Neuslovne ordinacije
25

Nelegalni stomatolozi slobodno rade u FBiH: Nadležni ih ne otkrivaju, pacijenti ne prijavljuju

Piše: Dž. L.
Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija
U akciji kodnog naziva "Bluetooth" početkom jula otkrivene su brojne stomatološke ordinacije na području Republike Srpske koje su ilegalno pružale usluge. Međutim, neovlašteni rad stomatologa veliki je problem i u Federaciji BiH zbog čega pacijenti moraju biti veoma oprezni prilikom odabira stomatologa, a nadležni posvetiti više pažnje na otkrivanju onih koji ilegalno pružaju ove usluge.

Stomatološka komora FBiH upoznata je s neovlaštenim pružanjem stomatoloških usluga. Kako kažu, do sada su zabilježili nekoliko slučajeva ilegalnog rada stomatoloških ordinacija.

"Opredijeljeni smo da podržavamo samo legalan rad stomatoloških radnika koji imaju uredno važeće odobrenje za rad. Iako je Komori prijavljeno vrlo malo slučajeva ilegalnog rada stomatoloških radnika, mi nismo tijelo koje ima nadležnosti u oblasti ilegalnog rada stomatoloških radnika", kazali su nam iz Stomatološke komore.

Nema prijava

Ilegalan rad stomatoloških radnika predmet je rada Porezne uprave Federacije BiH, policije i inspekcije. Međutim, Stomatološka komora FBiH dužna je u slučaju povrede propisa i općih akata iz djelatnosti zdravstva o tome izvijestiti nadležnu zdravstvenu inspekciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja.

Iako su registrovani stomatolozi i nadležni organi svjesni postojanja ilegalnih stomatoloških ordinacija, problem je što inspekcija prima vrlo malo ili skoro nijednu prijavu protiv njih. Pored toga, inspektori i nakon prijave ne mogu obaviti kontrolu bez provjerenih saznanja.

Naprimjer, u ovoj godini Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo imala je samo jednu prijavu koja se odnosila na nelagalan rad stomatološke ordinacije. Međutim, u postupku inspekcijskog nadzora ispostavilo se da ta ordinacija nije bila osnovana jer je posjedovala rješenje za rad mjerodavnog organa, otkrila nam je glasnogovornica sarajevske inspekcije Vildana Brdarić.

"Važno je istaći da zdravstveni inspektor ne može provoditi nadzor iz svoje nadležnosti u privatnim posjedima, izuzev u slučajevima kada ima pouzdana saznanja da se u nekom objektu vrši nelegalan vid ove ili neke druge djelatnosti, i uz prethodno pribavljen nalog nadležnog suda", kazala nam je Brdarić.

Pored svojih prava, Brdarić dodaje kako su pacijenti direktno odgovorni za odlazak u ilegalnu zdravstvenu ustanovu.

"Inspekcijskim organima je od izuzetne važnost i saradnja građana, odnosno volja da prijave takve slučajeve. Pored toga, neophodna je i međusobna saradnja i koordinacija nadležnih institucija, kao i policijskih i sudskih organa kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati i riješio problem ilegalnog rada", ističe Brdarić.

Nekvalitetne usluge

Predsjednik Stomatološke komore FBiH Mirsad Tokić upozorava pacijente kako se rad ilegalnih stomatoloških ordinacija obično obavlja u neuslovnim prostorijama s neuslovnom opremom i materijalima.

"Takve ordinacije su mjesto nekvalitenih i nesigurnih stomatoloških usluga, a što je suprotno Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta koji obavezuje na poštivanje prava pacijenata, a u tom smislu i na pravo osiguranja dostupnosti kvalitetnim i sigurnim zdravstvenim uslugama. Komora podržava rad svih nadležnih inspekcijskih organa u cilju sprečavanja ilegalnog rada stomatoloških radnika, a sve radi osiguranja kvalitetnih i sigurnih stomatoloških usluga po pacijenta te zaštiti javnog zdravlja stanovništva", ističe Tokić te dodaje kako je Komora otvorena za saradnju sa svim nadležnim organima koji se bave ovom problematikom.

Stomatolozi koji legalno pružaju usluge govore nam kako se pacijenti moraju zaštititi, a posebna pažnja posvetiti nadzoru onih stomatologa koji obavljaju dvostruku djelatnost.

"Kao ordinacija koja dugi niz godina posluje po svim važećim zakonima BiH u potpunosti podržavamo rad istražnih organa na suzbijanju nezakonitog obavljanja stomatološke djelatnosti. Na taj način se prije svega štite pacijenti, a zatim i kompletna stomatološka profesija te na koncu i država čijem se budžetu nanosi šteta zbog neprijavljenog poslovanja. Poseban akcent treba staviti na kolegama koji obavljaju ‘dvostruku’ djelatnost, odnosno rade u zdravstvenim državnim institucijama, a pacijente naručuju u svoje privatne, i to neregistrovane ordinacije u stanovima, kućama i slično", upozorava doktor Zikret Smajlović iz stomatološke ordinacije Dent Art.

S obzirom na visoke cijene stomatoloških usluga, kazne za rad u neuvjetnim i neregistrovanim stomatološkim ordinacijama poprilično su niske i iznose od 500 do 1.500 KM.

Podsjećamo, u akciji koja je provedena u manjem bh. entitetu početkom jula u saradnji s nekoliko policijskih uprava, pronađeno je 12 laboratorija za izradu stomatološko-protetičkih pomagala iz kojih je oduzeta kompletna oprema, predmeti i repromaterijal.

Stomatolozi u tim ordinacijama su bez odobrenja nadležnih organa i bez plaćanja poreza i doprinosa pružali usluge i time stekli veliku imovinsku korist, istovremeno oštetivši budžet RS-a.