BiH
801

Osuđen Goran Zubac!

Piše: E. F.
Goran Zubac stiže u Sud BiH (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)
Goran Zubac stiže u Sud BiH (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Goran Zubac, direktor SIPA-e, prvostepenom odlukom Suda BiH oglašen je danas krivim za krivično djelo za nesavjestan rad u službi te osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od godinu dana koja neće biti izvršena ukoliko ne počini novo krivično djelo u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude.

Kako je u obrazloženju presude kazao Mirsad Strika, pojedinačni sudija u ovom predmetu, Zubac je kao rukovodilac jedne od najvažnijih policijskih agencija morao reagovati na nerede do kojih je došlo 7. februara kada je zapaljena zgrada Predsjedništva BiH te načinjena ukupna materijalna šteta od 339.522 KM.

"Goran Zubac je kriv što radeći u svojstvu direktora SIPA-e nije pružio podršku drugim policijskim agencijama, prvenstveno Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, ni na njihovo traženje i pored saznanja da je zapaljena zgrada Predsjedništva BiH, Arhiv BiH i Ustavni sud BiH, te je svjesno ignorirao telefonske pozive rukovodioca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, te što je Nedeljku Škrbi, dežurnom u operativnom centru SIPA-e, koji ga je obavijestio o događajima, zabranio da ga ponovno kontaktira u vezi s tom temom", kazao je Strika.

Naložio pripravnost u slučaju napada na Ambasadu SAD-a

Krvi je Zubac i što je kazao da neće dozvoliti intervenciju specijalne jedinice SIPA-e kojoj je naložio da bude u pripravnosti, ali ukoliko se protesti prošire i dođe do nemira u blizini Ambasade SAD-a u Sarajevu.

"Dakle, on je kao službena osoba očigledno nesavjesno postupio te počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi, zbog čega ga ovaj sud osuđuje na uvjetnu kaznu od jedne godine zatvora koja neće biti izvršena ukoliko ne ponovi novo krivično djelo u naredne dvije godine", kazao je Zubac.

Sud je, kazao je Strika, razmotrio sve dokaze, kako bi mogao doći do pravog zaključka.

Utvrđeno je da je Zubac odbio pružiti pomoć i time je prekršio pravila prema kojima je bio dužan pružiti pomoć Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH kao i sva druga policijska tijela na njihov zahtjev.

"On kao rukovodilac jedne od najvažnijih policijskih agencija u državi mora znati da je dužan pružiti pomoć drugoj policijskoj agenciji na njen zahtjev, a na osnovu postojećih zakonskih propisa o saradnji policijskih tijela" istakao je Strika.

SIPA je morala reagovati zbog ozbiljnosti situacije

Prema njegovim riječima Goran Zubac je očigledno nesavjesno postupio pod izgovorom da saradnju policijskih tijela uređuju sporazumi.

Prema mišljenju suda postojanje sporazuma ne može biti opravdanje za nepružanje pomoći u ovakvoj složenoj situaciji, čija je ozbiljnost sama po sebi nalagala djelovanje SIPA-e, a to je Zubac kao odgvorna osoba propustio učiniti.

Sudija Strika je pojasnio kako je postojao zakonski osnov koji nalaže saradnju svih policijskih tijela te da sporazumi o međusobnom pomaganju državnih policijskih agencija u ovom slučaju nisu ni bili toliko važni.

"Postojao je zakonski osnov i jedinica je imala sve preduvjete da djeluje. To što nije isključiva je odgvornost optuženog", kazao je Strika.

Dragiša Jokić, advokat optuženog Zubca nakon izricanja presude nije želio mnogo komentirati odluku Suda.

"Iznenađeni smo, nismo ovo očekivali ali vidjet ćemo šta učiniti kada dobijemo presudu. Nakon što je proučimo odlučit ćemo o žalbi", kazao je on.