{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


"Ostvaren je ogroman napredak i obnovljeno je 325.000 domova"

F
28.9.2010. u 12:30
0
12
"Ostvaren je ogroman napredak i obnovljeno je 325.000 domova"
0
"Ostvaren je ogroman napredak i obnovljeno je 325.000 domova"
Foto: Arhiv
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović je u razgovoru za Fenu kazao da se može reći da je u poslijeratnom periodu ostvaren ogroman napredak obnovom 325.000 kuća i stanova (od porušenih 450.000 u toku rata), da je obnovljeno stotine škola, domova zdravlja, putne i elektroinfrastrukture i da je vraćena gotovo polovina prognanih i raseljenih osoba.
Po njegovim riječima, samo u posljednje tri godine obnovljeno je 3.800 kuća i stanova, što znači da se u svoje domove vratilo više od 10.000 osoba. Uz to, na elektromrežu priključeno je stotine povratničkih domova, izgrađeno desetine kilometara lokalne putne i vodovodne mreže.

Halilović ističe da je iz godine u godinu evidentan trend porasta domaćih izdvajanja, uz istovremeno smanjenje do gotovo prestanka učešća međunarodne donatorske zajednice u finansiranju procesa obnove i povratka u BiH, tako da su u 2008. ukupna budžetska sredstva svih nivoa vlasti u BiH, osigurana za potrebe održivog povratka u BiH, dostigla rekordnih 150 miliona KM. Planirana izdvajanja stranih donatora od 11,5 miliona KM opadaju na svega osam posto od oko 136,5 miliona KM ukupnih planiranih izdvajanja u svrhu pomoći održivom povratku u 2009.

On podsjeća da su Sporazumom o udruživanju i načinu realizacije sredstava za podršku procesu povratka u 2009. osigurana sredstva od 46.883.300,00 KM (rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica - 20.012.000 KM, rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja - 5.000.000 KM, rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - 4.160.000 KM, interventne potrebe povratnika - 3.186.788 KM, održivost povratka 8.383.000 KM, elektrifikacija povratničkih naselja 5.491.512 KM, pomoć povratku izbjeglica duševnih bolesnika iz Mađarske 200.000 KM i pomoć projektima nevladinih organizacija koje se bave povratkom 450.000 KM).

Putem Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za podršku procesu povratka u 2010. osigurana su sredstva od 39.233.000 KM koja su raspoređena prema posebnim namjenama. Za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica 14.200.0000 KM, usmjereno na 83 općine (38 općina u FBiH i 45 u RS-u) i Brčko Distrikt BiH, rješavanje pitanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH 4.605.000 KM, rekonstrukciju objekata kolektivnog stanovanja 1.500.000 KM, održivost povratka 13.695.000 KM, elektrifikaciju povratničkih naselja 5.233.000 KM.

Odgovarajući na pitanje u vezi s kolektivnim centrima u BiH, ministar Halilović je kazao da su u 2010. za rješavanja pitanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH raspoređena sredstva od 4.605.000 KM, od toga 2.540.000 za korisnike s mjestom boravka na području FBiH, 1.690.000 za korisnike s mjestom boravka na području RS-a i 375.000 KM za korisnike s mjestom boravka na području Brčko Distrikta BiH.

U kolektivnim centrima 2.800 porodica

Napominje da je za raspuštanje kolektivnih centara svake godine izdvajano 4-5 miliona KM i to će ostati prvi prioritet u rješavanju povratničkog pitanja. Nažalost, ističe ministar, i danas u ovakvim smještajnim kapacitetima boravi oko 2.800 porodica, ukupno oko 7.500 osoba i nesumnjiv prioritet BiH za iznalaženje odgovarajućih trajnih rješenja su raseljene osobe smještene u kolektivnim oblicima zbrinjavanja.

Parlamentarna skupština BiH je u junu ove godine usvojila Revidiranu strategiju za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i ovaj dokument je u proceduri objavljivanja u službenim glasilima BiH. Sastavni dio Strategije je Okvirni program povratka izbjeglica i raseljenih osoba u BiH za period 2009.- 2014. godine.

- U izradi ovog programa uvažene su preporuke iz Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog sporazuma i smatramo da ćemo ovim, usaglašenim, dokumentom u potpunosti i u roku odgovoriti potrebi realizacije zajedničkih programskih zadataka, na dobrobit svih onih koji još trebaju trajna rješenja izbjegličko-raseljeničkih problema kroz povratak, kazao je Halilović.

Također, ovaj program će poslužiti za izradu studije izvodljivosti i osiguranje kreditnih sredstava za ove namjene u skladu sa zaključcima Parlamentarne skupštine BiH, a ujedno i kao polazna građa u pripremi cjelovitog Akcionog plana BiH za pristup pravima iz Aneksa VII, uključujući i prava koja se odnose na izbor prebivališta, naknadu za imovinu koja se ne može vratiti i ostala prava.

Okončanje procesa povratka 2014. godine

S obzirom na to da je BiH tragom strateških opredjeljenja do sada, uglavnom, bila usmjerena na rješavanje pitanja povratka izbjeglica i raseljenih osoba, a da postoji i veliki broj osoba koja trajna rješenja traže kroz pravo na naknadu štete, nadležna tijela su se opredijelila da se i ovom pitanju posveti dužna pažnja.

U smislu prethodnih opredjeljenja Parlamentarne skupštine BiH, jedna od preporuka iz Revidirane strategije je da nadležna državna, entitetska i kantonalna ministarstva i organi, skupa s nadležnim službama Brčko Distrikta BiH, a putem općinskih službi u BiH, u uskoj saradnji s UNHCR-om, u roku od šest mjeseci od usvajanja Revidirane strategije izvrše neophodna istraživanja i sačine pregled stvarnog stanja o pitanju naknade štete za imovinu koja se ne može vratiti, što će biti osnov za izradu relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa iz ove oblasti.

Dakle, navodi ministar Halilović, ovo pitanje je pokrenuto, ali je neizvjesno kada će biti u fazi operativne realizacije.

Također, sastavni dio Strategije je Koncept za rješavanje pitanja nadoknade štete za imovinu koja se ne može vratiti osobama u smislu pripadajućih prava iz Aneksa VII Dejtonskog sporazuma kojim su identificirani problemi i preporuke za unaprjeđenje pristupa pravu na naknadu štete.

Kompenzaciju u smislu Aneksa VII Dejtonskog sporazuma treba posmatrati kao adekvatnu kompenzaciju ili novčanu naknadu u onom obimu koji osigurava pravo na dom raseljenim osobama i izbjeglicama kao način rješavanja isključivo stambenog pitanja onima koji se iz objektivnih razloga ne mogu vratiti na prijeratne adrese prebivališta, a koji nisu do sada riješili svoje stambeno pitanje na drugi način.

Na pitanje kada će biti okončan proces povratka u BiH, koliko je finansijskih sredstava potrebno i na koji način ih je moguće osigurati, ministar Halilović je kazao da je prema procjenama Okvirnog programa povratka izbjeglica i raseljenih osoba u BiH za period 2009.- 2014., predviđeno da on bude okončan 2014. Potrebna finansijska sredstva za provedbu plana iznose oko 1,3 milijarde KM od čega oko 900 miliona KM za obnovu stambenih jedinica i oko 400 miliona KM za obnovu prateće infrastrukture.

- Aneks VII Dejtonskog sporazuma s pravima prognanih i raseljenih osoba ostaje trajni i politički prioritet za njegovo rješavanje, jer je to ključ multikulturalnog društva BiH, s jednakim pravima za sve građane i narode u BiH i kao neka vrsta atesta za priključenje evroatlantskom putu BiH u krug evropske porodice država i naroda, kazao je ministar Halilović.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: