BiH
68

Pacijenti u FBiH za defibrilator koji im spašava život moraju izdvojiti i do 10.000 KM

Piše: A. K.
Foto: Klix.ba
(Foto: Klix.ba)
Iznenadna srčana smrt danas se i u Bosni i Hercegovini uspješno može prevenirati ugradnjom kardioverter-defibrilatora, takozvanog ICD uređaja. U zemljama okruženja zavodi zdravstvenog osiguranja u potpunosti finansiraju kupovinu uređaja. Tako je i u Brčko distriktu, dok kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH učestvuju sa određenim iznosom, a na pacijentima je da obezbjede ostatak novca.

Cijena ICD uređaja u našoj zemlji se kreće od 16.000 do 20.000 KM, a u zavisnosti od toga u kojem kantonu žive, pacijenti koji su podložni malignoj aritmiji srca u FBiH iz ličnog džepa moraju izdvojiti nekoliko hiljada maraka, što za one koji se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji predstavlja problem.

Po život opasna aritmija srca

Iznenadna srčana smrt nastaje kao posljedica maligne, odnosno po život opasne aritmije srca koja sa sobom nosi od 350 do 500 otkucaja u minuti i najčešće je riječ o treperenju komora, odnosno takozvanoj fibrilaciji komora, a koja u 80 posto slučajeva nastaje kao posljedica akutnog infarkta srca.

U komorskom treperenju mehanička aktivnost srca prestaje i poslije osam do deset sekundi dolazi do gubitka svijesti, a smrt nastaje za tri do pet minuta usljed oštećenja mozga.

"Posebno je problematično to što se jedini terapijski pristup koji može prekinuti ovo stanje ogleda u takozvanom isporučivanju elektrošokova. Međutim, kod pacijenata se maligna aritmija uglavnom dešava izvan zdravstvenih ustanova, a oni u tim trenucima nemaju pristup defibrilatoru koji vrši isporuku elektrošokova", kaže za Klix.ba načelnik Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetsko-kliničkog centra (UKC) u Tuzli doc. dr. Elmir Jahić.

Međutim, iznenadna srčana smrt može se uspješno prevenirati ugradnjom kardioverter-defibrilatora, takozvanog ICD uređaja, koji se kod rizičnih grupa pacijenata implantira u cilju isporučivanja elektrošokova prilikom nastaka malignih aritmija srca. Time se uspostavlja normalan ritam koji vodi ka oporavku srca i njegovog mišića.

UKC Tuzla prvi po ugrađenim uređajima

Klinika za kardiovaskularne bolesti tuzlanskog UKC-a slovi za kliniku u kojoj se na godišnjem nivou ugradi najviše ICD uređaja u BiH. Godišnje ih se ugradi u prosjeku od 20 do 30, a pacijenti dolaze iz cijele zemlje.

"Mi imamo osposobljene timove koji su sastavljeni od interventnih kardiologa i medicinskih tehničara i oni kontinuirano rade na ovom problemu. Osposobljeni su za implantaciju tih uređaja, ali i redovne kontrole", ističe Jahić, naglasivši da naša zemlja trenutno raspolaže sa vrlo malo kadra koji je educiran za vladanje ovim visokosofisticiranim procesom.

Slikovito opisujući uređaj, naš sagovornik kaže da je isti malo veći od kutije za šibice, a postavlja se ispod kože, tačnije ispod ključne kosti sa lijeve ili desne strane.

"Na taj uređaj su vezane elektrode koje se postave u desnu komoru srca. Prije svega, u tom uređaju se nalazi baterija koja treba da obezbjedi energiju, ali i mini kompjuter koji treba analizirati rad srca i prepoznati da je ono u stanju aritmije te da promptno reaguje tako što će isporučiti struju koja potom isporučuje elektrošok", pojašnjava Jahić.

Nastavlja i da su pacijenti 24 sata nakon zahvata kojem su bili podvrgnuti spremni za otpuštanje iz klinike.

"Nakon toga nama se pacijenti javljaju na redovne kontrole, kada mi u suštini provjeravamo parametre na aparatu i eventualno podešavamo odgovarajuće opcije u smislu amplitude, otpora, voltaže, osjetljivosti na aritmije..." navodi on.

U zavisnosti od stepena korištenja, vijek trajanja baterije u uređaju u prosjeku iznosi od osam do 12 godina.

"Ukoliko se nakon određenog vremena istroše baterije, onda dolazi do zamjene generatora, što mi također bez problema radimo u našoj ustanovi", dodaje Jahić.

Napominje i da je ovaj uređaj sam po sebi vrlo sofisticiran, ali i izuzetno skup.

"Nabavka uređaja ide putem apoteka koje nisu u okviru UKC-a u Tuzli, odnosno ona se odvija između apoteke, zavoda zdravstvenog osiguranja i pacijenta", ističe načelnik Klinike za kardiovaskularne bolesti u Tuzli.

Kada je riječ o cijeni, iz nekoliko distributivnih centara potvrđeno nam je da se ona u zavisnosti od modela, odnosno toga da li je u pitanju jednokomorni ili dvokomorni ICD uređaj, kreće od 16.000 do 20.000 KM.

KS izdvaja 13.000, a TK 8.000 KM

U odnosu na Brčko distrikt čiji Fond zdravstvenog osiguranja troškove kupovine uređaja snosi u cijelosti, pacijenti iz Kantona Sarajevo (KS) moraju izdvojiti određena novčana sredstva.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) KS za Klix.ba su kazali da se na njihovoj listi ortopedskih pomagala nalazi ICD uređaj.

"Kada je u pitanju jednokomorni implantabilni kardioverter-defibrilator, učešće zavoda je 13.000 KM, a doplata osiguranika iznosi 5.992,60 KM. Za dvokomorni učešće zavoda je isto i iznosi 13.000 KM, a s obzirom da je riječ o skupljem uređaju, doplata osiguranika iznosi 9.209,94 KM", kazali su za Klix.ba iz ZZOKS.

Iz ovog zavoda napominju i da je u korist pacijenata u proteklom periodu došlo do određenih promjene u cijenama uređaja.

"Osiguranici su prije imali mnogo veće učešće te su za jednokomorni implantabilni kardioverter-defibrilator morali izdvajati 10.000 KM, a za dvokomorni, 12.000 maraka", istakli su iz ovog zavoda te se osvrnuli na proceduru odobravanja novčanih sredstava osiguranicima.

"Procedura je da ovlašteni ljekar mora izdati prijedlog o potrebi pomagala koji se ovjerava u poslovnicama zavoda. Zavod na tom prijedlogu vrši ovjeru na iznos koliko je učešće, a pacijenti razliku moraju uplatiti na račun zavoda", pojašnjavaju iz ZZOKS.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (ZZOTK) za Klix.ba je potvrđeno da se i na njihovoj listi ortopedskih pomagala nalazi ovaj uređaj.

"ZZOTK učestvuje u troškovima u iznosu od 8.000 KM, a procedura je ista kao i za sva druga ortopedska pomagala. Ovlašteni ljekar, u ovom slučaju kardiovaskularni hirurg, izdaje potvrdu o ortopedskom pomagalu i ona se ovjerava u ZZOTK. Na osnovu te potvrde osigurana osoba pravda troškove u tom iznosu koliko zavod učestvuje. Ukoliko iznos sa kojim zavod učestvuje nije dovoljan, onda osigurana osoba mora vršiti doplatu", izjavio je za naš portal glasnogovornik ZZOTK Riad Kurtalić.

Ovo pravo mogu iskoristiti samo osobe kod kojih je od ljekarskog konzilija Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC-a u Tuzli dijagnosticirana zloćudna ventrikularna (komorska) aritmija srca.