{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Održana sjednica Vijeća ministara BiH

F
5.2.2009. u 16:27
0
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
Vijeće ministara BiH na današnjoj je sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedavao Nikola Špirić, usvojilo pojedinačne izvještaje o radu ministarstava za prošlu godinu.
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH zadužen je da u roku od sedam dana izradi i unificirani Izvještaj o radu Vijeća dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Usvojena je Informacija Agencije za statistiku BiH o međunarodnom monitoringu za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine.

Zaključeno je da se od Evropske komisije-komesara za međunarodne odnose i Vijeća Evrope zatraži da odobri i organizira međunarodni monitoring za pripreme i obavljanje Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2011. godine, a za koji je zadužena Agencija za statistiku BiH.

Agencija za statistiku BiH zadužena je da pripremi prijedlog pisma koji treba dostaviti Evropskoj komisiji, a o kojem će se na narednoj sjednici izjasniti Vijeće ministara BiH.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za zaključivanje Kreditnog sporazuma između BiH i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt "Autoput Kakanj-Donja Gračanica". Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Tim će se projektom omogućiti finansiranje izgradnje poddionice Drivuša-Klopača na Panevropskom koridoru Vc u BiH dužine 2,5 kilometra.

Procijenjena vrijednost izgradnje ove poddionice je 58,7 miliona KM, a finansirat će je Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je većinom glasova Odluku o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija BiH. Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora da, u saradnji s Ministarstvom pravde, pripremi i Vijeću ministara nakon tri mjeseca dostavi informaciju o finansijskim efektima provođenja ove odluke.

Njenim donošenjem Vijeće ministara BiH želi afirmirati princip transparentnosti u trošenju budžetskog novca i stručnosti, jer će u tim tijelima biti angažirani stručnjaci koji su se dokazali u dosadašnjem radu.

Visina novčane naknade članovima upravnih odbora, nadzornih i drugih radnih tijela iz nadležnosti institucija BiH utvrđena je u rasponu od jedne do dvije prosječne neto plaće isplaćene u BiH u prethodnoj godini.

Tako je najviša naknada, u visini dvije prosječne neto plaće isplaćene u BiH u prethodnoj godini, utvrđena članovima upravnih odbora, nadzornim i drugim radnim tijelima čije je formiranje i postupak imenovanja reguliran zakonom.

Odluka će se primjenjivati od 1. januara 2009. godine.

Vijeće ministara razmatralo je i Informaciju o statusu Projekta "e-Vlada u Vijeću ministara" i Infomaciju o razvoju "e-Vlada u Vijeću ministara“ - Mapa puta 2007.-2011. godine, kojeg je sačinio zajednički IT ekspertski tim Ministarstva komunikacija i prometa i UNDP-a.

Vijeće je podržalo aktivnosti u vezi sa izvođenjem građevinskih radova i tehničko-tehnološke adaptacije sale za sjednice Vijeća ministara.

Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa da u roku od 15 dana dostavi Vijeću ministara Izvještaj o radu i finansijski Izvještaj za izvršenu Fazu I projekta "e-vlada u Vijeću ministara".

Istovremeno je zaduženo Ministarstvo komunikacija i prometa da Vijeću minsitara u roku od 15 dana dostavi cjelokupan projektni plan za Fazu II tog projekta radi njegovog odobravanja.

Usvojeno je Uputstvo Ministarstva komunikacija i prometa o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija BiH. Cilj Uputstva je osiguranje prepoznatljivosti i kvaliteta organizacijske postavke, sadržaja, tehničkih rješenja i obavljanja poslova u vezi s izradom i održavanjem službenih internet stranica institucija BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Radnu grupu, koja je formirana pri Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, čine tri predstavnika državnih ministarstava, a rukovodilac je Milana Škipina iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Ta će radna grupa dostaviti Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u roku od mjesec dana Nacrt pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, prihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Usvojena je Informacija Ministarstva finansija i trezora o aktivnostima angažiranja međunarodnog finansijskog revizora za Bosansko-italijanski zajednički fond (BIF), koji je osnovan 1996. godine.

U svrhu reaktiviranja postojećih sredstava BIF-a te eliminiranja elemenata koji bi vodili njihovom daljnjem obezvrjeđivanju, ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić zadužen je da dostavi nalog UniCredit bank da pripadajuća sredstva BIF-a uplati na račun u Centralnoj banci BiH, koji će Ministarstvo finansija i trezora otvoriti za te namjene.

Imajući u vidu da nisu realizirane dosadašnje aktivnosti na angažiranju nezavisnog revizora u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o finansijskoj reviziji BIF-a, a cijeneći navode iz te informacije, Vijeće ministara zadužilo je državnog pravobranioca da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, preuzme potrebne radnje na zaštiti interesa BiH, a radi utvrđivanja stvarnog iznosa pripadajućih sredstava BIF-a, kao preduslov za ponovno potpisivanje novog memoranduma o saradnji između BiH i Republike Italije.

Vijeće ministara BiH razmatralo je Informaciju Ministarstva odbrane o proizvodnji, prometu i uništenju prekobrojnog naoružanja i vojne opreme.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da u roku od 15 dana u saradnji s nadležnim ministarstvima, izradi sveobuhvatnu informaciju o proizvodnji i prometu oružja i vojne opreme, a u skladu s ranijim zaključkom Predsjedništva BiH.

Istovremeno su zaduženi Obavještajno-sigurnosna agencija i Agencija za istrage i zaštitu da u okviru svojih nadležnosti u istom roku pripreme informaciju o tome da li je bilo propusta ili nelegalne trgovine ili prometa oružjem, a naročiti kada je u pitanju promet i izvoz oružja u Gruziji od 2006. do 2008. godine i dostave je Vijeću ministara radi razmatranja i upućivanje Predsjedništvu BiH.

Usvojen je i Izvještaj Ekspertne grupe za praćenje Projekta digitalizacije s analizom mogućih rješenja digitalnih radio-relejnih veza Javnog RTV sistema BiH, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa Javni RTV sistem BiH zadužen je da, putem Ministarstva komunikacija i prometa, dostavi detaljan projekt digitalnih radio relejnih veza Javnog RTV sistema BiH s procjenom troškova i vremenom realizacije.

Vijeće ministara zadužilo je Javni RTV sistem BiH da, u saradnji s Regulatornom agencijom za komunikacije, osigura sve neophodne saglasnosti i dozvole potrebne za realizaciju ovog projekta.

Na osnovu dostavljenog projekta i pribavljenih mišljenja, Vijeće ministara će donijeti odluku o provođenju projekta digitalizacije prijenosnog sistema JRTVSBiH i načinu njegovog finansiranja u skladu sa Zakonom o RTV sistemu i Politici sektora emitiranja, vodeći računa o međunarodnim obavezama i rokovima koje je BiH dužna poštovati kao članica Međunarodne unije za telekomunikaciju (ITU) i Evropske zajednice poštanskih i telekomunikacionih administracija (CEPT), saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Da li je opravdan zahtjev za povećanje akciza na gorivo kako bi se ubrzala izgradnja autoputa?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: