{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Održana sjednica Vijeća ministara BiH

F
5.2.2009. u 16:27
0
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
Vijeće ministara BiH na današnjoj je sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedavao Nikola Špirić, usvojilo pojedinačne izvještaje o radu ministarstava za prošlu godinu.
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH zadužen je da u roku od sedam dana izradi i unificirani Izvještaj o radu Vijeća dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Usvojena je Informacija Agencije za statistiku BiH o međunarodnom monitoringu za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine.

Zaključeno je da se od Evropske komisije-komesara za međunarodne odnose i Vijeća Evrope zatraži da odobri i organizira međunarodni monitoring za pripreme i obavljanje Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2011. godine, a za koji je zadužena Agencija za statistiku BiH.

Agencija za statistiku BiH zadužena je da pripremi prijedlog pisma koji treba dostaviti Evropskoj komisiji, a o kojem će se na narednoj sjednici izjasniti Vijeće ministara BiH.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za zaključivanje Kreditnog sporazuma između BiH i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt "Autoput Kakanj-Donja Gračanica". Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Tim će se projektom omogućiti finansiranje izgradnje poddionice Drivuša-Klopača na Panevropskom koridoru Vc u BiH dužine 2,5 kilometra.

Procijenjena vrijednost izgradnje ove poddionice je 58,7 miliona KM, a finansirat će je Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je većinom glasova Odluku o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija BiH. Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora da, u saradnji s Ministarstvom pravde, pripremi i Vijeću ministara nakon tri mjeseca dostavi informaciju o finansijskim efektima provođenja ove odluke.

Njenim donošenjem Vijeće ministara BiH želi afirmirati princip transparentnosti u trošenju budžetskog novca i stručnosti, jer će u tim tijelima biti angažirani stručnjaci koji su se dokazali u dosadašnjem radu.

Visina novčane naknade članovima upravnih odbora, nadzornih i drugih radnih tijela iz nadležnosti institucija BiH utvrđena je u rasponu od jedne do dvije prosječne neto plaće isplaćene u BiH u prethodnoj godini.

Tako je najviša naknada, u visini dvije prosječne neto plaće isplaćene u BiH u prethodnoj godini, utvrđena članovima upravnih odbora, nadzornim i drugim radnim tijelima čije je formiranje i postupak imenovanja reguliran zakonom.

Odluka će se primjenjivati od 1. januara 2009. godine.

Vijeće ministara razmatralo je i Informaciju o statusu Projekta "e-Vlada u Vijeću ministara" i Infomaciju o razvoju "e-Vlada u Vijeću ministara“ - Mapa puta 2007.-2011. godine, kojeg je sačinio zajednički IT ekspertski tim Ministarstva komunikacija i prometa i UNDP-a.

Vijeće je podržalo aktivnosti u vezi sa izvođenjem građevinskih radova i tehničko-tehnološke adaptacije sale za sjednice Vijeća ministara.

Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa da u roku od 15 dana dostavi Vijeću ministara Izvještaj o radu i finansijski Izvještaj za izvršenu Fazu I projekta "e-vlada u Vijeću ministara".

Istovremeno je zaduženo Ministarstvo komunikacija i prometa da Vijeću minsitara u roku od 15 dana dostavi cjelokupan projektni plan za Fazu II tog projekta radi njegovog odobravanja.

Usvojeno je Uputstvo Ministarstva komunikacija i prometa o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija BiH. Cilj Uputstva je osiguranje prepoznatljivosti i kvaliteta organizacijske postavke, sadržaja, tehničkih rješenja i obavljanja poslova u vezi s izradom i održavanjem službenih internet stranica institucija BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Radnu grupu, koja je formirana pri Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, čine tri predstavnika državnih ministarstava, a rukovodilac je Milana Škipina iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Ta će radna grupa dostaviti Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u roku od mjesec dana Nacrt pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, prihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Usvojena je Informacija Ministarstva finansija i trezora o aktivnostima angažiranja međunarodnog finansijskog revizora za Bosansko-italijanski zajednički fond (BIF), koji je osnovan 1996. godine.

U svrhu reaktiviranja postojećih sredstava BIF-a te eliminiranja elemenata koji bi vodili njihovom daljnjem obezvrjeđivanju, ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić zadužen je da dostavi nalog UniCredit bank da pripadajuća sredstva BIF-a uplati na račun u Centralnoj banci BiH, koji će Ministarstvo finansija i trezora otvoriti za te namjene.

Imajući u vidu da nisu realizirane dosadašnje aktivnosti na angažiranju nezavisnog revizora u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o finansijskoj reviziji BIF-a, a cijeneći navode iz te informacije, Vijeće ministara zadužilo je državnog pravobranioca da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, preuzme potrebne radnje na zaštiti interesa BiH, a radi utvrđivanja stvarnog iznosa pripadajućih sredstava BIF-a, kao preduslov za ponovno potpisivanje novog memoranduma o saradnji između BiH i Republike Italije.

Vijeće ministara BiH razmatralo je Informaciju Ministarstva odbrane o proizvodnji, prometu i uništenju prekobrojnog naoružanja i vojne opreme.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da u roku od 15 dana u saradnji s nadležnim ministarstvima, izradi sveobuhvatnu informaciju o proizvodnji i prometu oružja i vojne opreme, a u skladu s ranijim zaključkom Predsjedništva BiH.

Istovremeno su zaduženi Obavještajno-sigurnosna agencija i Agencija za istrage i zaštitu da u okviru svojih nadležnosti u istom roku pripreme informaciju o tome da li je bilo propusta ili nelegalne trgovine ili prometa oružjem, a naročiti kada je u pitanju promet i izvoz oružja u Gruziji od 2006. do 2008. godine i dostave je Vijeću ministara radi razmatranja i upućivanje Predsjedništvu BiH.

Usvojen je i Izvještaj Ekspertne grupe za praćenje Projekta digitalizacije s analizom mogućih rješenja digitalnih radio-relejnih veza Javnog RTV sistema BiH, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa Javni RTV sistem BiH zadužen je da, putem Ministarstva komunikacija i prometa, dostavi detaljan projekt digitalnih radio relejnih veza Javnog RTV sistema BiH s procjenom troškova i vremenom realizacije.

Vijeće ministara zadužilo je Javni RTV sistem BiH da, u saradnji s Regulatornom agencijom za komunikacije, osigura sve neophodne saglasnosti i dozvole potrebne za realizaciju ovog projekta.

Na osnovu dostavljenog projekta i pribavljenih mišljenja, Vijeće ministara će donijeti odluku o provođenju projekta digitalizacije prijenosnog sistema JRTVSBiH i načinu njegovog finansiranja u skladu sa Zakonom o RTV sistemu i Politici sektora emitiranja, vodeći računa o međunarodnim obavezama i rokovima koje je BiH dužna poštovati kao članica Međunarodne unije za telekomunikaciju (ITU) i Evropske zajednice poštanskih i telekomunikacionih administracija (CEPT), saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: