Entitet da se pita
48

Otkrivamo zbog čega tačno su Konaković, Helez, Forto i Hurtić stopirali sporazum s Frontexom

D. Be.
Ilustracija: A. L./Klix.ba/EPA
Ilustracija: A. L./Klix.ba/EPA
Ministri iz reda Bošnjaka i Ostalih u Vijeću ministara BiH ni večeras do 20 sati nisu glasali o Sporazumu za pregovore s Frontexom zbog jedne tačke nacrta. Klix.ba saznaje o čemu se tačno radi.
Državni ministri iz SNSD-a i HDZ-a su već glasali "za", ali ministrima Elmedinu Konakoviću, Zukanu Helezu, Edinu Forti i Sevlidu Hurtiću je sporna treća tačka i zbog toga se nisu izjasnili na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH.

"Operativni plan i sve izmjene podliježu saglasnosti Agencije, Bosne i Hercegovine i država članica koje granice sa BiH. Saglasnosti Bosne i Hercegovine podrazumijeva obavezu dobijanja saglasnosti entiteta na čijem prostoru se sprovode aktivnosti iz operativnog plana", navodi se u spornoj tački.

Treba istaći da su prije sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj se glasa o otvaranju pregovora s Frontexom dobijene sve saglasnosti i tekst nacrta je bio usaglašen.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković danas je za Klix.ba rekao da je razlog zbog kojeg se protivi trenutnom prijedlogu zapravo alineja u kojoj se navodi da država BiH mora dobiti saglasnost od entiteta za materiju u kojoj joj ta vrsta saglasnosti nije potrebna.

Kako Klix.ba saznaje sastav delegacije BiH za saradnju s Frontexom čine:

Mirko Kuprešaković - šef delegacije (direktor GP BiH), Ermin Pešto - zamjenik šefa delegacije (pomoćnik ministra u Sektoru za graničnu i opću sigurnost, Ministarstvo sigurnosti BiH), Ljuban Panić - zamjenik šefa delegacije (savjetnik ministra sigurnosti BiH), Veljko Lazić - glavni inspektor, načelnik Uprave za operacije (Granična policija BiH), Ivo Ramljak (načelnik Sektora za readmisiju, prihvat i smještaj, Služba za poslove sa strancima), Lejla Hadžić (ministar savjetnik, Ministarstvo vanjskih poslova BiH), Miljka Kutić (šef Odsjeka za carinske postupke u Sektoru za carine, UIO), Boris Jukić (šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove, Ministarstvo pravde BiH), Elvis Kumbarić (šef ODsjeka za analitiku Federalne istražne službe krim policije, FUP), Iskra Stojčinović (načelnik Jedinice za međunarodnu saradnju i evropske integracije, MUP RS) i Damir Antunović (glavni inspektor, Policija Brčko Distrikta BiH).

Što se tiče ostalih tačaka Nacrta sporazuma, između ostalih, navode se da je Zaključivanje sporazuma u skladu sa opredjeljenjem nadležnih institucija BiH i Strategijom vanjske politike BiH te se sa vanjskopolitičkog aspekta podržava zaključivanje sporazuma.

Zatim je navedeno kako je neophodno precizirati koja izvršna ovlaštenja mogu vršiti pripadnici Agencije koja uz saglanost BiH može uspostaviti područne urede na teritoriji BiH kako bi olakšala i poboljšala koordinaciju operativnih aktivnosti i osigra djelotvorno upravljanje ljudskim i tehničkim resursima Agencije.

"Imajući u vidu da Granična policija ima ovlaštenja samo u graničnom i obalnom pojasu BiH, članovi tima Agencije mogu obavljati operativne zadatke i sprovoditi ovlaštenja na teritoriji BiH izvan graničnog i obalnog pojasa samo uz prisutnost sigurnosnih struktura na dijelu teritorije BiH‚ koje su i prema entitetskim propisima i propisima Brčko Distrikta BiH nadležne u sigurnosnom domentu", navodi se.

Nacrt također predviđa da članovi Frontexovog tima uživaju imunitet od građanske ili upravne jurisdikcije BiH vezano za sva djela koja su počinili tokom obavljanja svojih službenih funkcija.

Ministri iz reda bošnjačkog naroda i Ostalih jučer nisu glasali o ovom prijedlogu te je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto sjednicu ponovo zakazala za danas, a glasanje je omogućeno do večeras, no glasovi nisu stigli do 20:00 sati.

Podsjećamo, Frontex je centar za aktivnosti granične kontrole na vanjskim granicama EU, koji dijeli obavještajne podatke i stručno znanje sa svim zemljama EU, kao i sa susjednim zemljama koje su pogođene migracijskim trendovima i prekograničnim kriminalom.