Odugovlačenje procesa?
5

Nastavak agonije porodice Gadžun: Optuženi pronašli novi razlog da ročište ne bude održano

N. V.
Suđenje doktorima optuženim u slučaju smrti djevojčice Džene Gadžun ponovo je otkazano na insistiranje branilaca optuženih. Oni će zatražiti izuzeće jednog od članova sudskog vijeća zbog porodičnih odnosa s glavnim advokatom odbrane optuženih.

Advokatica roditelja stradale djevojčice Džene Sabina Kadrić objasnila je za Klix.ba šta se dogodilo na ročištu, ističući da oni tek danas saznaju da je Alen Nakić glavni advokat prvooptuženog te da za to nisu znali ni sudsko vijeće i tužilaštvo, uprkos tome što postupak traje duže od mjesec.

"Pojavio se kao glavni branilac provoptuženog Suada Rožajca kolega Alen Nakić. Do sada ga nismo viđali niti smo imali saznanja da je branilac, još manje da je glavni, ni mi ni članovi sudskog vijeća", kazala je.

Zbog tih odnosa, odbrana je tražila dodatno vrijeme prije početka glavnog pretresa kako bi podnijeli zahtjev za izuzećem člana sudskog vijeća.

"Nakić je prije otvaranja glavnog pretresa upoznao članove sudskog vijeća da je on u srodstvu s članovima sudskog vijeća, konkretno sa sudijom Adijem, da su prema njegovim navodima, vjenčani kumovi i da je to što se njega tiče razlog za zahtjev za izuzeće Adija. Sudsko vijeće prekinulo je postupak, donijet će odluku po zahtjevu kolege Alena", rekla je advokatica.

Ona dodatno objašnjava da ovog advokata niko do sada nije vidio niti je znao da je dio procesa, u suprotnom vjeruje da bi član suda se sam izuzeo.

"Tužiteljice i članovi sudskog vijeća su reagovali zašto do sad niko nije imao tu informaciju. Šta više on se do sada nije pojavljivao i mijenjali su ga drugi, on je prvi put danas došao u sudnicu tvrdeći ne samo da je branilac, nego da je glavni branilac", navela je.

Vjeruje kako je ovdje posrijedi odugovlačenje sudskog procesa.

Ne postoji nijedan drugi razlog. Ako ste glavni branilac, imali ste saznanja ko čini članove sudskog vijeća s jedne strane, s druge strane, radi se o ozbiljnim sudijama, da su imali tu informaciju od Alena ranije, sudija bi sam tražio svoje izuzeće. Mi ne sumnjamo u sudsko vijeće, stekli smo utisak njihove ozibljnosti u radu u ovom predmetu", kazala je.

Na kraju ističe nadu da se neće pojaviti "neki novi vjenčani kum".

Nekoliko puta već je ročište koje bi označilo početak suđenja neuspješno odgođeno i uglavnom nisu dolazili ili optuženi ili njihovi branioci.