BiH
560

Novi zakon o visokom obrazovanju u KS: Više nećete moći "vječno" biti redovni student

Klix.ba
Vlada Kantona Sarajevo usvojila je na 64. sjednici održanoj 23. novembra Nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je uputila Skupštini KS na razmatranje. Jedna od izmjena u novom zakonu je da će redovni studenti koji izgube godinu izgubiti i status redovnih studenata koje finansira KS, a na njihovo mjesto bit će prebačeni redovni studenti koji su sami finansirali svoj studij.

Prema članu 82. stav 6. redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na visokoškolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi gubi taj status ukoliko ne stekne uslov za upis u narednu godinu studija, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta".

U ovom slučaju student će plaćati školovanje koje varira od 1.000 KM pa naviše, ovisno o kojem je fakultetu riječ.

To do sada nije bio slučaj i redovni student nije gubio ovaj status iako je obnavljao godinu više puta. To je otvaralo mogućnost da neki studenti studiraju faktički neograničeno dugo, pri tome ne gubeći privilegiju da ih finansira kanton.

Samofinansirajući i vanredni studenti, odnosno studenti koji plaćaju školarinu, mogu dobiti status redovnog studenta ako su u određenoj studijskoj godini pokazali dobar uspjeh, odnosno položili sve ispite iz te godine i postigli prosječnu ocjenu najmanje osam.

"Visokoškolska ustanova odnosno organizaciona jedinica ima pravo za broj kandidata koje oslobodi plaćanja troškova studija proširiti broj studenata koji upisuju prvu godinu studija kandidatima koji ispunjavaju formalni uslov za upis i to u statusu studenata koji plaćaju svoj studij", stoji u Nacrtu zakona.

Pojednostavljeno, ako na nekom fakultetu 10 redovnih studenata koje finansira KS obnovi godinu, oni automatski postaju redovni samofinansirajući studenti. S druge strane, fakultet će 10 redovnih samofinansirajućih studenata prebaciti u redovne studente koje finansira kanton.

Fakulteti i dalje predlažu Vladi KS broj studenata za upis na studijske programe koje organiziraju i taj broj ne može biti veći od broja utvrđenog u licenci, a Vlada utvrđuje konačan broj i strukturu studenata za upis u prvu studijsku godinu prva dva ciklusa studija. U slučajevima kada je broj kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis na visokoškolsku ustanovu kao javnu ustanovu, veći od broja javno finansiranih mjesta na bilo kojem studijskom programu, kandidati se mogu upisati na mjesta za koja plaćaju školarinu u skladu sa jedinstvenom rang-listom i do broja utvrđenog odlukom Vlade za tu kategoriju studenata. Broj studenata ne smije prelaziti broj koji je naveden u licenci.

Iznimka se pravi samo u slučaju da fakultet Ministarstvu dostavi odluku kojom se potvrđuje da raspolaže prostornim, kadrovskim i uslovima opremljenosti koji i nakon dodatnog upisa omogućavaju realizaciju nastavnog procesa u skladu s ovim zakonom i Standardima i normativima. Prednost imaju kandidati koji imaju status djece šehida, poginulih boraca i djece bez oba roditelja, a koji su ispunili formalni uslov za upis.

Vlada KS može na prijedlog Ministarstva obrazovanja KS utvrditi dodatni broj kandidata koji se mogu upisati na mjesta za koja se plaća školarina i preko broja predviđenog planom upisa i to za kandidate koji imaju status djece šehida, poginulih boraca i djece bez oba roditelja, a koji su ispunili formalni uslov za upis. Ovi kandidati moraju dostaviti dokaz o svom statusu.

Također, studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja su oslobođeni plaćanja troškova studija.

Skupština KS razmatrat će ovaj Nacrt zakona na sjednici koja će biti održana 5. decembra ove godine.