Za prve i druge razrede
0

FOTO / Od februara elektronske đačke knjižice u Kantonu Sarajevo

Klix.ba
Edukacija nastavnika razredne nastave i EMIS (Education Management Information Sistem) koordinatora osnovnih škola Kantona Sarajevo o načinima popunjavanja i izdavanja elektronskih đačkih knjižica za prvi i drugi razred devetogodišnjeg obrazovanja počela je jučer u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Cilj edukacije, koja se održava i danas, je da se kroz implementaciju inovativnih informaciono-komunikacionih tehnologija, u ovom slučaju tzv. EMIS sistema, unaprijedi nastavni proces u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

"Tokom edukacije oko 300 nastavnika razredne nastave upoznato je se sa novim načinom popunjavanja i izdavanja đačkih knjižica u elektronskoj formi čija će primjena u prvim i drugim razredima devetogodišnjeg obrazovanja početi već naredne sedmice", istakla je pomoćnica ministra za informatizaciju u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS Azemina Njuhović, uz obrazloženje da će na ovaj način biti olakšan rad nastavnom osoblju koje je posao opisa uspjeha učenika dosada obavljao ručno.

Kako je objasnila pomoćnica Njuhović, nastavnici razredne nastave će popunjavati obrasce sa opisom uspjeha đaka u sistemu EMIS, kojim upravlja resorno Ministarstvo, a potom ih printati i dijeliti roditeljima na prvom narednom roditeljskom sastanku. Opise uspjeha na novim obrascima učenici i roditelji će moći vidjeti već u februaru.

Planirano je da nastavnici koji su pohađali ovu edukaciju stečena znanja prenesu ostalim kolegama, nastavnicima razredne nastave u prvim i drugim razredima osnovnih škola.

Iz Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS naglasili su da je riječ o sveobuhvatnoj edukaciji koja će se sprovoditi kontinuirano do septembra ove godine za nastavno osoblje ostalih razreda devetogodišnjeg obrazovanja.