|

Osnovno obrazovanje u KS nije usmjereno na dijete

Osnovno obrazovanje u KS nije usmjereno na dijete
0
F
FENA
21.11.2011. u 18:45
48
komentara
0

dijeljenja
1/7 Foto: Edin Puzić/Sarajevo-x.com
2/7 Foto: Edin Puzić/Sarajevo-x.com
3/7 Foto: Edin Puzić/Sarajevo-x.com
4/7 Foto: Edin Puzić/Sarajevo-x.com
5/7 Foto: Edin Puzić/Sarajevo-x.com
6/7 Foto: Edin Puzić/Sarajevo-x.com
7/7 Foto: Edin Puzić/Sarajevo-x.com
Analiza Nastavnog plana i programa (NPP) za devetogodišnje osnovno obrazovanje u Kantonu Sarajevo ukazala je da NPP nije usmjeren na dijete i da se to mora mijenjati.
"Ključna preporuka tog izvještaja da je potrebno izraditi jedinstven okvirni kurikulum za devetogodišnje osnovno obrazovanje, a potom i predmetne kurikulume“, istaknuto je danas na konferenciji za novinare u Centru za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija u Sarajevu. Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Emir Suljagić je kazao da je ova analiza bila potrebna zbog uočenih nedostataka i manjkavosti devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a utoliko više što ove školske godine devetogodišnje osnovno obrazovanje završava prva generacija učenika po tom NPP.

Analizu je sačinila je radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke KS, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Centra za obrazovne inicijative Step by Step te direktori i nastavnici iz osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Analizu je finansirao Fond otvoreno društvo - FOD BiH. Jedna vrsta haosa koja je nastala u udžbeničkoj politici unazad desetak godina, prema mišljenju Nenada Veličkovića sa Filozofskog fakulteta UNSA, proizvedena je time što smo imali NPP, dokument od 1.100 stranica koji se nije bavio važnim stvarima.

Kvalitetniji udžbenici i manji troškovi

Veličković je dodao da je uvjeren da postoji veza između dobrog NPP i dobrog udžbenika i niske cijene škole. "Jasan nastavni plan i program vodit će kvalitetnim udžbenicima, a angažovat će i druge resurse u zajednici što bi rezultiralo manjim troškovima škole", kazao je Veličković. Glavne zaključke i preporuke iz Analize predočila je Radmila Rangelov-Jusović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step. Što se tiče pedagoških principa, u zaključcima je naglašeno da NPP nije usmjeren na dijete, već polazi od unaprijed zadatih sadržaja.

Znanja i vještine iz jedne oblasti ne koriste se u drugim, čime se onemogućava smisleno učenje i sposobnost primjene znanja u drugom kontekstu. Odgovor na pitanje kako će se određeni sadržaji poučavati, u NPP-u je veoma neujednačen i uopšten. I dalje dominira pristup usmjeren na nastavnika i sadržaje, uz puno aktivnosti koje djecu stavljaju u pasivan položaj primaoca informacija i njihove puke reprodukcije (prepisivanje, prepričavanje i sl).

Generalno gledajući, NPP nije koncipiran tako da potiče rješavanje problemskih situacija i dublje izučavanje sadržaja. Karakteriše ga obimnost i površni pristup predmetima izučavanja, zahtijevajući od djece da prelaze sa jednog sadržaja na drugi bez dublje analize. Korištenje raznolikih izvora znanja (osim udžbenika, lektire i drugih propisanih sadržaja) i poučavanje djece kako da ih koriste, ne postoji u aktuelnom NPP-u kao princip ili pravilo. Pojedinih primjera ima, ali posebno zabrinjava nedovoljno naglašavanje potrebe za osposobljavanjem djece da koriste ICT, kazala je Radmila Rangelov-Jusović.

Javna rasprava će trajati mjesec

Pitanje ocjenjivanja, jedno je od najkontraverznijih pitanja u analizi NPP-a. Sama činjenica da ishodi učenja nisu jasno i mjerljivo definisani znači da je efikasno praćenje i ocjenjivanje u startu onemogućeno. Sem toga, ne postoje ni kriteriji za ocjenjivanje što nastavnicima, ali djeci i roditeljima ne daje jasnu sliku o napredovanju djeteta i postavljanju ciljeva za dalje učenje. Partnerstvo sa porodicom i zajednicom nije dio NPP-a, niti se smatra sastavnim dijelom procesa odgoja i obrazovanja, već se uglavnom tretira kao zasebna aktivnost.

Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Emir Suljagić je kazao da će ovaj dokument sa zaključcima biti proslijeđen svim osnovnim školama u KS i da očekuje da u razumnom roku vide efekte javne rasprave za koju pretpostavlja da će trajati oko mjesec dana. "Očekujem da, u ne tako dalekoj budućnosti, imamo novi NPP koji će biti mnogo više orjentiran na ciljeve i ishode učenja, kompetencije i na znanja koja želimo da naša djeca imaju kada izađu iz osnovne škole", dodao je Suljagić.
Prijavi grešku


Komentari (48)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...