Olakšana procedura
32

Penzioneri u Federaciji BiH će od maja podnositi zahtjev za penziju s manje papirologije

A. Ku.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje obavještavaju da će od 1. maja 2024. godine podnošenje zahtjeva za penziju biti omogućeno s manje papirologije.

Naime, svi podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja te izdavanje uvjerenja i potvrda o podacima o kojim se vodi službena evidencija, neće biti u obavezi uz zahtjev prilagati potvrdu o mjestu prebivališta – CIPS potvrdu, rodni list i uvjerenje o državljanstvu.

Nakon inicijative ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je intenzivirao saradnju sa IDDEEA-om te, kako navode, razvio aplikativno rješenje preko kojeg ima uvid u podatke iz evidencije koju u ime izvornih organa vodi IDDEEA, pri tome poštujući sve sigurnosne elemente u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Napominju da se sam uvid vrši nakon prethodno pribavljene saglasnosti samog podnosioca zahtjeva.

Također, obzirom na činjenicu da se o podacima koji se tiču radnog odnosa osiguranika vodi službena matična evidencija osiguranika, počev od 01. maja 2024. godine, uz zahtjev neće biti potrebno dostavljati ni rješenje o prestanku radnog odnosa (izuzetak su osiguranici policijski službenici i vojni osiguranici Ministarstva odbrane BiH).

"Sve navedeno rezultat je niza poduzetih aktivnosti od strane menadžmenta Federalnog zavoda, a sve sa ciljem unapređenja poslovanja i olakšavanja pristupa ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kroz pojednostavljivanje procedura i ubrzanje procesa ostvarivanja svih prava, povećanje transparentnosti rada, otvaranja Zavoda prema krajnjim korisnicima, u okviru borbe za administraciju bez papira i čekanja u redovima", naveli sui z Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.