.ba.

Posao za Pravobranilaštvo BiH

Pravobranilaštvo BiH je zakonski zastupnik Ministarstva odbrane BiH kada je riječ o provođenju odluka u vezi sa knjiženjem perspektivne vojne imovine na području Republike Srpske.

"Do sada je na Bosnu i Hercegovinu uknjiženo 25 lokacija. Jedna lokacija je u procesu uknjižbe – postupak po žalbi (SKČ Paljenik)", kazali su u Pravobranilaštvu BiH za Klix.ba.

Naveli su da su do sada uputili ukupno 40 zahtjeva za uknjižbu, odnosno da su uputili sve zahtjeve za uknjižbu koje je dostavilo Ministarstvo odbrane BiH sa potpunom dokumentacijom.

U Ministarstvu odbrane BiH su optimistični i ističu da se pitanje knjiženja perspektivne vojne imovine nastavlja kontinuirano rješavati.

"Ovo pitanje je kao jedan od zadataka definirano i u dokumentu Program reformi", kazali su u Ministarstvu odbrane BiH za Klix.ba.

Slučaj Veliki Žep

Sud BiH je presudama 2015. i 2016. godine naložio da Veliki Žep kod Han Pijeska bude uknjižen na BiH, na što je RS uložio apelaciju koju je Ustavni sud BiH 2017. godine odbio kao neosnovanu.

"Sredinom augusta 2017. smo informirani da je Ustavni sud BiH odbio apelaciju Pravobranilaštva RS, koje je uložilo žalbe na raniju odluku Suda BiH da se Stacionarno komunikacijsko čvorište Veliki Žep uknjiži na BiH", istakli su iz Ministarstva odbrane BiH.

U Pravobranilaštvu BiH su nam kazali da je u predmetu Veliki Žep podnesen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke.

Na pitanje da li će Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a, nakon što iscrpi pravne lijekove, biti dužna da uknjiži vojnu imovinu na BiH, u Pravobranilaštvu BiH navode da nisu u mogućnosti odgovoriti na postavljeno pitanje.