|

Nikšić obrazložio Nacrt budžeta FBiH za 2014.

Nikšić obrazložio Nacrt budžeta FBiH za 2014.
8
F
FENA
22.11.2013. u 14:53
58
komentara
8

dijeljenja
Nikšić obrazložio Nacrt budžeta FBiH za 2014. Nermin Nikšić (Foto: Klix.ba)
Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je danas delegatima Doma naroda Federalnog parlamenta, kao i jučer poslanicima Predstavničkog doma, da do 9. decembra treba da odobre federalni budžet za iduću godinu da bi Federacija BiH dobila narednu tranšu novca na osnovu stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).
"Ako tranša izostane, uslijedio bi neželjeni rebalans", upozorio je premijer na današnjoj sjednici Doma naroda koja je u toku u Sarajevu, kao što je učinio i jučer na zasjedanju Predstavničkog doma.

Obrazlažući Nacrt budžeta, predložen iz njegove vlade, Nikšić je naveo da 2014. treba vratiti rekordan iznos duga koji s glavnicom i kamatama vanjskog i unutrašnjeg zaduživanja iznosi nešto više od 976 miliona KM.

Najviše se to odnosi na "naslijeđene" dugove, dodao je, koje je aktuelna vlada zatekla, a prema dinamici, sad dolaze na naplatu.

"Kad se odbije ovaj dug, naš operativni budžet (za 2014.) iznosi 1.381.344.904 KM i on je usklađen s našim prihodima, odnosno ostvarujemo tekući suficit kada posmatramo samo tekuće prihode i tekuće rashode bez finansiranja kredita. Dakle, uspjeli smo uravnotežiti naše prihode i rashode ali je vraćanje duga problem zbog kojeg imamo deficit koji imamo, koji je realan.

Također, način njegovog pokrića je isto tako realan i siguran sam da ćemo provedbom mjera predviđenih budžetom i drugih koje provodimo i koje planiramo, osigurati dodatne prihode kojima ćemo deficit uspjeti pokriti.Ukoliko uspijemo osigurati dodatne prihode, proporcionalno ćemo smanjivati planirane iznose trezorskih zapisa.

Posmatrano po strukturi glavnice duga, naredne godine se povećava za 62,6 miliona KM i iznosi 484,9 miliona KM. Najznačanija stavka i glavni razlog porasta otplate duga u ovom iznosu je otplata duga po trećem stand-by aranžmanu u iznosu od oko 263 miliona.

Radi se o prethodnom aranžmanu koji smo zatekli 2011. godine i koji je tada prekinut. Otplata domaćeg pozajmljivanja planirana je u iznosu od 234,7 miliona, što predstavlja povećanje za 149,7 miliona.
U narednoj godini planirana je uvećana emisija trezorskih zapisa da bismo imali više prostora za eliminiranje rebalansa u gotovinskom toku, odnosno velikog kašnjenja u izmirivanjima obaveza.
Ovim mjerama Vlada dodatno stimuliše razvoj tržišta kapitala, odnosno tržišta domaćih vrijednosnih papira", premijerove su riječi.

Povećanje unutrašnjeg duga rezultat je prije svega veće emisije trezorskih zapisa.

Što se tiče prihoda planiranih u Nacrtu budžeta za 2014., neporezni su u iznosu od 315 miliona i manji su za 136,2 miliona jer nisu planirani prihodi od dividende od Elektroprenosa i GSM licence.

"Također, značajno su inducirani prihodi od krajnjih korisnika i planirani su u iznosu od 11 miliona, odnosno manje za 9 u odnosu na 2013. godinu, dok su po pravilu trebali biti planirani u iznosu od 160 miliona KM. Krajnji korisnici na koje se ovo odnosi su željeznice, kantoni i ostala javna preduzeća", kazao je također premijer.

Finansiranje deficita je po njegovim riječima planirano ekstenzijom aranžmana s MMF-om za dodatnih devet mjeseci i dodatno finansiranje u iznosu od oko 200 miliona, od čega 175 miliona u 2014. godini.

Osim ovog, planirano je i 46 miliona od Svjetske banke. Taj kredit je direktno vezan za potrebno usvajanje zakonskih rješenja koja unapređuju poslovno okruženje.

Planirane su i emisije trezorskih zapisa u iznosu od 260 miliona i dugoročnih obveznica od 50 miliona, uz neto efekt od 80 miliona KM od svih izdatih vrijednosnih papira.

Javna potrošnja je i za iduću godinu planirana u iznosu manjem za dodatnih 45 miliona.

"U budžetu su planirana dodatna sredstva od 14 miliona KM za nesmetanu isplatu plata budžetskih korisnika, uvećana za doprinose vezane za tužbe koje su ili će biti isplaćene po sporazumu o vansudskoj nagodbi.

Od ovih 14 miliona, 10,4 miliona KM se odnosi na tužbe, a ostatak od 2,7 miliona i 0,9 miliona za minuli rad na dodatno upošljavanje.

Radi se o dodatna 63 uposlenika i to: 40 dodatnih inspektora za Poreznu upravu FBiH, 10 inspektora za upravu za inspekcijske poslove, 7 uposlenika za Zavod za poljoprivredu i po tri za Agromediteranski zavod i Zavod za javno zdravstvo", kazao je premijer FBiH.

Osim uredne isplate plaća budžetskim korisnicima u idućoj godini, najavio je uredno izmirivanje penzija te nastavak vraćanja duga za PIO. Uredna će biti i davanja za ratne i neratne invalide, dobitnike najviših ratnih priznanja i porodice poginulih branitelja, kao i za civilne žrtve rata.

"Želim istaknuti da je Vlada donijela zaključak i o sufinansiranju pet instituacija kulture, a i u ovoj godini smo intervenirali da pomognemo njihov rad. Osim toga, u 2013. godini pomogli smo rad ANUBiH i pokušaćemo to uraditi i u narednoj godini. Kod izrade Nacrta, vodili smo računa i o gender odgovornom budžetiranju, što će u godinama koje dolaze dobiti još više značaja. Znam da postoji zabrinutost kada je u pitanju izvršenje ovogodišnjeg budžeta, mi pratimo stanje na prihodovnoj strani i poduzimamo korektivne mjere i još očekujemo da ćemo u ovoj godini dobiti tranšu od MMF-a i dividendu od Elektroprenosa BiH", rekao je Nikšić.

Nakon tri godine, dodao je, govori se i o razvojnim projektima koji će biti finansirani iz budžeta.

"Uz investicije koje se osiguravaju budžetskim novcem, time će se stvoriti pretpostavke da 2014. bude godina početka ekonomskog oporavka i novog zapošljavanja", zaključio je Nikšić obraćanje delegatima Doma naroda.

Rasprava o predloženom budžetu je u toku.

Predloženi budžetski iznos je 2.357.715.456 KM.
Prijavi grešku


Komentari (58)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...